Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emosjoner, affekt & sånt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emosjoner, affekt & sånt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Emosjoner, affekt & sånt
Frode Svartdal UiT 2014

2 Emosjon: En bevisst og evaluerende reaksjon til noe
Følelse – opplevelse Emosjon: En bevisst og evaluerende reaksjon til noe * Sinne, Frykt, Glede, … Affekt: En automatisk positiv / negativ-reaksjon overfor noe Humør (mood): En emosjonell tilstand som ikke er knyttet til noe bestemt

3 SES OVER ULIKE KULTURER OG ULIKE ARTER
6 grunnleggende emosjoner SES OVER ULIKE KULTURER OG ULIKE ARTER Ekman & Friesen (1971) Sosiale emosjoner: Sympati, forlegenhet, skam, skyldfølelse, stolthet, sjalusi, misunnelse, takknemlighet, beundring, indignasjon og forakt

4 Emosjoner har tre aspekter
KOGNISJON KROPPSLIG REAKSJON Frykt ATFERD

5 SINT HUND! ANS

6 Ulike emosjoner – særegne ansiktsuttrykk

7 NEGATIVE POSITIVE Emosjoner er adaptive - Innsnevrer oppmerksomheten
- Muliggjør respons på trussel ved aktivering SINNE, FRYKT, AVSKY - Utvider tenkning og atferd - Danner grunnlag for utforskning og læring GLEDE, INTERESSE, OVERRASKELSE (Frederickson, 1998)

8 Kognisjon Emosjon Tap  Tristhet Hindring  Sinne
Fare/trussel  Frykt Måloppnåelse  Glede

9 Circumplex-modellen; Posner et al, 2005
“…all affective states arise from cognitive interpretations of core neural sensations that are the product of two independent neurophysiological systems.” Circumplex-modellen; Posner et al, 2005

10 Emosjoner – generell modell
Fysiologiske responser Utløsende stimuli Kognitiv tolkning Atferd Utrykk Hvordan er disse relasjonene?

11 James-Lange Med andre ord: Kroppslig reaksjon  emosjon
William James, amerikansk psykolog Carl Lange, dansk fysiolog Frykt (emosjon) Kroppslig reaksjon (aktivering) Stimulus (bil kommer mot) Med andre ord: Kroppslig reaksjon  emosjon Ulike kroppslige reaksjoner  ulike emosjoner

12 Cannon-Bard Med andre ord: Stimuli i situasjonen utløser parallelt
Møtende bil (stimulus) Kroppslig reaksjon (aktivering) Frykt (emosjon) Med andre ord: Stimuli i situasjonen utløser parallelt Emosjon Fysiologiske responser

13 Schacter & Singer: Tofaktorteori
+ Med andre ord: Enhver emosjon har en (uspesifikk) aktivering Emosjonen vi oppfatter er en funksjon av den merkelapp vi gir aktiveringen

14 Dutton & Aron, 1974 “Misattribution of arousal”

15 Dutton & Aron, 1974 Mannlige forsøkspersoner To betingelser: Fp. gikk over en av to bruer: Gyngende hengebru = + aktivering Betongbru = ingen aktivering Over bruen ble alle møtt av en attraktiv kvinne (medhjelper) Kvinnen gjorde følgende: Presenterte TAT-kort og ba mennene assosiere til dette Oppga telefonnummer i tilfelle det skulle være spørsmål

16 Betongbru Hengebru 39% ringte damen etterpå
Vesentlig mer sex i TAT-historiene 9% ringte damen etterpå

17 Facial feedback-hypotesen (Ekman)
Sensorisk feedback fra ansiktsmuskler  emosjonell opplevelse We may smile because we are happy, but we are also happy because we are smiling.

18 Velvære, lykke Affektbalanse: Positive emosjoner – negative emosjoner Satisfaction with life: Mitt liv vurdert mot en standard SWLS

19 Lykke Liten relasjon til materiell velstand

20 Forventet levetid Over et minimum  liten økning med økende inntekt

21 Lykke = relativt stabil i livet
Folk med barn mindre lykkelige enn andre (!) Positive ting = positive, men bare for en stund Vinner 1 million Lykke Negative ting = negative, men bare for en (litt lengre) stund

22 Fokusere på de positive tingene i livet ditt
Hvordan øke lykke? Fokusere på de positive tingene i livet ditt Lag liste over de positive tingene som har hendt deg Positive emosjoner (nonne-studien) Kort selvbiografi 1930 60 år senere: Nonner med Positive emosjoner  10 år lengre levetid Positive emosjoner  helse Helse  positive emosjoner ? (Danner, Snowdon, & Friesen, 2001).

23 Velvære Stress, anger, mestringsfølelse, positive og negative tanker… Betydning for velvære

24 Emosjoner og følelser siste par uker

25 Helseplager ungdom 11-5 år
Odds Ratio Jenter/Gutter < 1 = mer gutter > 1 = mer jenter

26 Mål Selvregulering R R R R R R R R R R R R MÅL: Hva vil jeg oppnå?
Noen måneder R R R R R R MÅL: Hva vil jeg oppnå? SELVVURDERING: Fungerer det jeg gjør for å nå målet? REGULERING: Korrigerer jeg atferd på en god måte?

27 Mål Emosjonell selvregulering Unngå stress Oppsøke behag Søke trøst …
Noen måneder R Unngå stress Oppsøke behag Søke trøst R R R R R

28 Emosjonell selvregulering
Indirekte måter Gjøre ting du liker i stedet Spise noe godt Høre på god musikk Unngå ting du ikke liker Se på TV Gå et annet sted Gjøre noe med aktiveringen Trimme Ta en hvil Alkohol Kaffe Være sammen med venner Litt mer direkte måter Gjøre noe direkte med aktiveringen (eks. sinne) Redefinere problemet Se problemet fra et annet synspunkt Erstatte med humor Direkte

29 Kraft til å stå i mot fristelser
Selvkontroll Valg Litt nå…. eller mer senere? Viljestyrke: Kraft til å stå i mot fristelser

30 Kraft til å stå i mot fristelser
Svikt i selvkontroll Viljestyrke: Kraft til å stå i mot fristelser Ego depletion (Baumeister) Viljestyrke er en begrenset ressurs og det å bruke viljestyrke på en oppgave vil gi mindre ressurser tilgjengelig til andre oppgaver Når svekkes viljestyrke? Når du er trøtt og sliten Etter vanskelige valg Når du har utøvet selvkontroll Når du er stresset So, if you spend every morning deciding what to eat for breakfast or picking out what you should wear, you are wasting limited self-control resources on unimportant tasks.

31 Mål Persistens Mestringstro Distraksjoner Fristelser Stress
Bandura: Self efficacy Langer: Illusion of control

32 Handling, aktivitet Positiv motivasjon Artig Spennende
Lærerik Givende Meningsfull Utfordrende Morsomt Anvendelig Trygt Betingelse for å gjøre det bra Kjedelig Stressende Avslørende Angstskapende Gjøre noe! vs.

33 Sinne


Laste ned ppt "Emosjoner, affekt & sånt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google