Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Affekt og kognisjon Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Affekt og kognisjon Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Affekt og kognisjon Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen

2 Vondt er sterkere enn godt •Vi opplever for det meste at ting går nogenlunde bra •Vi er stort sett optimister •Men: De av våre forfedre som var følsomme for uheldige hendelser overlevde 2

3 Vurderinger •Følelser betyr mye når vi vurderer ting som –Oss selv –Andre mennesker –Forholdet mellom oss og andre –Helsa vår –Mye annet •Over alt ser vonde følelser ut til å virke sterkere enn gode 3

4 Vurderinger av andre •Dårlig rykte er lettere å få enn å bli kvitt •Jo mer uheldig et personlighets- trekk er, jo færre hendelser trengs før man anses å ha det, og jo flere hendelser er nødvendig for å avkrefte det 4

5 Vondt sterkere enn godt •Også dagligdagse hendelser –Små tap eller seire –Sosial interaksjon •Forhold bedres mer av redusert negativ kommunikasjon enn økt positiv kommunikasjon •Gode forhold ser ut til å fordre minst fem ganger flere gode enn dårlige interaksjoner •Vonde hendelser påvirker oss lengre enn gode, ceteris paribus 5

6 Beslutninger •Folk opplever gjerne fare for tap som verre enn fare for å gå glipp av gevinst •En gitt sannsynlighet for tap kan der- med styre beslutninger i større grad enn samme sannsynlighet for gevinst –Synes å gjelde generelt •Fra investeringer til parforhold –En viss kjønnsforskjell •Kvinner mer risikoaverse 6

7 Tre spørsmål I.Hvorfor får du lettere gjen- nomslag i en forsamling om du starter med en god vits? II.Hvorfor stiger aksjekursene mest i godt vær? III.Informasjonskampanjer som vil avlive myter bør være forsiktig med å gjengi dem. Hvorfor? 7

8 Humør og prosessering av informasjon Schwarz (1990) utvidet ”følelser som informasjon”-hypotesen til å omfatte tenkning mer generelt. Hypotesen antar at vi tar humøret som signal om situasjonen vi er i: Dårlig humør  Vanskelig situasjon  Grundig tenkning Godt humør  Uproblematisk situasjon  Overfladisk tenkning 8

9 To svar I.Folk lar seg lettere overbevise når de er i godt humør. II.Evidence and intuition predict that sunny weather is associated with upbeat mood. We examined the relationship between morning sunshine and daily market index returns across 26 countries from 1982 to 1997. Sunshine is strongly significantly correlated with stock returns. Hirshleifer & Shumway, 2003 9

10 Et svar til III. Folk kan etter hvert glemme hva som var myte og fakta. Hvis de så igjen møter myten de så gjengitt i kampanjen: Lettere å prosessere (høy ”fluency”): ”Dette har jeg hørt før.” Sjansen øker for at myten ses som sann. Schwarz et al., 2007 10

11 Stemningsleie og bedømmelser •Folk i positiv stemning tror lettere at hyggelige ting vil hende •Folk i negativ stemning tror det er mer sannsynlig at uønskede ting vil hende –Dog: Ulike negative følelser kan ulik effekt •Frykt ser ut til å øke antatt risiko for terrorisme, mens sinne synes å svekke den Fischhoff et al., 2005 11

12 Affekt versus kognisjon: Robert Bolesław Zajonc •Zajonc (født 1925 i Łódź, Polen, død 2008 i Stanford, California) –En av det 20. århundres store psykologer, særlig innen sosial kognisjon •Mere exposure effect •Sosial fasilitering •Søskenrekkefølge og evner •Affekt og kognisjon 12

13 Noen av Zajoncs antagelser om affekt og kognisjon •Affektive reaksjoner er primære –Man trenger ikke vurdere en stimulus bevisst for at den skal gi opphav til bevisst eller ubevisst affekt –Affekt kan påvirke preferanser selv om den ikke er bevisst •Hva sier relevant empiri? Vi får se: 13

14 Mere exposure-effekten •Vi liker best det vi er vant til – ofte uten å vite det –F.eks. liker vi selv best speilvendte bilder av oss selv, mens våre venner liker rettvendte bilder av oss –Effekten ukorrelert med subjektiv opplevelse av å kjenne stimulus –Tendens til mere exposure-effekt selv hos rotter •Virker med musikk av Mozart, dog ikke Schoenberg (Cross et al., 1967) –Ses som eksempel på ubevisst endrede preferanser 14

15 Murphy & Zajonc (1993): Ubevisste affekt-relatere stimuli Liking Good or bad? Fra Murphy & Zajonc, 1993 15

16 Pessiglione et al. (2008) 16

17 Appraisal (vurdering) •Lazarus hevdet at stimuli må vurderes kognitivt (”hva betyr dette for meg?”) før de kan gi opphav til affekt •Selv om appraisal ikke trenger være bevisst, mener mange i dag at det er unødvendig i dag å forutsette at slik vurdering finner sted 17

18 Ett eller to systemer? •Zajonc: Affekt og kognisjon er to forskjellige systemer –Holyoak & Gordon: Hvorvidt vi snakker om to systemer er mindre viktig –Anderson: Affekt er bare én av mange typer informasjon –Averill: To betydninger av kognisjon •Intellektuell kunnskapstilegnelse •All mental aktivitet, i motsetning til adferd 18


Laste ned ppt "Affekt og kognisjon Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google