Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emosjoner, affekt & sånt Frode Svartdal UiT 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emosjoner, affekt & sånt Frode Svartdal UiT 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emosjoner, affekt & sånt Frode Svartdal UiT 2014

2 Emosjon : En bevisst og evaluerende reaksjon til noe * Sinne, Frykt, Glede, … Affekt : En automatisk positiv / negativ-reaksjon overfor noe Humør (mood) : En emosjonell tilstand som ikke er knyttet til noe bestemt Følelse – opplevelse

3 Ekman & Friesen (1971) 6 grunnleggende emosjoner SES OVER ULIKE KULTURER OG ULIKE ARTER Sosiale emosjoner: Sympati, forlegenhet, skam, skyldfølelse, stolthet, sjalusi, misunnelse, takknemlighet, beundring, indignasjon og forakt

4 Frykt KOGNISJON ATFERD KROPPSLIG REAKSJON Emosjoner har tre aspekter

5 ANS SINT HUND!

6 Ulike emosjoner – særegne ansiktsuttrykk

7 Emosjoner er adaptive NEGATIVE POSITIVE - Innsnevrer oppmerksomheten - Muliggjør respons på trussel ved aktivering - Utvider tenkning og atferd - Danner grunnlag for utforskning og læring GLEDE, INTERESSE, OVERRASKELSE SINNE, FRYKT, AVSKY (Frederickson, 1998)

8 Kognisjon  Emosjon  Tap  Tristhet  Hindring  Sinne  Fare/trussel  Frykt  Måloppnåelse  Glede

9 Circumplex-modellen; Posner et al, 2005 “…all affective states arise from cognitive interpretations of core neural sensations that are the product of two independent neurophysiological systems.”

10 Emosjoner – generell modell Utløsende stimuli Kognitiv tolkning Fysiologiske responser Utrykk Atferd Hvordan er disse relasjonene?

11 James-Lange Frykt (emosjon) Kroppslig reaksjon (aktivering) Stimulus (bil kommer mot) Med andre ord: 1)Kroppslig reaksjon  emosjon 2)Ulike kroppslige reaksjoner  ulike emosjoner William James, amerikansk psykolog Carl Lange, dansk fysiolog 1884 - 1885

12 Cannon-Bard Møtende bil (stimulus) Kroppslig reaksjon (aktivering) Frykt (emosjon) Med andre ord: Stimuli i situasjonen utløser parallelt Emosjon Fysiologiske responser

13 Schacter & Singer: Tofaktorteori Med andre ord: Enhver emosjon har en (uspesifikk) aktivering Emosjonen vi oppfatter er en funksjon av den merkelapp vi gir aktiveringen +

14 Dutton & Aron, 1974 “Misattribution of arousal”

15 Mannlige forsøkspersoner To betingelser: Fp. gikk over en av to bruer: Gyngende hengebru = + aktivering Betongbru = ingen aktivering Over bruen ble alle møtt av en attraktiv kvinne (medhjelper) Kvinnen gjorde følgende: Presenterte TAT-kort og ba mennene assosiere til dette Oppga telefonnummer i tilfelle det skulle være spørsmål Dutton & Aron, 1974

16 Hengebru Betongbru 39% ringte damen etterpå Vesentlig mer sex i TAT-historiene 9% ringte damen etterpå

17 Facial feedback-hypotesen (Ekman) Sensorisk feedback fra ansiktsmuskler  emosjonell opplevelse We may smile because we are happy, but we are also happy because we are smiling.

18 Velvære, lykke Affektbalanse: Positive emosjoner – negative emosjoner Satisfaction with life: Mitt liv vurdert mot en standard SWLS

19 Lykke Liten relasjon til materiell velstand

20 Forventet levetid Over et minimum  liten økning med økende inntekt

21 Lykke Lykke = relativt stabil i livet Folk med barn mindre lykkelige enn andre (!) Positive ting = positive, men bare for en stund Lykke Vinner 1 million Negative ting = negative, men bare for en (litt lengre) stund

22 Hvordan øke lykke? Fokusere på de positive tingene i livet ditt Lag liste over de positive tingene som har hendt deg Positive emosjoner (nonne-studien) Kort selvbiografi 1930 60 år senere: Nonner med Positive emosjoner  10 år lengre levetid Positive emosjoner  helse Helse  positive emosjoner ? (Danner, Snowdon, & Friesen, 2001).

23 Velvære Stress, anger, mestringsfølelse, positive og negative tanker… Betydning for velvære

24 Emosjoner og følelser siste par uker

25 Odds Ratio Jenter/Gutter < 1 = mer gutter > 1 = mer jenter Helseplager ungdom 11-5 år

26 Selvregulering Mål Noen måneder R R R R R R 1)MÅL: Hva vil jeg oppnå? 2)SELVVURDERING: Fungerer det jeg gjør for å nå målet? 3)REGULERING: Korrigerer jeg atferd på en god måte? R R R R R R

27 Emosjonell selvregulering Mål Noen måneder R R R R R R R R R R R R Unngå stress Oppsøke behag Søke trøst …

28 Emosjonell selvregulering Gjøre ting du liker i stedet Spise noe godt Høre på god musikk Unngå ting du ikke liker Se på TV Gå et annet sted Indirekte måter Litt mer direkte måter Gjøre noe direkte med aktiveringen (eks. sinne) Redefinere problemet Se problemet fra et annet synspunkt Erstatte med humor Direkte

29 Selvkontroll Litt nå…. eller mer senere? Valg Viljestyrke: Kraft til å stå i mot fristelser

30 Svikt i selvkontroll Viljestyrke: Kraft til å stå i mot fristelser Ego depletion (Baumeister) Viljestyrke er en begrenset ressurs og det å bruke viljestyrke på en oppgave vil gi mindre ressurser tilgjengelig til andre oppgaver Når svekkes viljestyrke? Når du er trøtt og sliten Etter vanskelige valg Når du har utøvet selvkontroll Når du er stresset So, if you spend every morning deciding what to eat for breakfast or picking out what you should wear, you are wasting limited self-control resources on unimportant tasks.

31 Persistens Mestringstro Mål Distraksjoner Fristelser Stress Bandura: Self efficacy Langer: Illusion of control

32 Handling, aktivitet Positiv motivasjon Betingelse for å gjøre det bra Gjøre noe! Artig Spennende Lærerik Givende Meningsfull Utfordrende Morsomt Anvendelig Trygt Kjedelig Stressende Avslørende Angstskapende vs.

33 Sinne


Laste ned ppt "Emosjoner, affekt & sånt Frode Svartdal UiT 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google