Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slagsider (bias) i tenkning og oppfatninger Frode Svartdal Universitetet i Tromsø Desember 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slagsider (bias) i tenkning og oppfatninger Frode Svartdal Universitetet i Tromsø Desember 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slagsider (bias) i tenkning og oppfatninger Frode Svartdal Universitetet i Tromsø Desember 2011

2 Bias  Utsagn, valg og vurderinger som på en systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt  Forskning – Kognitiv psykologi, – Sosialpsykologi – Bedømmingspsykologi

3 Kognitive bias  Ankring – legger for stor vekt på et bestemt holdepunkt i bedømmelse (som for eksempel når noe som inntreffer først i en sekvens av informasjon dominerer totalinntrykket)  Bekreftelsestendens – det at vi søker informasjon som bekrefter antakelser vi har i utgangspunktet  «Jeg-visste-det-hele-tiden»-bias – etterpåklokskap, det at man har en overdreven tro på at det som skjedde kunne forventes  Overkonfidens – det man er sikker der man burde vært mer forsiktig (svar folk gir med «99% sikkerhet» er ganske ofte gale)  Tilgjengelighet – det at man overvurderer noe fordi dette noe er kjent eller lett tilgjengelig  Illusorisk korrelasjon – Vi ser sammenhenger der ingen sammenheng eksisterer  Konsistens-bias – Vi husker bedre det som er samsvarende med hva vi mener eller tror

4 Innenfor attribusjon Den fundamentale attribusjonsfeilenAktør-observatør-forskjellerSelf-serving biasFalsk konsensusIllusjon av kontrollMisattribusjon av emosjonell opplevelse

5 Den fundamentale attribusjonsfeilen  Den fundamentale attribusjonsfeilen (Ross, 1967)  Correspondence bias (Jones & Davis, 1965) – Årsaker til atferd tilskrives i for stor grad til disposisjonelle forhold, mens situasjonelle forhold overses – Eksempel: Bil farer forbi i 50-sonen  ”fartsbølle” (DISP) – Eksempel: Ross, Amabile & Steinmetz (1977): "Spørrer" vs. "svarer"; 10 spørsmål. Observatører vurderer "spørrere" som mer kompetente enn svarere - overser at spørrere bestemmer premissene. – Merk: (1) Dette er lært (barn viser ikke en slik attribusjonsfeil), (2) Den er ikke universell (den er et vestlig fenomen) Correspondent inference theory – meget viktig! Gilbert (1988): Two step model: Først disposisjonell  justeres i retning situasjonell Correspondence bias: Atferd ≈ personens disposisjon

6 Aktør-observatørforskjeller Jones & Nisbett (1971)  Aktør  Situasjonelle forklaringer (”jeg falt fordi det var en bulk i teppet”  Observatør  Disposisjonelle forklaringer (”han er en kloss som kunne falle midt på stuegulvet” Forklaring 1: Aktører har situasjonen i fokus; observatører har personen i fokus Forklaring 2: Ulik informasjon (aktør nyansert til situasjonens krav; observatør ser en person man antar er stabil over situasjoner

7 Self-serving bias (Miller & Ross, 1975)  Suksess forklares disposisjonelt; hvis man mislykkes er det noe situasjonelt  Mer generelt: Attribusjon som beskytter el. fremhever selvfølelsen  Om grupper: ”Ultimate attribution error” – Ingroup: Suksess forklares disposisjonelt; det gale forklares situasjonelt – Outgroup: Suksess forklares situasjonelt; det gale forklares disposisjonelt  “Belief in a just world” (Lerner, 1977) – Voldektsoffer  skyld – Arbeidsløs  egen skyld Fundamental attribusjonsfeil; self-serving bias

8 Falsk konsensus  ”Andre er som meg” – Røyker: ”Hvor mange i befolkningen tror du røyker? – Ikke-øyker: ”Hvor mange i befolkningen tror du røyker? Forklaringer: 1. Selektiv informasjon (røykere omgås andre røykere) 2. Skjev erfaring (røyking tar mye tid og oppmerksomhet)

9 Illusion of control (Langer, 1975)  Folk antar personlig kontroll selv om det er åpenbart at dette er feilaktig.  Langer (1975): Folk deltok i et lotteri; pris $1 – gevinst $50. VELGE lodd-- Salg: $8.67 TILDELT lodd-- Salg: $1.96 M.a.o.: VALG  følelse av kontroll over utfall R

10 Misattribusjonseffektene  Utgangspunkt – Schachter & Singer (1962): Opplevd emosjon = generell uspesifikk aktivering + kognitiv merkelapp  Implikasjon – Hvis man bruker ”feil” kognitiv merkelapp, kan man mistolke den emosjon som oppleves – Eksempel: Dutton & Aron, 1974

11 Misattribusjon (Dutton & Aron, 1974)  Mannlige personer går over (a) skummel hengebro eller (b) solid betongbro – Betongbro  ingen arousal – Hengebru  arousal (redsel)  Siden emosjoner = arousal + kognisjon, og kognisjonen lett kan endres, vil også emosjonen kunne endres  Fp-ene møtes av en attraktiv kvinne midt på bruen – Avhengige variabler  Historie til TAT-kort  Telefonnr. oppgir ”hvis du har spørsmål” – antall som ringer  Resultater – Mer sex-relatert innhold i historiene til TAT-kortene på hengebroen – Flere fra hengebroen ringte fordi de ”lurte på noe”

12 Kognitive bias med klinisk vinkling  Grunnantakelser – «Jeg er ingenting verd» – «Folk er ikke til å stole på» – «Ingen bryr seg egentlig om meg»  Leveregler – «Hvis jeg gjør som andre vil, så slipper jeg skyldfølelse og bråk» – «Hvis jeg holder følelsene for meg selv, så vil jeg bli likt»

13 Kognitive bias med klinisk vinkling Tankemønstre Feiltolkinger, tankefeil, kognitive forvrengninger, kognitive forstyrrelser, dysfunksjonell tenkemåter… – Katastrofetenkning  Alle situasjoner kan få det verst tenkelige resultat. En liten bagatell blir til en katastrofe. Vi overdriver i negativ retning. – Generalisering  Fra en enkel situasjon trekker jeg den konklusjon at erfaringen må gjelde alle situasjoner. Hvis jeg gjør en feil, så er også alt det andre jeg har gjort feil. – Vilkårlig tankeslutning  Jeg bygger mine tanker på forhastede slutninger. Før jeg har hørt hele historien har jeg bestemt meg hvordan det skal ende. – Følelsesmessig tenkning  Dette innebærer at vi tar våre følelser som bevis på at noe er riktig. Hvis jeg er redd for å bruke heis, så er heiser farlige.

14 Kognitive bias med klinisk vinkling Automatiske tanker – Raske og vanskelige å huske – kortvarige og ikke gjennomtenkte – oppstår i bestemte situasjoner – kan være uforståelige – ikke viljestyrte – ikke umiddelbart bevisste før vi fokuserer på dem


Laste ned ppt "Slagsider (bias) i tenkning og oppfatninger Frode Svartdal Universitetet i Tromsø Desember 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google