Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning P 10/2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning P 10/2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning P 10/2005

2 OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning  Målet med dette prosjektet ”Kompetansemøter mellom utdanning og praksis” er gjennom bruk av fleksible læringsformer og fjernundervisning:  å skape møteplasser mellom teori og praksis (utdanning og arbeidsliv)  å utvikle ”kompetansemøter” som ein forsøksvis måte å prøve ut kvalitetssikring i praksis  å tilby masterstudentar eit forum til å reflektere over og teoretisere over eigen yrkeserfaring  å bidra til internasjonalisering av utdanning og praksis  å utnytte og utvikle kompetansen ved HBO som er knytta til multimedial verksemd

3 OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning  Sentrale problemstillinger som prosjektet vil fokusere på er:  Hvordan kan en utvikle ”Kompetansemøter mellom utdanning og praksis” som faglig fruktbare samarbeidsprosjekt mellom studenter fra ulike mastergradsutdanninger?  Hva slags teknologiske og fagdidaktiske utfordringer står en overfor når en skal utvikle og gjennomføre ”kompetansemøter” i sanntid på tvers av ulike geografiske lokalitetar?  Hvordan oppnå at både praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene har gjensidig nytte av samarbeidet som blir utviklet?

4 OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning  Prosjektets målgruppe  Hovedmålgruppen i studiet er masterstudenter nasjonalt og internasjonalt.  I forhold til arbeidsliv er målgruppen knyttet til Helse Nord, Barne-, ungdoms-, og familieetaten i region Nord og Fylkesmannen i Nordland.  I forhold til samarbeid dreier det seg om å styrke og videreutvikle samarbeidsrelasjonene internt og eksternt til de avdelinger og institusjoner nevnt under pkt. 6.

5 OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning Utdannings institusjon Praksis Kompetansemøte (Fellesarena) Web-basert Synkron/asynkron Lyd/bilete/tekst Videokonferanse/sann tids samarbeid Arena for felles kunnskapsproduksjon slik vi forestilte oss den

6 OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning Møte med Sør-Afrika (hyperlink) Sosialarbeiderens praksis ( hyperlink ) Møte mellom student og utdanning (hyperlink) Universell tilrettelegging (hyperlink) Neste steg (hyperlink) Arena for felles kunnskapsproduksjon slik nå prøves ut i praksis:

7 OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning  Hva skal kompetansemøtene ikke være:  Undervisning  Veiledning  Behandlingsmøter  Klientmøte  Beslutningsmøter

8 OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning  Hva skal kompetansemøtene være:  Arena for felles kunnskapsproduksjon  Arena der alle møter på lik linje

9 OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning P 10/2005


Laste ned ppt "OMJ-98 Avdeling for samfunnsfag Kompetansemøter mellom praksis og utdanning P 10/2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google