Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sensorenes rolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sensorenes rolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sensorenes rolle

2 Endring av roller Tradisjonelt: Nå:
Faglærer er utspørrer og ekstern sensor er observatør Nå: Skillet mellom intern og ekstern sensor er opphevet under vurderingssamtalen

3 Før elevene får beskjed
Intern og ekstern sensor må samsnakkes om rammer for eksamen oppgaveteksten vurderingssamtalen vurderingskriterier

4 Forberedelsestida Faglærer skal Elevene bør samarbeide
veilede, ikke undervise være tilgjengelig for spørsmål godkjenne problemstilling?? Elevene bør samarbeide

5 Del 1 - presentasjonen Positiv atmosfære – intern sensors ansvar
Eleven styrer – uten avbrytelser IKT? Individuell/par/gruppe?

6 Del 2 - vurderingssamtalen
Reell samtale mellom tre parter der alle kan ta initiativ, reise spørsmål, komme med kommentarer Det er sensorene som bestemmer retning og fokus på samtalen Eleven forsvarer og begrunner sine valg Eleven skal ikke bare reprodusere mer kunnskap, men utfordres til å bruke kunnskap/erfaring fra prosjektarbeidet og reflektere over både prosessen og produktet

7 Vurdering Helheten skal vurderes – ikke de to delene hver for seg
Skal arbeid under forberedelsestida legges til grunn? Grad av måloppnåelse: Lav grad (1,2) Middels grad (3,4) Høy grad (5,6) Ekstern sensor har siste ord i karaktersettinga. Men sensorene må være mest mulig enige om vurderinga

8 Fordeler med prosjektmodell
Tilfredsstiller bedre dagens kunnskapssyn Enklere å vurdere de fem ferdighetene Mer virkelighetsnær Elevene blir tryggere i situasjonen Fokuserer mer på hva eleven kan – ikke avsløre hva han/hun ikke kan

9 Utfordringer Urettferdighet Utforme vurderingskriterier
Tilgang til hjelpemidler (PC, foreldre, fagpersoner, lærers veiledning) Ulik vurderingspraksis, vanskeligere å vurdere? – blir lett for snill? Utforme vurderingskriterier Uklare begreper: Tema, oppgave, problemstilling, prosjekt Vanskelig å lage gode oppgaver/tema? Skiller mer enn før? – hva med svake elever? Endring av undervisningspraksis


Laste ned ppt "Sensorenes rolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google