Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.. AD/HD - Gamle myter  Unge gutter, ikke jenter  Fysisk hyperaktive  Aldri i stand til å konsentrere seg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.. AD/HD - Gamle myter  Unge gutter, ikke jenter  Fysisk hyperaktive  Aldri i stand til å konsentrere seg."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.

2 AD/HD - Gamle myter  Unge gutter, ikke jenter  Fysisk hyperaktive  Aldri i stand til å konsentrere seg  Ikke smarte, ikke flinke  Alvorlige atferdsproblemer  Symptomene forsvinner i tenårene

3 Hva er AD/HD  AD/HD er en atferdsbeskrivende diagnose  AD/HD er en utviklingsforstyrrelse – kjennetegnet ved en avvikende grad av  Oppmerksomhet  Hyperaktivitet  Impulsivitet  Symptomer opptrer før 7-årsalder  Symptomer på minst to arenaer  Det er forsket mye på hva som kan være årsak -

4  Mye tyder på at AD/HD er forårsaket av en arvelig nevrokjemisk ubalanse i hjernen knyttet til nevrotransmittersubstansen  Kan være årsak til at medisin kan virke  Hyppighet : 3-5 %  Genetisk komponent ; stor grad av arvelighet  Prognose  Vokser det ikke av seg  Endrer karakter fra ”ytre” uro til ”indre” uro

5 Hva ser vi hos pasienter med ADHD  Konsentrasjonsvansker, avledes lett av nye inntrykk, virker forvirret  Motivasjonsvansker i forhold til det som ikke er lystbetont; unnviker det monotone  Dårlig utholdenhet; vansker med å arbeide etter langsiktige mål  Dårlige skoleprestasjoner, varierende funksjonsnivå og prestasjoner

6 Hva ser vi hos ….. (forts.)  Motorisk urolig, vansker med motorisk presisjon  Søker variasjon og spenning  Raske reaksjoner, uoverlagte handlinger  Hastig svingende, eksplosivt humør  Utagerende, sint/aggressiv  Manipulerende; vansker med å ta nei for et nei  Vansker med sosiale relasjoner

7 Hva ser vi hos…. (forts.)  Dårlig selvfølelse og selvbilde  Innadvendt, innesluttet, tilbaketrukket  Nedstemt, deprimert  Engstelig, lei seg  Oppfylt av egne tanker, følelser, ideer  Psykosomatiske smerter

8 Krav som samfunnet stiller:  Se langsiktig  Kunne planlegge  Forstå konsekvenser  Motivasjon  Klare store grupper  Holde oppmerksomhet over tid  Gjøre to ting samtidig  Ta felles instruksjoner  Klare arbeidslivets / skolens miljø  Tåle forandringer  Sitte stille i samme sittestilling  Ha orden på sakene sine

9 Krav som samfunnet stiller (forts.)  Forstå og innordne seg i samfunnets sosiale system og regler  Forstå konsekvenser  Vente på tur  Forstå sekvenser, rekkefølge på ting

10 Problemet er ikke å vite hva du skal gjøre, men å gjøre hva du vet. Trygve Lindback

11 Konsekvenser:  Lav produktivitet  Stor variasjon i yteevne  Spesifikke lærevansker  Underytere – dårlige resultater  Fallende IQ  Overreagerer/lav frustrasjonsterskel  Lav selvfølelse  Mistenksom  Ensom/manglende kontinuitet i venneforhold

12 AD/HD hos jenter og kvinner  Hyperaktiv/impulsiv type (ligner gutter med AD/HD)  Vågale  Krever mye oppmerksomhet  Risikoadferd  Aggressiv stil  Kombinert type:  Oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet  Rastløs og fiklete  Hyperaktiv/urolig  Følelser tar overhånd  Glemsom og uorganisert

13 AD/HD hos jenter og kvinner (forts.)  Hovedsakelig uoppmerksom type (oftest udiagnostisert):  Hypoaktive  Dagdrømmere  Sky/tilbakeholdne/sjenerte  Mye angst  Unngår utfordringer  Svært liten tro på egne evner  Angst, depresjon og humørsvingninger mest fremtredende hos jenter etter puberteten

14 Hva klager voksne med AD/HD over?  Vansker med å holde oppmerksomheten over tid ved lesing, kontorarbeid etc.  Dårlig til å organisere og planlegge  Utsetter ting til i siste liten  Rastløs, vanskelig for å være i ro  Tar impulsive avgjørelser  Kan ikke arbeide godt selvstendig

15 Hva klager voksne …. (forts.)  Får ikke med seg instruksjoner  Impulsive jobb-bytter  Dårlige akademiske prestasjoner  For sen på arbeid og til avtaler  Roter bort ting  Problemer med å tenke klart og gjøre gode bedømmelser, særlig under stress  Dårlig selvdisiplin

16 Konsekvensker for atferd  Antisosial personlighet  Stoff/alkohol-problematikk  Flere bilulykker (3x)  Flere trafikk-bøter (3x)  Kontakt med politi/rettsvesen  Fysisk aggresjon

17

18 Kraus & Raab; Hypokinetic Disease, 1961 s. 145-151;  ”Foreldre, lærere så vel som behandlere har sett barns sinnstilstand forandre seg mirakuløst dersom barna får tilstrekkelig mosjon..”  ”Er det en sammenheng mellom det å være i aktivitet og mental helse eller er det bare en tilfeldighet?”

19 Nature's Ritalin for the Marathon Mind: Nurturing Your ADHD Child with ExerciseNature's Ritalin for the Marathon Mind: Nurturing Your ADHD Child with Exercise. Putnam, Stephen C  Fysak er ingen mirakelkur, men en nødvendighet for alle. Inaktivitet er negativt for alle; ADHD eller ikke.  I noen tilfeller kan FYSAK erstatte medisinering, i andre tilfeller kan FYSAK komplettere medisinering, eller bidra til å redusere dosene.

20 Holistic treatment approaches to ADHD: nutrition, sleep,and exercise: Attention Deficit Hyperactivity Disorder Exceptional Parent, 01 April 2009, vol./is. 39/4(46-47), 00469157 Lavoie T  Mosjon og aktivitet; FYSAK er en naturlig tilnærming som styrker fokuset og gir generell helsegevinst.  Ekstra fordel; fungerer atidepressivt.  FYSAK bygger mental utholdenhet og reduserer mental utmattelse.  FYSAK er en fin akutt-behandling for en ADHD:  Ei treningsøkt er som å trykke på reset-knappen på hjernen din.  Barn med ADHD bør stimuleres til idrettsaktiviteter.  “Kroppen er en fantastisk ressurs. Rett veiledning og sunn livsstil vil gjøre underverker mht til å endre de forhold i hjernen som forårsaker problemer for de med ADHD. ”

21 How Running and Exercise can Impact the Behavior of ADHD Children January 31, 2001 by Dr. Michael S. Wendt, Ed.D  Kan intens fysisk aktivitet ha effekt utover det rent fysiske (oksygenopptak,styrke osv)  Kan intens trening også resultere i mindre konfliktfyllt atferd og autoritetsproblemer ?

22 Metode og resultat; Metode;  6-ukers studie - barn i alderen 5-12 år 40 min. daglig trening 5 dg/uker  10 min oppv. 20 min trening (50-75% av max VO2) – 135 – 175 slag pr. min. 10 min ”nedjogg” Resultat;  Signifikant forbedring i atferd knyttet til ADHD. Atferdsendringer oppstod allerede etter to uker.  Størst effekt; redusert tilbøyelighet til opposisjonell og konflikt-relatert atferd.  Færre disiplinærproblemer  Både de som ble medisinert og de som ikke ble medisinert profiterte på fysisk aktivitet.  En av treningene var distanse trening; de kunne stoppe når de ville men måtte holde 135-175 i puls;  Overraskende mange løp mellom 3,5 og 10 km - også de aller yngste.

23 Fra foreldre:  Min sønn er mer avslappet og klarer å konsentrere seg. Han har også fått bedre matlyst.  Programmet forandret min sønn betydelig, han er mindre impulsiv, mer fokusert og med større evne til konsentrasjon.  ”His behavior was all around better”  Han tar ikke lengere helt av, han er roligere og mer behagelig  Han viste store forbedringer i oppmerksomhet, hukommelse, selv- tillit, det å ta vare på seg selv (hygiene) og oppmerksomhet ovenfor omgivelsene.

24 Fra foreldre:  Han krangler ikke med voksne lengere og er alt i alt blitt ”more kind”  Han er blitt mer fokusert og konsentrert når han snakker.  Alle av foreldrene svarte at de ville fortsette programmet etter forskningsdelen var over. Foreldrene observerte atferdsendringer allerede etter 2-4 uker av programmet.

25 Dr. Michael S. Wendt, Ed.D ;  I utgangspunktet kan medisiner vekke opp den “late”/sovende del av hjernen, men det var min erfaring at barn kunne oppnå samme" Wake-up call "med trening.  Det er åpenbare bivirkninger med medisiner, men min største bekymring var at medikamenter “vekker” hjernen uten å øke blodgjennomstrømmingen. Forskning viser tydelig at blodgjennomstrømming er svært viktig for hjernens utvikling. Med intens trening som løping får du økt blodtilførsel til hjernen.  Forskning viser også at ved trene, så øker produksjonen av signalstoffer, nevrotransmittere som bidrar til nødvendig kommunikasjon mellom nerveceller. Uten effektiv kommunikasjon mellom nerveceller kan atferd og lærevansker opptre..  Mer og mer forskning viser hvordan trening fremmer frigjøring av dopamin, adrenalin og andre kjemikalier som har en positiv innvirkning på læring.

26 Higdon,H ”Getting Their Attention” (Runners World 1999)  To g / uke: ”ADHD-kids” møtes i en park (først aeorobic,så løper de 30 min, noen fort, noen sakte)  Tom Scott (Psykoterapeut) har samtaler med de etterpå og registrerer umiddelbar effekt på oppmerksomhet : ”calmer personality”  Langtidseffekt; bedre skoleprestasjoner.

27 noen konklusjoner:  Trening på fredag, virker ikke inn på atferden (klasserom) på mandag.  Bare 15 min jogging like før undervisning har imidlertid svært god effekt.  De fleste studier omhandler utholdenhetsbasert trening, men;  Selv rolig 10 min jogging kan gi svært gode resultat. Rolig trening 10 – 45 min har vist betydelig endring i ”classroom disruptions”  Det ideellle er å trene like før skolestart, eller studier, eller jobb eller andre sammenhengger hvor distraksjon vil inlfuere på resulatetet.  Effekten er størst 2-4 timer etter aktiviteten  Det blir med hell foreskrevet mindre Ritalin til løpere.

28 ”Get on the Move, Improve Your Mood” (Nancy Ratey Ed.M MCC Master`s Degree in Education, S.Disability Analyst, Master Certified Coach)  De positive effektene av fysisk aktivitet er klart større for mennesker med ulike lidelser som f.eks ADHD, depresjon.  Trening gir en bedre holdning, større selvsikkerhet, mindre angst og depresjon bedre hukommelse; ALT dette på en gang.!  Økt blodtilførsel til hjernen gir og, mer oksygen og glukose til hjernen, fjerner avfallsprodukter mer effektivt, reduserer forekomsten av aggressive handlinger og gir i det hele økt livsglede.  Behandling av ADHD må ikke bare begrense seg til passivt å ta en pille, forskning viser klart at trening behandler symptomene vi forbinder med ADHD – det ligger mye mestring i aktivt å forholde seg til sine symptomer.

29  Det er bevis for at fysisk aktivitet kan ha om lag de samme fordelene som medisinering i forhold til atferd og oppmerksomhet.  Fysisk aktivitet kan i tillegg bidra til å skape psykososial utvikling, hjelpe pasienten til å håndtere motgang, bli mer målbevisst og samarbeide bedre med andre…. Stephen C. Putnam;

30 Små endringer har stor effekt;  Lette gåturer har effekt.  Lett gymnastikk forbedrer kogniotive evner, problemløsning, hukommelse både konkret og abstrakt tenkning.  To minutt situps forbedrer oppmerksomheten.  Kortvarig aktivitet som aktiviserer store muskelgrupper forbedrer konsentrasjonen.

31 ADHD i ”Førde-prosjektet”; n=15  Trenbare - liker å trene.  Når det går bra, går det uvanlig bra  mindre ADHD-symptomer  holder avtaler  bedre utbytte av poliklinisk behandling  fungerer godt i forhold til skole/arbeid  mindre bruk av rusmidler  Mer avhengige av tett oppfølging/ treningskontakter enn andre pas.  Ikke større grad av drop-outs (5/15)  Men;hyppigere og mer intense rusepisoder  Trenger stadig nye utfordringer i treningen.  Positive på turer (og negative!)


Laste ned ppt "ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.. AD/HD - Gamle myter  Unge gutter, ikke jenter  Fysisk hyperaktive  Aldri i stand til å konsentrere seg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google