Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Doble bachelorgrader – formelle krav og muligheter Beth Linde Studie- og forskningsseksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Doble bachelorgrader – formelle krav og muligheter Beth Linde Studie- og forskningsseksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Doble bachelorgrader – formelle krav og muligheter Beth Linde Studie- og forskningsseksjonen

2 Vi snakker ikke om: •Fellesgrader, nasjonale eller internasjonale. •Individuelle søknader om fritak av emner. Fokus her: •Doble grader 2 Avgrensning av tema

3 Doble grader – godskriving av høyere utdanning Forskrift om godskriving av høyere utdanning: (Fastsatt 10.04.206, KD) •Reglene har ikke hatt til hensikt å fastsette uttømmende regulering av godskriving for ELDRE utdanning. Forskriften viderefører tidligere praksis for eldre utdanninger som er gitt redusert uttelling i tråd med tidligere anbefalinger fra Nasjonalt koordinerende utvalg. 3

4 Doble grader – godskriving av høyere utdanning Forskrift om godskriving av høyere utdanning (Fastsatt 10.04.206, KD) •Gjelder i alle tilfeller der det er tale om godskriving av utdanning i vitnemål for en NY grad, f. eks godskriving av årsstudier som del av bachelorgrad. •Reglene gjelder godskriving både mellom ulike institusjoner og internt på samme institusjon. 4

5 Doble grader – godskriving av høyere utdanning Institusjonens fullmakter: •Krav til mastergrad fastsettes i henhold til KDs nasjonale forskrift. •For bachelorgrader fastsettes kravene i i forskrifter fastsatt av institusjonen selv. •For godskriving av utdanning inn i en annen grad er det de krav som stilles til grunn for den aktuelle graden som skal legges til grunn for vurdering av godskrivingen. Forskrift om godskriving er altså ikke overordnet de bredde og dybdekrav som stilles til den aktuelle graden. 5

6 Doble grader – godskriving av høyere utdanning Tid for tid prinsippet: Innebærer at lik utdanning i utgangspunktet teller likt. Institusjonen som er ansvarlig for godskriving skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold, innenfor en og samme grad. Dersom faget oppfyller deler av kravene som stilles til en ny grad el. fagutdanning, er ikke det at faget har fått uttelling tidligere til hinder for at faget inngår i en ny grad eller yrkesutdanning. Forskrift om godskriving innebærer et unntak fra «tid for tid-prinsippet» i det den oppstiller et tilknytningskrav. Selv om utdanningen oppfyller de krav som gjelder for en grad, fastsetter forskriften i tillegg et generelt krav om tilhørighet til den institusjon som skal godskrive utdanning og utstede vitnemål. 6

7 Doble grader – godskriving av høyere utdanning Forskrift om godkjenning av høgre utdanning (fastsatt 10.04.2006) sier: §3 Krav om ny utdanning: Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad/yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles ny grad. Institusjonen kan selv fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for bestemte utdanninger. Institusjonene fastsetter selv hvilke utdanninger dette gjelder. § 2 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål: For at en institusjon skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningskravet være avlagt ved institusjonen. 7

8 Doble grader – godskriving av høyere utdanning «Forskrift om krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Østfold», vedtatt av høgskolestyret 08.03 2012: •§ 3 Krav til bachelorgradenes omfang og innhold. a)Rammeplanstyrt integrert utdanning av minst 180 studiepoeng. b)Treårig studieprogram 180 studiepoeng som i henhold til vedtak i HiØs styret gir bachelorgrad. c)Tverrfaglig studium som inneholder studieprogram/definert emnegruppe av min 90 studiepoengs omfang kombinert med et studieprogram/definert emnegruppe innen et annet område på minst 30 studiepoengs omfang. De resterende 60 studiepoeng kan bestå av frittstående emner. Frittstående emner som skal inngå i graden må ha et omfang på min 10 studiepoeng. •§ 6 Vitnemål og vitnemålstillegg: 8

9 Doble grader – godskriving av høyere utdanning § 6 Vitnemål og vitnemålstillegg (utdrag fra § 6) For å få bachelorvitnemål fra HiØ må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved institusjonen. For godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som en del av en grad/yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, jfr forskrift 10. april 2006 nr. 412 om godskriving av høyere utdanning. 9

10 Doble grader – muligheter? 10


Laste ned ppt "Doble bachelorgrader – formelle krav og muligheter Beth Linde Studie- og forskningsseksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google