Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2. Elektronisk kommunikasjonstjeneste

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2. Elektronisk kommunikasjonstjeneste"— Utskrift av presentasjonen:

1 2. Elektronisk kommunikasjonstjeneste

2 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Ledelsen i virksomheten kan bestemme at en ansatt får dekket utgifter til Mobiltelefon Fast telefon (hjemme) IP/bredbåndstelefoni Mobil tilgang til datakommunikasjon når den ansatte har behov for dette i sitt arbeid (PM ) Det kreves en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

3 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Avtale skal inneholde: Hvilke elektronisk kommunikasjon den ansatte innehar Den ansatte skal gjøres kjent med at skattlegging og innrapportering skjer i henhold til de til enhver gjeldende skatteregler Skattetrekket fordeles over året med hhv kr 4000 og kr 6000 avhengig av ett eller flere abonnement (sjablongbeskatning) Når arbeidstaker kun skal få dekket Ek-tjenester deler av året, foretas fordelsbeskatning for antall hele måneder Ved flere avtaler i løpet av året skal hver avtale framkomme på lønns- og trekkoppgaven med korrekte periode

4 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Virksomhetene har 2 valg: Ek-faktura kan betales direkte av virksomheten Ek-faktura kan betales av den enkelte ansatte, som deretter får refundert beløpet av virksomheten Virksomheten skal ha kontroll på: Beløp virksomheten pr år har dekket for den enkelte ansatte Bedrifter som har maksimumsbeløp må påse at ingen får refundert mer pr år enn det fastsatte beløpet Det har ingen betydning om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som står som abonnent

5 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Utgangspunkt: Faktura inntil kr 1000 pr år er skattefritt, men oppgavepliktig uavhengig av antall abonnement Ett abonnement: Dekning av faktura mellom kr 1000 og 5000 pr år er skattepliktig Dvs. grunnlag for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift utgjør kr 4000 (kr 333 pr måned) To eller flere abonnement: Dekning av faktura mellom kr 1000 og 7000 pr år er skattepliktig Dvs. grunnlag for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift utgjør kr 6000 (kr 500 pr måned)

6 Elektroniske kommunikasjonstjenester
1 ek-tjeneste 2 ek-tjenester Ikke skattepliktig

7 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Unntak: Mobil datakommunikasjon over mobilnettene GSM og UMTS/3G er unntatt fra beskatning jf Forskrift av nr 1160 § ledd Dekker arbeidsgiver både mobiltelefoni og datakommunikasjon over et av disse nettene skal dette regnes som ett abonnement

8 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Når det totale fakturabeløp pr år er høyere enn: Kr for ett abonnement Kr to eller flere abonnement er overskytende beløp i utgangspunktet skattefritt Virksomheter med maksgrense: Når det totale fakturabeløp pr år er høyere enn virksomhetens fastsatte maksgrense må den ansatte innbetale dette (dvs trekk i lønn)

9 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Når det totale fakturabeløp pr år er lavere enn kr 5 000/ kr 7 000, skattlegges arbeidstakeren kun for det faktiske fakturabeløpet redusert med skattefritt beløp på kr 1 000 Det oppstår ingen skatteplikt når den ansatte legger igjen mobiltelefonen på jobben Arbeidsgiver må kunne dokumentere dette overfor ligningsmyndighetene

10 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Trekket legges inn i IT0014 med lønnart 1442 Ett abonnement: Beløp kr 333 og Antall/enhet 1 To/flere abonnement: Beløp kr 500 og Antall/enhet 2

11 EK-tjenester - fullservicekunder
YHR_HURTIGREG – Hurtigregistrering E-skjema Legg inn: Dato til – fra Lønnart Beløp Abonnement Deretter Send til godkjenning

12 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Dersom det ikke er benyttet sjablongbeskatning i løpet av året, må trekkgrunnlaget oppdateres til desember lønnskjøring IT0014_ legg inn startdato for abonnement og beløp lik det månedlige trekkbeløpet Lønnart 1442 Ek-tjenester Etterberegning med skattetrekk blir da foretatt i desember lønn

13 Elektroniske kommunikasjonstjenester
IT0015, lønnart 1442 Benyttes til å korrigere den skattepliktige fordelen slik at denne blir korrekt på lønns- og trekkoppgaven I eksemplet under har den ansatte selv betalt deler av bredbåndutgifter i løpet av året på kr 700,-

14 EK-tjenester – fullservicekunder
YHR_HURTIGREG – Hurtigregistrering E-skjema Legg inn: Dato Lønnart Beløp Abonnement Deretter Send til godkjenning

15 Elektroniske kommunikasjonstjenester
IT0015 benyttes også til å få frem hvilke beløp pr år som er dekket av Arbeidsgiver: benytt lønnart (Telefon + ADSL) Ansatte: benytt lønnart 1492 (Telefon + ADSL) NB: For sluttmeldte personer, bruk en aktiv dato!!!!

16 EK-tjenester – fullservicekunder
YHR_HURTIGREG – Hurtigregistrering E-skjema Legg inn: Dato Lønnart Beløp Deretter Send til godkjenning

17 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Når virksomheten i utgangspunkt betaler hele regningen: Noen virksomheter har maksimumsbeløp på hvor mye en ansatt fritt kan benytte mobiltelefonen For eksempel etter ett bestemt klokkeslett Det beløpet som overstiger virksomhetens fastsatte beløp, registreres i IT0015 med lønnart 8049 Den ansatte trekkes i lønn

18 EK-tjenester – fullservicekunder
YHR_HURTIGREG – Hurtigregistrering E-skjema Legg inn: Dato Lønnart Beløp Deretter Send til godkjenning

19 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Kundenett Blanketter Fullservicekunder 91_ EK-tjenester

20 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Den administrative bestemmelsen om elektroniske kommunikasjonstjenester finnes i SPH 10.2 Retningslinjer for praktisering finnes på skatteetaten.no Se også vår veiledning på Kundenettet til blankett 91

21 Elektroniske kommunikasjonstjenester
Brukerdokumentasjonen i SAP har også informasjon

22 Kundenett Skjema for oppfølging av elektronisk kommunikasjon

23 Skjema for elektronisk kommunikasjon
Skjema for ansatt med to EK-tjenester

24 Innholdstjenester Innholdstjenestene er ikke en del av EK-tjenestene og skattlegges etter reglene for naturalytelser Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til innholdstjenester, må privat bruk og bruk i sammenheng med arbeidet skilles Arbeidstakeren skal da skattlegges for arbeidsgivers dekning av kostnader til privat bruk Benytt IT0015 Lønnart 1416 Arbeidsgivers abonnement (112A) Lønnart 1417 Arbeidstakers abonnement (149A) NB: Når originalfaktura ikke foreligger benyttes Lønnart 3005 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse (119A)

25 Eksempel 1 Ansatte tar med mobilen hjem. Den ansatte har ett abonnement Utgangspunkt (2013): Brutto telefonregning på kr 4 500 Ansatte er lagt inn med 1 i enhet i IT0014 (skattemessig fordel på kr og bunnfradrag på kr 1 000) Registeringer IT0015 Lønnart 1442 Korr.av skattefordel (130A) kr Lønnart 1491 Arbeidsgiver har betalt (ADSL+mob) kr Lønnart 1492 Ansatte har betalt (ADSL+mob) kr Lønnart 8049 Privat bruk mobil kr

26 Eksempel 2 Ansatte tar med seg mobilen hjem, får dekket ADSL pr år kr Den ansatte har to abonnement Utgangspunkt (2013): Jobb betaler mob.regning på kr 1 500 Ansatte betaler ADSL på kr (Refundert kr = 1 400) Ansatte er lagt inn med 2 i enhet i IT0014 (skattemessig fordel på kr og bunnfradrag på kr 1 000) Registeringer IT0015 Lønnart 1442 Korr. av skattepl. fordel (130A) kr Lønnart 1491 Arbeidsgiver har betalt (ADSL+mob) kr Lønnart 1492 Ansatt har betalt (ADSL+mob) kr Lønnart 8049 Priv. bruk mobil kr

27 Oppsummering IT0014 – Registrering av skattepliktig fordel
Lønnart 1442 – EK-tjenester (130A) IT Korrigering av skattepliktig fordel Lønnart 1442_ Ek-tjenester (130A) IT0015 – Tilleggsopplysninger til lønns- og trekkoppgavene Lønnart 1491_ Beløp dekket av arbeidsgiver Lønnart 1492_ Beløp dekket av ansatt IT0015 – Egenandel, beløp overskredet Lønnart 8049_Privat bruk av mobil


Laste ned ppt "2. Elektronisk kommunikasjonstjeneste"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google