Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektleder Inger Svendsrud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektleder Inger Svendsrud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektleder Inger Svendsrud
Prosjekt BPA Prosjektleder Inger Svendsrud 12-Kommunesamarbeidet i Vestfold

2 Innhold Gjennomgang av de viktigste prinsippene og dilemmaene
- Ideologisk bakgrunn for BPA - Delt arbeidsleder- og arbeidsgiveransvar - Faglig ansvar for tjenesten og internkontroll - Hensiktsmessig organisering Drøfting og beslutning fra PLO-nettverket - Beskrivelse av styrker og svakheter - Beskrivelse av ULOba som arbeidsgiver - Beskrivelse av nødvendig verktøy og maler 2

3 BPA - antall brukere – 12k 3 14 33 41 59 65 85 81 År 2000 2001 2002
2003 2004 2005 Sum 12 k Vestfold 14 33 41 59 65 85 81 3

4 BPA-kostnader pr år Kostnadene til ordinære tilleggstjenester (hjemmesykepleie og natttjeneste) er ikke inkludert: Inntil 5,4 t/døgnet: 0,56 mill pr år 8 – 12 t/døgnet: 0,8 til 1,3 mill pr år 16 – 24 t/døgnet: 1,7 til 2,5 mill pr år 4

5 Hva er det egentlige temaet i BPA?
Hvem skal bestemme: Når skal hjelpen komme? Hva skal hjelpen gjøre – mulighet for prioritering Hvem skal utføre hjelpen Hvor mange skal utføre hjelpen 5

6 Tradisjonelle tjenester
Er Kvalitetsforskriftens § 3 gjennomført i 12 k? Er hjemmetjenestene organisert slik at brukerne får tilfredsstilt sine grunnleggende behov? Fremmer holdninger og kulturen i hjemmetjenesten brukernes mestring og selvstendighet? 6

7 Kvalitetsforskriftens § 3
Tjenestene skal gis til rett tid og utgjøre et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten Brukeren skal sikres medvirkning ved utforming og eventuelt endring av tjenestetilbudet Brukeren gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av tjenestene Brukerne skal få tilfredstilt sine grunnleggende behov Leverer vi gode nok tjenester? 7

8 Tradisjonelle tjenester
Er Kvalitetsforskriftens § 3 gjennomført i 12 k? Er hjemmetjenestene organisert slik at brukerne får tilfredsstilt sine grunnleggende behov? Fremmer holdninger og kulturen i hjemmetjenesten brukernes mestring og selvstendighet? 8

9 Behov og bemanning 9

10 Ulike ideologier Independent living
brukerne er rasjonelle og har kompetanse til å vurdere sine behov, definere egne hjelpebehov og selv styre tjenestetilbudet. Profesjonene brukere trenger nødvendig spesiell/kvalifisert hjelp til planlegging og tilrettelegging av tjenestetilbudet Delrapport 2 s 4 10

11 Delt arbeidsleder- og arbeidsgiveransvar
Brukeren har rollen som arbeidsleder Større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov innenfor vedtakets rammer for bistand. Krav til arbeidsleder? I-15/2005 fjerner kravet til brukerstyring. Den brukeren ”velger”, kan være arbeidsleder eller få fullmakt til å utføre jobben. Kilde: Definisjon BPA I-20/2000 og I-15/2005 11

12 Dilemmaer for arbeidsgiver
Overstyrer BPA-rundskrivene lovverk, forskrifter og kommunenes avtaleverk? Arbeidstilsynets definisjon av arbeidsleder Arbeidsleder (bruker) er ikke arbeidsleder i arbeidsmiljølovens forstand med mindre det foreligger et ansettelsesforhold til kommunen. 12

13 Arbeidsgivers ansvar Rekruttering av assistenter Delrapport 2 s 21
Høy utskifting av assistenter Delrapport 2 s 22. Tilrettelegging av forsvarlig arbeidsmiljø Utvikling av HMS-rutiner Arbeidsmiljøutfordringer for assistentene. Delrapport 2 s 22 13

14 Faglig ansvar og internkontroll
I-20/2000 og I-15/2005 Faglig ansvar for tjenesten og ansvaret for internkontroll er ikke utredet. Høringsnotatet av s 17 ”Kommunen har ansvaret for at kvaliteten på de tjenestene som ytes holder en tilstrekkelig høy standard og for internkontroll med tjenestene.” 14

15 Kvalitet på tjenesten Kvalitet i tjenestene beskrives gjennom
dokumentasjonsplikten (Helsepersonelloven § 39 og pasientjournalforskriften § 5) system av prosedyrer og avvikshåndtering (Kvalitetsforskriften § 3) 15

16 Kommunenes faglige/etiske dilemmaer
”Rolls Royce”- tilbud i forhold til andre brukergrupper? Brukere med kognitiv svikt og/eller store kommunikasjons-problemer. - Hvordan sikre kvaliteten på tjenesten? - Hvilke dilemmaer setter vi assistentene i? Kommunenes erfarte faglige dilemmaer – brukerens selvbestemmelsesrett Assistentenes taushetsplikt/meldeplikt –fare for liv eller helse Delrapport 2 s 16 16

17 Arbeidslederrollen - konklusjon
Arbeidstilsynet godkjenner ikke at bruker er arbeidsleder i Arbeidsmiljølovens forstand – arbeidsgiver er ansvarlig Høringsnotatet gir arbeidsgiver ansvar for at kvaliteten på de tjenestene som ytes, holder en tilstrekkelig høy standard og for internkontroll med tjenestene Arbeidsgiver må forholde seg til lovverk, forskrifter og kommunes avtaleverk i tilsetting og drift Er arbeidsleder BPA et begrep uten reelt innhold? 17

18 HENSIKTSMESSIG ORGANISERING
Definisjonen av begrepet uklart: ” Bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring”. Delrapport 2 s 14 Faglig hensiktsmessighet. Hvem skal være målgruppe? Delrapport 2 s 11 Grunnleggende faglige spørsmål ved valg av BPA som tjenestetype 18


Laste ned ppt "Prosjektleder Inger Svendsrud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google