Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere” Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere” Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere” Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru

2 Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas som deltidsstudium Kan tas ved flere høgskoler og universiteter / kan kombineres Er samlingsbasert og nettbasert (med unntak av HiO) Et felles nettsted: www.hino.no

3 Opptakskrav Generell studiekompetanse Realkompetansevurdering Ikke krav om engelsk

4 Gjennom studiet skal studentene utvikle didaktisk og fagdidaktisk kompetanse som dreier seg om å kunne forberede, gjennomføre, analysere og vurdere læreprosesser, undervisning og læreplaner på systematiske og gjennomtenkte måter i møte med elever med stort mangfold både i kulturell og sosial bakgrunn og i interesser og evner. sosial kompetanse som er knyttet til evnen til å ta andres perspektiv, lytte, samarbeide og gi respons og virke som korrektiv. I arbeidet sammen med jenter og gutter i ulike aldre, så vel som i samarbeid med hjem, kolleger og nærmiljø, er det viktig for lærere å ha en allsidig sosial kompetanse.

5 kulturell og estetisk kompetanse som er en nøkkel- dimensjon både i hverdagsliv og skole. Møtet med en mangfoldig og krevende kultursituasjon, dagens flerkulturelle skolehverdag, og globale utviklings- utfordringer stiller omfattende og nye krav til estetisk, kulturell og sosial kompetanse hos lærere i norsk skole. kompetanse til å vurdere grunnlagsspørsmål som omfatter yrkesetiske dilemmaer så vel som spørsmål om hvordan skolens samfunnsoppdrag og valg av profil og innhold kan forstås og bør konkretiseres og utformes. endrings- og utviklingskompetanse som er en nøkkelressurs i en skole som i økende grad møter utfordringer til fornyelse både innenfra og utenfra. I skolen skal nye generasjoner møte oppgaver og tema som gir kunnskap og innsikt til å møte dagens og morgendagens utfordringer. Det krever lærere med kompetanse og mot til å ta fatt på profesjonelle utviklingsoppgaver.

6 Studiet kvalifiserer for undervisningskompetanse som faglærer i det morsmål og det (de) undervisningsfag som inngår i studentens studium å kunne bygge på utdanningen til allmennlærer å kunne bygge på utdanningen til mastergrad

7 Studiets oppbygning 30 stp generell pedagogikk 30 stp flerkulturell pedagogikk 30 stp morsmål30 stp språkdidaktikk, inkludert grunnleggende lese- og skriveopplæring 30 stp undervisningsfag

8 Modellen ved Høgskolen i Oslo 30 stp flerkulturelt arbeid i skolen 30 stp pedagogikk 30 stp morsmål eller valgfrie fag 30 stp valgfrie fag 30 stp skolefag

9 Innpassing av fag De generelle bestemmelser gjelder om innpassing av utdanning fra andre institusjoner Tidligere avlagte fageksamener fra institusjoner i utlandet på 30 studiepoeng eller mer som gir grunnskolerettet kompetanse Det mulig å innvilge delvis innpassing Studenter som har fått innvilget innpasning skal normalt gjennomføre en fagdidaktisk oppgave i praksis

10 Praksis 12 uker veiledet praksis jevnt fordelt gjennom studiet, ikke på egen skole Arbeidsområdene i praksis skal sammen med fagkunnskap og didaktikk knyttet til studiefagene være med å bevisstgjøre studentene på arbeidet som tospråklige lærere i den norske grunnskolen. Studentene må få praksiserfaringer i større grupper med norske og minoritetsspråklige elever. Det flerkulturelle perspektivet er sentralt i forhold til alle arbeidsområdene. (Fagplanen for praksis)

11 Høgskolen i Oslo; fagplaner tilrettelagt for studentene ved bachelor-studiet Under forutsetning av tilstrekkelig studiesøkning er avdelingens mål å kunne tilby minst tre av de følgende fagene hvert år, og slik at disse fagene er tilbudt i løpet av en periode på tre år: Flerkulturelt arbeid i skolen Pedagogikk 30 stp Urdu med språkdidaktikk Tyrkisk med språkdidaktikk Matematikk 30 stp Naturfag 30 stp KRL 30 stp Samfunnsfag 30 stp

12 Tilbys ved: Høgskolen i Oslo http://www.hio.no/Studietilbud/Bachelorstudie r/Bachelorstudium-faglaererutdanning-for- tospraaklige-laerere http://www.hio.no/Studietilbud/Bachelorstudie r/Bachelorstudium-faglaererutdanning-for- tospraaklige-laerere Høgskolen i Hedmark http://www.hihm.no/content/view/full/13310 Universitetet i Agder http://www.uia.no/no/portaler/studietilbud/st udier/faglaererutdanning_for_tospraaklige_lae rere http://www.uia.no/no/portaler/studietilbud/st udier/faglaererutdanning_for_tospraaklige_lae rere Høgskolen i Bergen http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID =V30PED2M http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID =V30PED2M Høgskolen i Vestfold? Nesna?

13 Stipend Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som tilfredsstiller krav til utdanning for personer som skal tilsettes i undervisningsstilling. for eksempel videreutdanning med sikte på å få godkjent allmennlærer- eller faglærerkompetanse, for eksempel påbygging til en tospråklig bachelorgrad. Stipendordningen omfatter ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning. Kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. Stipendet er skattepliktig. Den enkelte søker skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15.mars 2010. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15.april 2010. Mer info på http://www.hio.no/content/view/full/67037

14 Annen kompetanseheving Høgskolene lager etterutdanningskurs for kommunene på forespørsel, såkalt ”skreddersøm” For eksempel: Larvik kommune i samarbeid med Høgskolen i Vestfold, 72 timers kurs for alle morsmålslærerne. Mulighet til å søke om opptak ved Høgskolen og gjennomføre kurset med 15 stp. Samarbeid mellom kommuner om å arrangere kurs, evt på fylkesplan


Laste ned ppt "”Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere” Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google