Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan planlegge for en god gjennomføring av eksamen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan planlegge for en god gjennomføring av eksamen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan planlegge for en god gjennomføring av eksamen?
Jan Ljøner, Hellerud videregående skole 18. September 2009 Inntak 2008

2 En godt gjennomført eksamen
kan være viktig for elevenes resultater Kan gjøre elevene tryggere på eksamen Kan gi elevene mulighet til å vise sitt beste er profilering av skolen: Det er ikke sikkert at en god gjennomføring nødvendigvis blir lagt merke til som positiv Men en dårlig gjennomføring blir sikkert lagt merke til som negativ!

3 Godt planlagt er halvt gjennomført!
Grunnlagsdokumenter det er viktig å sette seg inn i: Bestemmelser om eksamen i Forskrift til Opplæringsloven, § 3.25 – 3.37 Retningslinjer for eksamensgjennomføringen i Oslo Eksamensplan Sentral eksamen Lokal eksamen Trekkreglene – Udir

4 Viktige avgjørelser som bør tas tidlig
Bruk av IT- under eksamen Digital eksamen? ”Vanlig eksamen” på PC for alle? Eksamen på PC kun for elever med rett til særskilt tilrettelegging – dvs. på papir for de aller fleste? Kombinasjoner av disse, avhengig av fag (og IT-kapasitet)? Det er viktig at elevene er så godt forberedt som mulig på eksamensformen og har hatt flere forsøk på gjennomføring

5 Viktige avgjørelser som bør tas tidlig
Hva er skolens tolkning av ”alle tillatte hjelpemidler”? Tilgang til eget område på PC Bruk av egen PC Bruk av minnepinner og andre lagringsmedier Også her er det viktig at elevene blir vant til å bruke hjelpemidler slik det blir praktisert ved eksamen

6 Grunndata må være riktige
Elevenes registrerte fag i SATS må kontrolleres, kontrolleres, kontrolleres – ”elevfagene” er grunnlaget for eksamenstrekket Det må tidlig kontrolleres at elevens fagvalg tilfredsstiller kravene til å skrive vitnemål Det må kontrolleres ved oppmelding til morsmålseksamen om høsten at alle elever i Vg3 som mangler obligatorisk fremmedspråk, meldes opp til eksamen

7 Skaff oversikt over hver enkelt elevs mulige eksamensfag – både skriftlige om muntlige
Se disse opplysningene i sammenheng med trekkereglene og fastslå hvilke eksamensfag som ”gir seg av seg selv” F.eks. elev i Vg3 Studiespesialisering Fritatt for vurdering med karakter i norsk sidemål Kjemi 2 Matematikk R2 Biologi 1

8 Skaff oversikt over hver enkelt elevs mulige eksamensfag – både skriftlige om muntlige
Se disse opplysningene i sammenheng med trekkereglene og fastslå hvilke eksamensfag som ”gir seg av seg selv” F.eks. elev i Vg3 Studiespesialisering Fritatt for vurdering med karakter i norsk sidemål Kjemi 2 Matematikk R2 Biologi 1

9 Skaff oversikt over hvilke muntlige eksamenspartier du har mulighet for å ha
Teamorganisering der en eller flere lærere har mange fag/grupper på samme trinn er en utfordring Det kan skape problemer med å få tilstrekkelig antall partier til å gjennomføre all muntlig eksamen på ett trinn på samme dag I slike tilfeller er det viktig at en får muntlige eksamensdager med reelt lik forberedelsestid – ellers kan det bli oppfattet som meget urettferdig av elevene F.eks. parti 1 – eksamen tirsdag: 4 lesedager parti 2 – eksamen fredag: 2 lesedager

10 Skriftlig eksamen har betydning for mulighetene for trekk av muntlig eksamen
De aller fleste fag har ”enten muntlig eller skriftlig eksamen” Unntaket er språkfag med separate karakterer skriftlig og muntlig Konsekvens: Er det mange elever som trekkes skriftlig i et fag, kan det bli svært få igjen til muntlig parti i samme fag – dårlig ”kapasitetsutnyttelse” av læreren og dermed større press på andre partier

11 Anbefalt fremgangsmåte for Vg3 Studieforb.
Planlegg først de skriftlige eksamensfagene elevene MÅ ha som følge av trekkreglene Planlegg (trekk i den grad det er mulig) deretter muntlig eksamen – dette er den vanskeligste kabalen Plasser/trekk deretter inn de skriftlige eksamener som mangler

12 Anbefalt fremgangsmåte for Vg2 Studieforb.
Sjekk hvilke skriftlige eksamensfag som er mulige Sjekk hvilke lærere du har tilgjengelige til muntlig eksamen etter at Vg3 er trukket/lagt Trekk skriftlig eksamen i forhold til den kapasiteten du har på muntlig – her må skriftlig og muntlig eksamen ses i kontinuerlig sammenheng Skal du bruke programfag som muntlige eksamensfag, bør du sørge for å fylle opp gruppene før du legger/trekker skriftlig eksamen

13 Anbefalt fremgangsmåte for Vg2 Studieforb.
Sjekk hvilke skriftlige eksamensfag som er mulige Sjekk hvilke lærere du har tilgjengelige til muntlig eksamen etter at Vg3 er trukket/lagt Trekk skriftlig eksamen i forhold til den kapasiteten du har på muntlig – her må skriftlig og muntlig eksamen ses i kontinuerlig sammenheng Skal du bruke programfag som muntlige eksamensfag, bør du sørge for å fylle opp gruppene før du legger/trekker skriftlig eksamen

14 Når trekket er gjennomført – lag en plan for gjennomføring av eksamen
List opp alle oppgaver som må løses for å kunne gjennomføre eksamen Sett frister Angi hvem som har ansvaret for de enkelte oppgavene Sørg for at alle impliserte får planen – glem ikke sentrale personer som vaktmester, renholdere og IT-ansvarlig!

15 God informasjon er viktig for god gjennomføring
Lag en ”eksamensinstruks” som er tilpasset lokale forhold – sørg for at denne blir gjennomgått med elevene. På Hellerud samler vi alle elevene til møte der vi gjennomgår de viktigste punktene i instruksen og alle får et eksemplar av reglene. De legges også ut på Fronter. Bruk de samme reglene på heldagsprøver som brukes på eksamen – dette gjør elevene godt kjent med ordningene. Tenk nøye gjennom hvilke konsekvenser nye regler har for avviklingen av eksamen – det samme gjelder nye lokaler og nytt utstyr. Det er ikke sikkert at ordninger vi hadde i fjor vil virke like godt i år.

16 God informasjon er viktig for god gjennomføring
Lag tydelige ”oppslag” – enten i papir, på Fronter eller begge deler som klar viser Hvilke fag eleven er trukket ut i til skriftlig eksamen og hvilken dag eksamen er. Hvor eleven skal møte til eksamen

17 Tenk gjennom detaljene
Hvor mange eksamensvakter trenger vi i de enkelte lokalene? Hvilke elever bør ikke sitte i samme lokale? Hvilke elever bør ikke sitte i nærheten av hverandre? Hvor plasseres ”kjente fuskere”? Bruk tid på plasseringen av elevene – bruk mulighetene i SATS for å skrive ut informasjon om navn, eksamensnummer etc. som også kan benyttes til å markere hvor elevene skal sitte.

18 Bruk tid på opplæring av eksamensvaktene
Lag en ”kort” instruks som fremhever de viktigste punktene eksamensvaktene skal være oppmerksomme på. Lag en mer detaljert instruks som gir svar på de mer spesielle tingene. Innkall vaktene til møte noen dager før eksamen starter Bruk gjerne eksamensvaktene under heldagsprøvene også – plasser nye vakter sammen med erfarne vakter BEGYNN TIDLIG Å VERVE EKSAMENSVAKTER – DET ER BEHOV FOR SVÆRT MANGE VAKTER PÅ NORSKDAGEN!

19 Selve eksamensdagen Vær to personer som åpner konvoluttene med oppgaver Kontroller hverandre på at riktig antall oppgaver blir lagt i riktig omslag Se gjennom oppgavene for å sjekke om det er noe elevene bør få spesiell informasjon om. Vær i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter Ha med elevlister med telefonnummer – ring elever som ikke har møtt. Vær godt forberedt på hvilken informasjon elevene skal ha – gi klare, konsise beskjeder

20 Før eksamensperioden begynner
Sjekk at skolen har alt materiell som trengs; eksamenspapir, konvolutter Sjekk at skolen har mottatt alle nødvendige sendinger; sensorer, oppgaver Sjekk at dere har klarhet i hvordan oppgavene skal sendes til sensor Sjekk at dere har nok vakter – og noen i reserve Lag en fordeling av arbeidsoppgaver på de enkelte dagene – sørg for at alle er inneforstått med sine oppgaver Lag omslag til oppgavene – et omslag til hvert rom og fag – få med eksamenslister fra SATS Sjekk at flere personer vet hvor oppgavene finnes og at de har tilgang til dem – eksamensdagen er ikke tidspunktet for å lete etter koden til safen!

21 Muntlig eksamen Husk at dette er viktig profilering av skolen – sensorer snakker om hvordan de blir tatt i mot! Rektor bør være til stede i god tid før sensorene kommer Ha alle nødvendige papirer klare Karakterlister Læreplan Fagrapport Retningslinjer/regler for gjennomføring av eksamen Sørg for ordentlig servering – På Hellerud ser vi på eksamensdagene som festdager med lunsj til alle ansatte – uansett om de har elever oppe eller ikke!

22 Muntlig eksamen Husk at elevene er svært nervøse – legg til rette for at de ikke blir enda mer nervøse! Planlegg å gjennomføre en eksamen skolen kan være stolt av – uansett elevenes resultater Sjekk at alt utstyr som skal brukes, fungerer Sjekk at alle rom som skal brukes er rene og ryddige Sett stoler/bord slik det er naturlig for gjennomføring av eksamen Legg til rette for at eksamen ikke blir forstyrret – vakter i gangene, avbryte byggearbeider Ha vann og glass til elever og sensorer

23 Et siste hjertesukk...., men et viktig bidrag til en god eksamen..
Vær kritiske til hvem dere sender ut som sensorer!


Laste ned ppt "Hvordan planlegge for en god gjennomføring av eksamen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google