Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MVA i statsforvaltningen Nettoføring av MVA ved budsjettering og regnskapsføring i statsforvaltning 12.12.2014Side 1© Direktoratet for økonomistyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MVA i statsforvaltningen Nettoføring av MVA ved budsjettering og regnskapsføring i statsforvaltning 12.12.2014Side 1© Direktoratet for økonomistyring."— Utskrift av presentasjonen:

1 MVA i statsforvaltningen Nettoføring av MVA ved budsjettering og regnskapsføring i statsforvaltning 12.12.2014Side 1© Direktoratet for økonomistyring

2 Agenda Bakgrunn Konsekvenser Sjekkpunkter Regnskapsmessig håndtering av ordningen Eksempler Side 2© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

3 Bakgrunn Fastsatt av Finansdepartementet (rundskriv R-116) « Innføring av en nøytral merverdiavgift i statlig sektor» –Nettoføringsordning –Administrativ ordning –IKKE en del av merverdiavgiftssystemet –Nøytralisere motivasjonen til egenproduksjon, og bidra til en mer effektiv ressursbruk Side 3© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

4 Konsekvenser Disse blir berørt: –Ordningen gjelder for ordinære statlige forvaltningsorganer («Bruttobudsjetterte virksomheter). Budsjettposter justeres ned – nettobudsjettering Mva budsjetteres på sentral utgiftspost under Finansdepartementet Skal gi en budsjettnøytral omlegging Fullmakt til å bokføre/utgiftsføre på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01. Side 4© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

5 Sjekkpunkter Side 5© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4

6 Utgifter som omfattes av ordningen Betalt merverdiavgift som del av utgifter som rapporteres på postene 01-49 i statsregnskapet (f. eks ikke tilskuddsposter 60-85) Kun betalt mva innenlands –selger må være registrert i merverdiregisteret –mva skal fremgå av salgsdokumentasjon (faktura) –avgift betalt i utlandet inngår ikke Mva ved innførsel av varer og fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen Side 6© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

7 Utgifter som ikke omfattes av ordningen Utgifter knyttet til virksomhetens merverdiavgiftspliktige aktivitet og som inngår i ordinært merverdiavgiftsoppgjør Som hovedregel omfattes ikke merverdiavgift på utgifter til bygg, anlegg eller annen fast eiendom Merverdiavgift på utgifter som omfattes av merverdiavgiftslovens § 8-4 –leie/leasing av personkjøretøy –anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy. Drivstoff/bompenger/parkering/verkstedutgifter Side 7© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

8 Utgifter som ikke omfattes av ordningen Merverdiavgift på utgifter som omfattes av merverdiavgiftslovens §8-3 –Servering –Leie av selskapslokaler i forb. med servering –Kunst og antikviteter –Kost/naturalavlønning til innehaver/leder/ansatt –Representasjon –Gaver og varer og tjenester - reklameøyemed –Oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov Side 8© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

9 Regnskapsmessig behandling Utgift konteres i Contempus/Basware på ordinær måte med artskonto, koststed etc. ut fra virksomhetens konteringsregler Dersom utgiften faller inn under nettoføringsordningen, påføres merverdiavgiftskode i tråd med oppgitt merverdiavgift på faktura. Side 9© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

10 MVA-koder Nye koder: 7 - Registrering av 25% mva i staten - generell sats 7M - Registrering av 15% mva i staten - redusert sats/mat 7P - Registrering av 8% mva i staten – lav sats/ personbefordring og NRK-lisens 7T - Utg. mva kjøp av tjenester fra utlandet – denne koden genererer automatisk 7G 79 - Registrering av direktepostert mva i staten (100%) I tillegg kode: 0 - Ingen avgiftsbehandling/ Ikke avgiftspliktig Side 10© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

11 Hvorfor benytte nye mva-koder? Virksomhetens tildeling på sine kapitler er redusert og et beløp beregnet til å utgjøre merverdiavgiften er tildelt på sentralt utgiftskapittel 1633 post 01 under Finansdepartementet. Innføringen skal være budsjettnøytral for staten samlet For virksomheten er det et intensiv å benytte nettoføring av merverdiavgiften for å kunne opprettholde planlagt aktivitetsnivå Nettoføringsordningen er ingen plikt, men en rett Side 11© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

12 MVA i statsforvaltningen Eksempler på bruk av nye mva-koder 12.12.2014Side 12© Direktoratet for økonomistyring

13 Lav sats Leie av buss til/fra jobb-seminar: Side 13© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

14 Lav sats Side 14© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014 Ny mva-kode: 7P Kapittel 1633 post 01

15 Høy sats Side 15© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

16 Høy sats Side 16© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014 Ny mva-kode: 7 Kapittel 1633 post 01

17 Utgift utenfor ordningen, mva-loven §8-3 Side 17© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

18 Utgift utenfor ordningen, mva-loven §8-3 Side 18© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014 Kapittel 1633 post 01 Ny mva-kode: 0

19 Utgift uten mva Side 19© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

20 Utgift uten mva Side 20© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014 Ny mva-kode: 0 Kapittel 1633 post 01

21 Flere mva-koder på samme faktura Side 21© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

22 Flere mva-koder på samme faktura Side 22© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014 Ny mva-kode Kurs: 0 Ny mva-kode Rådgivningstjenester: 7

23 Kjøp fra utlandet – varer/tjenester Side 23© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

24 Kjøp fra utlandet – varer/tjenester Side 24© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014 Ny mva-kode kjøp fra utland: 7T - Som automatisk genererer 7G

25 Viderefakturering (I) Eksempel der begge virksomheter er omfattet av ordningen –A og B kjøper en IKT-tjeneste fra Firma X på til sammen kr. 187.500,- inkl. mva. As andel er på kr. 162.500.- inkl. mva. og Bs andel er på kr. 25.000,- inkl. mva. –A og B er enige om at A skal motta fakturaen fra firma X. Begge virksomheter er innenfor nettoføringsordningen og A skal bokføre merverdiavgiften for hele kjøpet på konto 1987 Nettoføringsordning mva i sitt regnskap. –A viderefakturerer deretter B for dens andel uten merverdiavgift, dvs. kr. 20.000,-. Side 25© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

26 Viderefakturering (I) Side 26© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

27 Viderefakturering (II) Eksempel der kun en virksomhet er omfattet av ordningen –A og B kjøper en IKT-tjeneste fra Firma X på til sammen kr. 187.500,- inkl. mva. As andel er på kr. 162.500.- inkl. mva. og Bs andel er på kr. 25.000,- inkl. mva. –A og B er enige om at A skal motta fakturaen fra firma X. A er omfattet av nettoføringsordningen og B er ikke omfattet av ordningen. –A (innenfor ordningen) skal bokføre merverdiavgiften for sin andel på konto 1987 Nettoføringsordning for mva i regnskapet. –A viderefakturerer deretter B (utenfor ordningen) for dens andel med merverdiavgift, dvs. kr. 25.000,-. B må foreta evt. foreta ordinært mva- oppgjør for sin andel. Det er ikke vist i posteringene på neste side. Side 27© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014

28 Viderefakturering (II) Side 28© Direktoratet for økonomistyring12.12.2014 B må evt. foreta ordinært mva-oppgjør. Posteringene for det er ikke vist i dette eksemplet.


Laste ned ppt "MVA i statsforvaltningen Nettoføring av MVA ved budsjettering og regnskapsføring i statsforvaltning 12.12.2014Side 1© Direktoratet for økonomistyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google