Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Erfaringer fra internasjonal utveksling Åse Marit Hammersbøen Læringssenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Erfaringer fra internasjonal utveksling Åse Marit Hammersbøen Læringssenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Erfaringer fra internasjonal utveksling Åse Marit Hammersbøen Læringssenteret

2 Leonardo og Erasmus Leonardo da Vinci-programmet: l Del av EUs program for livslang læring l Ikke lenger aktuelt for høyere utdanning ERASMUS lærer-/ansattmobilitet: l Del av EUs program for livslang læring l Program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa

3 Bakgrunn l Intern annonsering av Leonardo-stipend på vev og pr. e-post l Liten interesse… l Purring fra internasjonalt kontor resulterte i at 5 fra Læringssenteret reiste i vårsemesteret 2003

4 Forarbeid l Velge ut fra liste over samarbeidende institusjoner (i Amsterdam, Haag, Praha, Roma, Perugia og Budapest) l Ta kontakt med ønsket institusjon og avtale tidspunkt og hva oppholdet bør bestå i for begge parter l Bestille reise og hotell selv

5 Hvor? l Mitt valg ble Italia – Roma eller Perugia l Eksisterende avtale med institutt i Roma l Institutt-kontaktpersonen hadde skiftet jobb til folkebiblioteket i Perugia l Ny avtale med folkebiblioteket i Perugia fra høsten 2003, men daværende stipend måtte brukes innen mai 2003

6 ICCU i Roma Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU)

7 Om ICCU l Opprettet i 1951 for å katalogisere den italienske kulturarven l I 2003: 5 avdelinger, 70 ansatte l Utvikler kataloger, registre, standarder og programvare

8 Program l Ja, men kun på italiensk l Besøk på avdelingene l Informasjon om ICCUs arbeid l Demonstrasjon/gjennomgang av tjenester/databaser l Besøk på 2 andre bibliotek

9

10

11

12 Bibliotekbesøk 1 Nasjonalbiblioteket (i samme bygning som ICCU)

13

14

15 Bibliotekbesøk 2 Biblioteket Casanatensa

16 Utfordringer l Språket – ikke å forstå, men å få italienerne til å snakke engelsk l Litt vel detaljerte gjennomganger l Temperaturen

17 Etterarbeid l Skrive rapport l Reiseregning (fikk i 2003 dekket 800 Euro)

18 Siste nytt / status HiO 1 l Internasjonalt kontor arrangerte første ”Erasmus Partner Week” forrige uke l 25 gjester fra 11 land

19 Siste nytt / status HiO 2 l Tema bl.a. hvordan få flere studenter til å reise til studiesteder i Europa l Ubalanse for studentmobilitet (gjelder alle land bortsett fra Storbritannia) l F. eks: 40 studenter fra Nederland til HiO, men bare 3 fra HiO til Nederland l Totalt 60 HiO-studenter ut i Europa i 2009 l Målet er 20% (dvs. 800 HiO-studenter)

20 Siste nytt / status HiO 3 l Men mange ansatte drar l I 2008/2009: 43 lærere i 2009, dvs. 5,5% av alle faglig tilsatte l HiO er den institusjonen i Norge som sender flest lærere på Erasmus-stipend l Det samme gjelder også andre ansatte

21 Læringssenterets erfaringer 1 l Antall personer på utveksling: 2003: 5 2005: 4 2008: 1 2009: 3 l 2 personer har reist sammen l 1 person har reist 2 ganger

22 Læringssenterets erfaringer 2 l Alle har vært fornøyde med oppholdet, om enn ikke særlig faglig relevant l Mest fornøyd er de som selv har funnet institusjon/arrangement

23 Nytteverdi l Nyttig å komme seg ut i verden l Realitetsorientering l Knytte kontakter internasjonalt l Erfaringsdeling l Nye innfallsvinkler osv.

24 Konklusjon l Godt fornøyd med oppholdet, selv om det ikke var særlig faglig relevant l Anbefaler alle å søke!

25 Gode råd l Begynn i god tid (ting tar tid) l Sjekk muligheten og frister for inngåelse av evt. nye avtaler l Finn relevante institusjoner iht. interessefelt, fagområder osv. l Dersom avtale ikke finnes, kontakt internasjonalt kontor el. l. for videre saksgang

26 GOD TUR!


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Erfaringer fra internasjonal utveksling Åse Marit Hammersbøen Læringssenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google