Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Timeregistrering og Fakturering. 2 Hvorfor investere i Advisor? Advisor er et komplett kontorstøttesystem for time- og dokumentintensive bransjer. Timemodulen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Timeregistrering og Fakturering. 2 Hvorfor investere i Advisor? Advisor er et komplett kontorstøttesystem for time- og dokumentintensive bransjer. Timemodulen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Timeregistrering og Fakturering

2 2 Hvorfor investere i Advisor? Advisor er et komplett kontorstøttesystem for time- og dokumentintensive bransjer. Timemodulen i Advisor ”står på egne ben” og kan derfor benyttes uavhengig av de øvrige funksjonene i Advisor. Dette gjør det mulig å: •Starte med timeregistrering •Oppgradere til •Fakturering •Håndtering av dokumenter, e-post og andre filer •Oppgaver og prosjektstyring forøvrig

3 3 Oversikt over kunder og oppdrag/prosjekter Kunder Oppdrag/prosjekter

4 4 Kundeliste Muligheter for sortering av kunder ”Internkunden” som skal benyttes til registrering av kontortid

5 5 Prosjektliste Muligheter for sortering av oppdrag/prosjekter Det kan opprettes ett eller flere Interne oppdrag/prosjekt for registrering av kontortid

6 Opprette kunde Muligheter for kategoriseringer

7 7 Oppdrag/prosjekt for en kunde Alle oppdrag/prosjekt fra ”tidenes morgen” Opprette oppdrag/prosjekt fra kundekortet

8 8 Oppdrag/prosjekt – generelle opplysninger og timer/utlegg Muligheter for kategoriseringer Timer og utlegg

9 9 Timeoversikt på oppdrag/prosjekt Velge mellom timer og utlegg Legge inn avtalte honorarsatser og aktiviteter som skal benyttes under timeregistreringen Fakturanummer fremkommer når timene er fakturert

10 10 Timeregistrering fra oppdrag/prosjekt Tekst som kan tas med i fakturavedlegg Muligheter for å justere medgått tid m.h.t. fakturering. Påvirker ikke registrert arbeidstid.

11 11 Timeliste pr. dag •Timer kan registreres og rapporteres på oppdraget/prosjektet (se ovenfor). •Timer kan registreres og rapporteres pr. dag (alle timer og alle oppdrag/prosjekt): –Krav iflg. Den nye bokføringsloven. •Skal vise dagens timer fordelt på fakturerbare og ikke fakturerbare timer. –Korteste vei til timeregistrering. •For å fange opp timer som ellers kunne blitt utelatt i timeregistreringen. •Rasjonell timeregistrering er god økonomi – ett kvarter om dagen kan øke faktureringen med kr 30 000 – kr 50 000 i året pr. medarbeider.

12 12 Timeliste pr. dag

13 13 Alternative timelister Timer kan tilbakedateres så lenge perioden ikke låses. Timer kan registreres på vegne av andre personer Timer og utlegg kan vises og registreres pr. måned (periode). Timebank som viser timer som ikke er utlønnet Timelister pr. dag

14 14 Timeoversikt pr. dag (via kunde) Utjevningstimer benyttes ved fakturering. Påvirker ikke registrert arbeidstid.

15 15 Fakturerbare timer (kan justeres eller nullstilles ved fakturering). Muligheter for å justere medgått tid m.h.t. fakturering. Utjevningstimer påvirker ikke registrert arbeidstid. Tekst som kan tas med i fakturavedlegg

16 16 Ikke fakturerbare timer - kontortid Ingen krav til tekst, men tekst øker informasjonsverdien på timerapportene og troverdigheten overfor myndighetene (ref. bokføringsloven)

17 17 Utleggstransaksjoner Utpris og kostpris kan legges inn på utleggs-arten Ikke fakturerbar kilometergodtgjørelse/reiseutlegg kan også registreres for å håndtere alle reiseutlegg.

18 18 Beholdning ikke fakturerte timer og utlegg Skal faktureres, se nedenfor

19 19 Fakturere timer og utlegg på prosjektet Garasjeanlegg Forhåndsvisning av medgått tid og utlegg Mulig å flytte over ett, flere eller alle oppdrag/prosjekt for fakturering. Velger Garasjeanlegg.

20 20 Forhåndsvisning av medgått tid og utlegg

21 21 Fakturakladd etter import av timer og utlegg Inntil faktura oppdateres kan beløp endres, timer utsettes eller nullstilles, utjevningstimer legges til / trekkes fra m.m. Slike justeringer endrer ikke timestatistikken pr. person og pr. oppdrag/prosjekt.

22 22 Endre, utsette eller nullstille verdier i fakturakladden før oppdatering Legge til eller trekke fra utjevningstimer for å opprettholde timesatsen Utsette eller nullstille timer Beløp kan endres: OBS timesats endres hvis det ikke legges inn utjevningstimer

23 23 Oppdatert faktura Fakturanummer tildeles ved oppdatering av faktura. Nå kan fakturaen ikke endres, det må opprettes kreditnota for å endre de fakturerte verdier.

24 24 Fakturavedlegg Kolonner kan skjules.

25 25 Timeoversikt på oppdrag/prosjekt etter fakturering

26 26 Bidragsrapport – kan tas ut pr oppdrag/prosjekt, ansatt eller hele kontoret


Laste ned ppt "1 Timeregistrering og Fakturering. 2 Hvorfor investere i Advisor? Advisor er et komplett kontorstøttesystem for time- og dokumentintensive bransjer. Timemodulen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google