Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan høyne vår kompetanse innen yrkesrettet attføring? Studium i yrkesrettet attføring APS – konferansen 11.April 2005 Aage Støren Tøssebro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan høyne vår kompetanse innen yrkesrettet attføring? Studium i yrkesrettet attføring APS – konferansen 11.April 2005 Aage Støren Tøssebro."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan høyne vår kompetanse innen yrkesrettet attføring? Studium i yrkesrettet attføring APS – konferansen 11.April 2005 Aage Støren Tøssebro

2 Aage Støren Tøssebro, april 20052 Hva kan vi tilby? Formelt kompetansegivende studium (60 studiepoeng). Samarbeid med Høgskolen i Agder. Utviklet av oss. Skreddersydd våre utfordringer. Modulbasert.

3 Aage Støren Tøssebro, april 20053 Hva kan vi tilby? Modulene: (10 studiepoeng pr. modul) 1) Rammer og faglig grunnlag for attføringsarbeid. 2) Yrkeshindre og funksjonshemminger. 3) Veiledning og kommunikasjon. 4) Normalitet, identitet og mestring. 5) Nettverksbygging med fokus på relasjoner. 6) Metoder og kvalitet i attføringsarbeid.

4 Aage Støren Tøssebro, april 20054 Hvorfor? De yrkeshemmedes behov er i endring. Arbeidsmarkedet endres. Arbeidsmarkedspolitikken er i endring. Attføringsmarkedet ”åpnes”. Kravene til leverandører av tjenester endres. Vi hadde ingen formell utdanning tilpasset våre utfordringer – profesjonsutdanninger gir kun delvis dekking.

5 Aage Støren Tøssebro, april 20055 Med hvem? Nasjonalt: - Samarbeid mellom Attføringsbedrifter og Høgskolen i Agder. - Verdifulle innspill fra Aetat, Høgskolen i Akershus og Leonardo da Vinci Norge. Internasjonalt: - Utdanningsinstitusjoner og leverandører av attføringstjenester i 7 europeiske land.

6 Aage Støren Tøssebro, april 20056 Pedagogiske utfordringer vi søker løst Å utvikle et partnerskap mellom studentenes arbeidsgiver og utdannings- institusjon slik at de sammen kan håndtere et etterspørselsdrevet utdanningsprogram. Å anvende en induktiv tilnærming i utvikling og drift av utdannings- programmet.

7 Aage Støren Tøssebro, april 20057 Pedagogiske utfordringer Å operasjonalisere at voksne lærer gjennom produksjon av praksiskunnskap heller enn gjennom reproduksjon av teorier og modeller. Å organisere en arbeidsplassbasert etterutdanning hvor balansen mellom praksis og teori er god.

8 Aage Støren Tøssebro, april 20058 Pedagogisk utfordring vi ikke har løst Å identifisere gode indikatorer som måler framgang i studentenes arbeid.

9 Aage Støren Tøssebro, april 20059 Målgruppe Ansatte i bedrifter / organisasjoner som leverer attføringstjenester. Ansatte i etater som ivaretar attføringsfunksjoner.

10 Aage Støren Tøssebro, april 200510 Opptakskrav Generell studiekompetanse. Realkompetanse etter individuell vurdering. Moduler kan enkeltvis gjennomføres som høgskolekurs. Studentene må ha tilgang til virksomhetsfeltet i studieperioden.

11 Aage Støren Tøssebro, april 200511 Organisering og ansvar Fakultet for Pedagogikk ved HIA har overordnet, faglig ansvar og ansvaret for læringsplattformen (IKT). Administrativt ansvar ligger hos Filonova. Oppdragsgiver utnevner en kontaktperson som har ansvar for praktisk tilrettelegging. Studentene har ansvar for drift av lokale studiegrupper, egen studieprogresjon og to repr. samarbeider med HIA og kontaktperson om organisering og drift.

12 Aage Støren Tøssebro, april 200512 Organisering og ansvar Faglig leder: Anne Dorthe Tveit, HIA, anne.d.tveit@hia.no anne.d.tveit@hia.no Praktisk informasjon: Hilde Vik, Filonova, hilde.vik@filonova.no hilde.vik@filonova.no


Laste ned ppt "Hvordan høyne vår kompetanse innen yrkesrettet attføring? Studium i yrkesrettet attføring APS – konferansen 11.April 2005 Aage Støren Tøssebro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google