Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasienttilfredshetsundersøkelse i HAVO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasienttilfredshetsundersøkelse i HAVO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasienttilfredshetsundersøkelse i HAVO
Sidsel Jullumstrø Seksjonssjef Habiliteringstjenesten for voksne, St Olavs Hospital

2 Hvorfor brukerundersøkelse
Sikre medvirkning fra pasienter og andre som benytter våre tjenester Forbedre egne tjenester/ Gi retning og mål til leder og ansatte i kvalitetsarbeid Et uttalt ønske og krav fra Helsemyndighetene PasOpp- en nasjonal plan for pasienterfaringsundersøkelse, vil ganske sikkert ikke inkludere våre pasientgrupper

3 Er brukerundersøkelse kvalitetsforbedring eller kun en symbolsk handling?

4 Forhåndsregler Utforming av skjema som gjør at vi kan iverksette målrettete tiltak Demografiske data knyttet til hver pasient som gjør at vi kan iverksette målrettete tiltak

5 Bakgrunn Planlegging og utprøving av brukerundersøkelse vedtatt i virksomhetsplanen for Habiliteringstjenesten for 2012 – 2013 Støtte fra Helsedirektoratet på kr ,- Organisert som prosjekt med ekstern referansegruppe og en intern prosjektgruppe

6 God hjelp på veien Kunnskapssenteret (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenesten) sin sjekkliste for planlegging av lokale, kvantitative brukerundersøkelser Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsel-, og rettspsykiatri ved Brøset

7 utforming av bruker-undersøkelse
Prøving Konkret utforming av bruker-undersøkelse Fokusgruppeintervju i to runder Vurdere intensjon/fokus/ tema/ overskrifter/ målgruppe Rammeverk for tjenesten (lover, forskrifter, veileder etc) Teoretiske rammeverk for brukerundersøkelser generelt Utformingen av konkrete brukerundersøkelser.

8 Tre undersøkelser i én Fordi ikke alle pasientene kan representere seg selv ► Tre parallelle undersøkelser: En for pasienter som kan svare selv En for pårørende/hjelpeverger En for kommunalt ansatt personale

9 Hovedtema i undersøkelsen
TILGJENGELIGHET INFORMASJON MEDVIRKNING / SAMARBEID NYTTE eller UTBYTTE KOMPETANSE

10 Administrering av undersøkelsen
Koordinator i saken leverer ut skjema, og tilbyr å ta skjema tilbake i lukkede, ferdigfrankerte konvolutter som respondenten kan velge å sende selv Koordinator skal ikke bistå pasienter ved utfylling av skjema Skjema er godkjent av personvernombudet etter anbefaling av Regional komité for medisinsk forskningsetikk.

11 Pilot Hensikt: Å prøve ut selve skjemaet
Resultatet av selve undersøkelsen mindre viktighet 40 respondenter - 14 pasienter - 15 pårørende - 11 kommunalt ansatte Svar over hele ”skalaen”

12 Evaluering av skjema Var sp. mål vanskelig å svare på? Enkelt-spørsmål
Viktig? Pasient 10 nei 2 ja 2 sp mål (9 og 12) 10 ja 1 nei 1 +/- Pårørende 12 nei 1 ja, 1 +/- ingen 2 nei Kommunalt ansatte 9 nei 1 ja 10

13 Reliabilitet Måles i Cronbachs alpha (α)
Et mål på indre sammenheng. Sier noe om hvorvidt indikatorene dekker det begrepet vi ønsker å måle α større enn 0.9: Utmerket α mellom : God α mellom : Akseptabel α mellom 0.5 – 0.6: Dårlig α under 0.5: Uakseptabel

14 Reliabilitet, fortsettelse
Pasientskjema Reliability StatisticsCronbach's Alpha: 0.779 Pårørendeskjema Reliability StatisticsCronbach's Alpha: 0.906 Kommuneskjema Reliability StatisticsCronbach's Alpha: 0.866

15 Erfaringer etter pilot
Bedre rutiner ved utlevering (demografiske data og kode) Noe endret veiledning på alle skjema ► Bl a tydeliggjøre muligheten for bistand til pasient for å svare Noe endrete demografiske data

16 Hva nå? Fullskala brukerundersøkelse i fom 15.9 tom av alle aktive saker som fyller kriteriene Verdien av undersøkelsen vil øke om flere enheter gjennomfører samme brukerundersøkelse og øke enda mer om det gjentas f eks hvert 3. år. Skjema vil bli lagt ut på Habilitering.no. Anbefaling: Bestill skjema fra trykkeri!


Laste ned ppt "Pasienttilfredshetsundersøkelse i HAVO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google