Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra internasjonal utveksling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra internasjonal utveksling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra internasjonal utveksling
Åse Marit Hammersbøen Læringssenteret

2 Leonardo og Erasmus Leonardo da Vinci-programmet:
Del av EUs program for livslang læring Ikke lenger aktuelt for høyere utdanning ERASMUS lærer-/ansattmobilitet: Program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa

3 Bakgrunn Intern annonsering av Leonardo-stipend på vev og pr. e-post
Liten interesse… Purring fra internasjonalt kontor resulterte i at 5 fra Læringssenteret reiste i vårsemesteret 2003

4 Forarbeid Velge ut fra liste over samarbeidende institusjoner (i Amsterdam, Haag, Praha, Roma, Perugia og Budapest) Ta kontakt med ønsket institusjon og avtale tidspunkt og hva oppholdet bør bestå i for begge parter Bestille reise og hotell selv

5 Hvor? Mitt valg ble Italia – Roma eller Perugia
Eksisterende avtale med institutt i Roma Institutt-kontaktpersonen hadde skiftet jobb til folkebiblioteket i Perugia Ny avtale med folkebiblioteket i Perugia fra høsten 2003, men daværende stipend måtte brukes innen mai 2003

6 ICCU i Roma Istituto Centrale per il Catalogo Unico
delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU)

7 Om ICCU Opprettet i 1951 for å katalogisere den italienske kulturarven
I 2003: 5 avdelinger, 70 ansatte Utvikler kataloger, registre, standarder og programvare

8 Program Ja, men kun på italiensk Besøk på avdelingene
Informasjon om ICCUs arbeid Demonstrasjon/gjennomgang av tjenester/databaser Besøk på 2 andre bibliotek

9

10

11

12 Bibliotekbesøk 1 Nasjonalbiblioteket (i samme bygning som ICCU)

13

14

15 Bibliotekbesøk 2 Biblioteket Casanatensa

16 Utfordringer Språket – ikke å forstå, men å få italienerne til å snakke engelsk Litt vel detaljerte gjennomganger Temperaturen

17 Etterarbeid Skrive rapport Reiseregning (fikk i 2003 dekket 800 Euro)

18 Siste nytt / status HiO 1 Internasjonalt kontor arrangerte første ”Erasmus Partner Week” forrige uke 25 gjester fra 11 land

19 Siste nytt / status HiO 2 Tema bl.a. hvordan få flere studenter til å reise til studiesteder i Europa Ubalanse for studentmobilitet (gjelder alle land bortsett fra Storbritannia) F. eks: 40 studenter fra Nederland til HiO, men bare 3 fra HiO til Nederland Totalt 60 HiO-studenter ut i Europa i 2009 Målet er 20% (dvs. 800 HiO-studenter)

20 Siste nytt / status HiO 3 Men mange ansatte drar
I 2008/2009: 43 lærere i 2009, dvs. 5,5% av alle faglig tilsatte HiO er den institusjonen i Norge som sender flest lærere på Erasmus-stipend Det samme gjelder også andre ansatte

21 Læringssenterets erfaringer 1
Antall personer på utveksling: 2003: : : : 3 2 personer har reist sammen 1 person har reist 2 ganger

22 Læringssenterets erfaringer 2
Alle har vært fornøyde med oppholdet, om enn ikke særlig faglig relevant Mest fornøyd er de som selv har funnet institusjon/arrangement

23 Nytteverdi Nyttig å komme seg ut i verden Realitetsorientering
Knytte kontakter internasjonalt Erfaringsdeling Nye innfallsvinkler osv.

24 Konklusjon Godt fornøyd med oppholdet, selv om det ikke var særlig faglig relevant Anbefaler alle å søke!

25 Gode råd Begynn i god tid (ting tar tid)
Sjekk muligheten og frister for inngåelse av evt. nye avtaler Finn relevante institusjoner iht. interessefelt, fagområder osv. Dersom avtale ikke finnes, kontakt internasjonalt kontor el. l. for videre saksgang

26 GOD TUR!


Laste ned ppt "Erfaringer fra internasjonal utveksling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google