Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling PLUTO Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitet i Oslo Presentasjon Utdannningstorget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling PLUTO Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitet i Oslo Presentasjon Utdannningstorget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling PLUTO Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitet i Oslo Presentasjon Utdannningstorget 7.2 2002 Lærerutdanning i digitale læringsomgivelser Førsteamanuensis Anders Isnes

2 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Mål Målet er å bygge opp en problem- orientert og praksisnær lærerutdanning ved hjelp av IKT som et integrert organisasjons- og læringsverktøy

3 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Utviklingsarbeid Utvikling av studentenes kompetanse i bruk av IKT for egen læring i ppu og undervisning i skolen Utvikling av digitale læringsomgivelser i de ulike studieenhetene ved ILS Utvikling av kompetanse blant lærere i praksisskolene til å bruke IKT i skolens undervisning

4 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Pilarene i prosjektet Case og mapp e POL IKT Praksis Partner- skoler

5 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Rollene endres: Studentrollen Elevrollen Lærerrollen i den nye konteksten

6 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Ulike ”klasserom” eller læringsmiljø I (etter S.Ludvigsen)

7 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Ulike ”klasserom” eller læringsmiljø II

8 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Ulike ”klasserom” eller læringsmiljø III

9 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling GENERELLE MÅL I lære å beherske IKT som verktøy i egne studier utvikle kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisnings- opplegg der IKT blir brukt som lærings- og organisasjonsverktøy bli bevisste på bruk av IKT i ulike lærings- situasjoner og ”klasseromskontekster” og på IKTs plass i et samlet undervisningsbilde

10 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling GENERELLE MÅL II få innsikt i etiske vurderinger knyttet til elevers bruk av IKT, særlig med henblikk på forhold som Internettbruk, integrerings- og marginaliseringsproblematikk og relasjon menneske-teknologi bli bevisste på at IKT i økende grad er en del av vår kulturelle tilværelse og omgivelser ved at teknologi skaper nye rammer og kontekster for samvær, kommunikasjon og læring

11 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling TILTAK Nettbasert studieinformasjon Opplæring i grunnleggende bruk av IKT Problemorienterte læringsstrategier, case Bruk av elektroniske læringsressurser og elektronisk kommunikasjon Partnerskoler Mappevurdering Skoleledelse

12 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Partnerskap mellom skole og lærerutdanning Nettverksgruppe av skoler Treårig avtaleperiode IKT-relaterte praksisformer Kurs- og kompetansetilbud til skolene PC-er til studentene på skolene Evaluering og forskningsoppfølging Skoleledelse – nettverk av skoleledere

13 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Arbeidsformene har konsekvenser for vurderingen av studentene Samlemappe (event. elektronisk) Krav til ulik bruk av IKT Vurderingsmappe Mappeeksamen Integrert muntlig eksamen (fagdidaktikk og pedagogikk)

14 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling IKT i PLUTO Som organisasjonsverktøy –ILS hjemmesideILS hjemmeside –PLUTO-fagPLUTO-fag –Nettsted for kommunikasjon med klasserNettsted –Fagside for lærerFagside Som læringsverktøy –skoleavisa.noskoleavisa.no –Viten.noViten.no –InspirationInspiration

15 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling IKT-opplæringen Husholdningsrutiner Word stiler og maler Kommunikasjon Internett Bildebehandling PowerPoint Websider (FrontPage) Pedagogisk programvare

16 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling IKT i skolefaget Standard programvare –Tekstbehandler, regneark, presentasjonsprogram etc Kommunikasjon –E-post, nyhetsgrupper, diskusjonsgrupper, chat Oppslagsverk og Internett –Leksikon på cd/dvd og web, nettsteder, søk og vurderingsøk vurdering Pedagogisk programvare –Språktreningsprogram, virtuelle labber, applets, cd’er, online spill, systemprogrammer (WISE)virtuelle labber online spillWISE E-boka –E-bokforlaget, Helix cd-romE-bokforlaget Datalogging i naturfag –Pasco, Robolab, Økologgen, CBL, Handylog

17 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Fysiske og virtuelle møteplasser Studiesamlinger Forelesning Seminarer Elektroniske møterom e-fellesrom e-seminarrom 2t 3t

18 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Skalering 2000-2001: Pilotforsøk Naturfag og fremmedspråk 25-30 studenter Høsten 2001: + matematikk Våren 2002: oppstart for de andre fagene Høsten 2002: Alle studentene er inne i programmet

19 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Men la oss bare minne om….. Kristin Clemet: ”Lærerne - skolens viktigste ressurs” ”Lærerrollen er sammensatt og krevende, og lærerens evne til å skape sosialt samspill med kolleger og elever er avgjørende for det positivt og utviklende læringsmiljø” (Dagsavisen lørdag 13. Januar 2002)

20 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling LÆRERROLLENE I RAMMEPLANEN Formidler, tilrettelegger, arbeidsleder og veileder Medarbeider overfor kollegaer, foreldre og samfunn Forbilde Omsorgsperson

21 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Ulike lærerroller i IKT-rikt miljø I Ikke bare medarbeider, men ekspert Læring krever en ”agent” i informasjonshåndteringen Digital kildekritiker ”Kjenner” av læringsteknologi for ulike formål

22 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Ulike lærerroller i IKT-rikt miljø II Entrepenør for rike læringsmiljøer Designer av skreddersydde lærings- situasjoner for elev, elevgruppe eller klasse Navigatør i hypermedia Tekstanalytiker av den nye teksten

23 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling IKT i undervisningen Bare et hjelpemiddel? Ja, men IKT er mer enn et hjelpemiddel i undervisningen.Ja, men IKT er mer enn et hjelpemiddel i undervisningen. Elevene må rustes med grunnleggende kompetanse i lesing, skriving, regning og IKT for å kunne ”beherske” hverdagen i dagens samfunnElevene må rustes med grunnleggende kompetanse i lesing, skriving, regning og IKT for å kunne ”beherske” hverdagen i dagens samfunn Derfor er IKT også et mål i seg selv!

24 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Hindringer for innføring av IKT i undervisningen For dårlig IKT-støtte på skolen Lærerne har for lav generell IKT- kompetanse Tidsressursen er for liten til å sette seg inn i alt det nye Tilgjengeligheten på datamaskiner i undervisningen er for dårlig

25 Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Etterord Læring av IKT ferdigheter ser ut til å foregå for det meste utenfor skolen - også i framtiden? De digitale mediene har og kommer til å få en dominerende rolle i kommunikasjonen i samfunnet Hvilken kompetanse bør skolen legge vekt på i framtiden innen for IKT?


Laste ned ppt "Anders Isnes Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling PLUTO Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitet i Oslo Presentasjon Utdannningstorget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google