Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adskillelsestillegg Risikotillegg Erfaringstillegg Barnetillegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adskillelsestillegg Risikotillegg Erfaringstillegg Barnetillegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Adskillelsestillegg Risikotillegg Erfaringstillegg Barnetillegg
Økonomi/Særavtalen Adskillelsestillegg Risikotillegg Erfaringstillegg Barnetillegg Adskillelsestillegg Enkelt Dobbelt , tilstås dersom man fører to husholdninger Risikotillegg Kan tilstås dersom tjenestemannen og/eller familien utsettes for fare som følge av tjenestens art eller ved opphold på tjenestestedet medfører risiko over en periode av en viss varighet som følge av politiske uroligheter, naturkatastrofer, epidemier evt direkte trussel. Ble ikke utbetalt da Ramstein hadde beredskapsnivå C Risikotillegg iht særavtale for internasjonale operasjoner utbetales ved tjenestereiser. Erfaringstillegg 4 år/ og 7 år/20.000 Barnetillegg pr barn

2 Utenlandstillegg

3 Økonomi/Særavtalen Representasjon Reiser Retningslinjer Beløp
Dokumentasjon Reiser Nasjonale reiser kontra ”NATO-reiser” Årlig hjemreise BTF Kategori 16 for yrkesbefal Velferdsreise Representasjon Skal fremme norske interesser og lette arbeidet for den enkelte Hjemrepresentasjon : Ulike satser for ulike arrangementer, se NOSU. Hjelp til servering kommer i tillegg. Uterepresentasjon: Max beløp lik kostgodtgjøring for det enkelte land. Ved rep på reise skal ½ kostgodtgjøring komme til fradrag. Legitimering og/eller sannsynliggjøring av utgifter. Reiser APEX = inntil 2 ekstra kost og natt tillegg Nasjonale reiser som vanlig NATO reiser: Nato betaler reisen, MMB betaler kost og natt tillegg. NB! fratrekk for måltider og tildelt kvarter. 2 feriereiser pr 3 beordringsår for alle i husstanden. Barn over 18 år som ikke går på skole får ikke dekket slik reise. Kan ikke overføres fra år til år. Fast reisetilskuddssats, pr 1. Jan kr 3000 pr voksen, kr 2000 pr barn (2-12 år), kr 300 (0-2). Dekker kun reise til Oslo, deretter kategori 16 innland (2 T/R pr år pr familiemedlem) Velferdsreise tilstås kun ved dødsfall, livstruende sykdom eller ulykkestilfeller i egen familie. Gjelder kun for tjenestemannen dersom hans/hennes familie og for ektefelle dersom hans/hennes familie. Gjelder ikke ved besteforeldres sykdom eller død.

4 Økonomi/Særavtalen Oppgjør av utestående Hvordan? Norsk/Belgisk konto
Hvor lang tid tar det Anvisningsblankett m/personkode for personlige utlegg Regninger for boligutgifter leveres direkte med attestasjon for hva regningen gjelder for. Begge deler er mulig i vårt regnskapssystem Normalt innenfor samme uke, max 7 dager. Gjør oppmerksom på store problemer med regnskapssystemet samt omlegging av både utbetalingssystem og regnskapssystem ila året.

5 Ferie Lov om ferie gjelder også for oss
Ferieår = 1 januar – 31 desember Ordinær ferie 25 dager Ekstra ferieuke 5 dager Bonusdager (tidl utl.tjeneste) Helsekontroll

6

7 Oppgjør av flytteregning
Regning fra Flytteselskapet betales direkte av MMB. Gi tilbakemelding om flyttingen har vært OK. Ved skader, bruk skademeldings-skjema som finnes på nosu.no Flytteregningen leveres til MMB, påfør evt utbetalt forskudd. Skal være gjort opp før jul Ønsker fortrinnsvis å få alle utgifter på flytteregningen, også de for teknisk installasjon. Dersom dette ikke er mulig kan forholdet gjøres opp i to omganger.

8 Oppgjør av flytteregning
Hotell og kost dekkes iht innvilget flytteplan Hotell dekkes etter regning, dvs ikke nattillegg. Kost dekkes fullt for fam.medlemmer over 12 år, barn 3-12 år ½ satser

9 Oppgjør av flytteregning
Det er avsatt til forsikring, vask av bolig, el.montering og rørleggerarbeid. Hva kan dekkes innenfor satsen: Legitimerte utgifter Installasjon av telefon- og ADSL-abonnement Kjøp av telefon inntil Euro 75,- Installering av medbrakt parabolanlegg Tilpasning av medbrakt elektrisk utstyr Oppkobling av vaskemaskin Frist for oppgjør: Senest før jul

10 Kjøp av garderobeskap Dersom boligen ikke er utstyrt med garderobeskap, dekkes utgifter til innkjøp av skap etter følgende norm: enslig Inntil 2 skap bredde 1 m 2 pers inntil 3 skap bredde 1 m 3-4 pers inntil 4 skap bredde 1 m > 4 pers max 5 skap bredde 1 m Dekkes med inntil kr pr m Eksisterende skap kommer til fradrag


Laste ned ppt "Adskillelsestillegg Risikotillegg Erfaringstillegg Barnetillegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google