Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.

2 AD/HD - Gamle myter Unge gutter, ikke jenter Fysisk hyperaktive
Aldri i stand til å konsentrere seg Ikke smarte, ikke flinke Alvorlige atferdsproblemer Symptomene forsvinner i tenårene

3 Hva er AD/HD AD/HD er en atferdsbeskrivende diagnose
AD/HD er en utviklingsforstyrrelse – kjennetegnet ved en avvikende grad av Oppmerksomhet Hyperaktivitet Impulsivitet Symptomer opptrer før 7-årsalder Symptomer på minst to arenaer Det er forsket mye på hva som kan være årsak -

4 Kan være årsak til at medisin kan virke Hyppighet : 3-5 %
Mye tyder på at AD/HD er forårsaket av en arvelig nevrokjemisk ubalanse i hjernen knyttet til nevrotransmittersubstansen Kan være årsak til at medisin kan virke Hyppighet : 3-5 % Genetisk komponent ; stor grad av arvelighet Prognose Vokser det ikke av seg Endrer karakter fra ”ytre” uro til ”indre” uro

5 Hva ser vi hos pasienter med ADHD
Konsentrasjonsvansker, avledes lett av nye inntrykk, virker forvirret Motivasjonsvansker i forhold til det som ikke er lystbetont; unnviker det monotone Dårlig utholdenhet; vansker med å arbeide etter langsiktige mål Dårlige skoleprestasjoner, varierende funksjonsnivå og prestasjoner

6 Motorisk urolig, vansker med motorisk presisjon
Hva ser vi hos …..(forts.) Motorisk urolig, vansker med motorisk presisjon Søker variasjon og spenning Raske reaksjoner, uoverlagte handlinger Hastig svingende, eksplosivt humør Utagerende, sint/aggressiv Manipulerende; vansker med å ta nei for et nei Vansker med sosiale relasjoner

7 Hva ser vi hos…. (forts.) Dårlig selvfølelse og selvbilde Innadvendt, innesluttet, tilbaketrukket Nedstemt, deprimert Engstelig, lei seg Oppfylt av egne tanker, følelser, ideer Psykosomatiske smerter

8 Krav som samfunnet stiller:
Se langsiktig Kunne planlegge Forstå konsekvenser Motivasjon Klare store grupper Holde oppmerksomhet over tid Gjøre to ting samtidig Ta felles instruksjoner Klare arbeidslivets / skolens miljø Tåle forandringer Sitte stille i samme sittestilling Ha orden på sakene sine

9 Krav som samfunnet stiller (forts.)
Forstå og innordne seg i samfunnets sosiale system og regler Forstå konsekvenser Vente på tur Forstå sekvenser, rekkefølge på ting

10 Problemet er ikke å vite hva du skal gjøre, men å gjøre hva du vet
Problemet er ikke å vite hva du skal gjøre, men å gjøre hva du vet. Trygve Lindback

11 Konsekvenser: Lav produktivitet Stor variasjon i yteevne
Spesifikke lærevansker Underytere – dårlige resultater Fallende IQ Overreagerer/lav frustrasjonsterskel Lav selvfølelse Mistenksom Ensom/manglende kontinuitet i venneforhold

12 AD/HD hos jenter og kvinner
Hyperaktiv/impulsiv type (ligner gutter med AD/HD) Vågale Krever mye oppmerksomhet Risikoadferd Aggressiv stil Kombinert type: Oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet Rastløs og fiklete Hyperaktiv/urolig Følelser tar overhånd Glemsom og uorganisert

13 AD/HD hos jenter og kvinner (forts.)
Hovedsakelig uoppmerksom type (oftest udiagnostisert): Hypoaktive Dagdrømmere Sky/tilbakeholdne/sjenerte Mye angst Unngår utfordringer Svært liten tro på egne evner Angst, depresjon og humørsvingninger mest fremtredende hos jenter etter puberteten

14 Hva klager voksne med AD/HD over?
Vansker med å holde oppmerksomheten over tid ved lesing, kontorarbeid etc. Dårlig til å organisere og planlegge Utsetter ting til i siste liten Rastløs, vanskelig for å være i ro Tar impulsive avgjørelser Kan ikke arbeide godt selvstendig

15 Hva klager voksne …. (forts.)
Får ikke med seg instruksjoner Impulsive jobb-bytter Dårlige akademiske prestasjoner For sen på arbeid og til avtaler Roter bort ting Problemer med å tenke klart og gjøre gode bedømmelser, særlig under stress Dårlig selvdisiplin

16 Konsekvensker for atferd
Antisosial personlighet Stoff/alkohol-problematikk Flere bilulykker (3x) Flere trafikk-bøter (3x) Kontakt med politi/rettsvesen Fysisk aggresjon

17 ADHD og fysisk aktivitet

18 Kraus & Raab; Hypokinetic Disease, 1961 s. 145-151;
”Foreldre, lærere så vel som behandlere har sett barns sinnstilstand forandre seg mirakuløst dersom barna får tilstrekkelig mosjon..” ”Er det en sammenheng mellom det å være i aktivitet og mental helse eller er det bare en tilfeldighet?” 18

19 Nature's Ritalin for the Marathon Mind: Nurturing Your ADHD Child with Exercise . Putnam, Stephen C
Fysak er ingen mirakelkur, men en nødvendighet for alle. Inaktivitet er negativt for alle; ADHD eller ikke. I noen tilfeller kan FYSAK erstatte medisinering, i andre tilfeller kan FYSAK komplettere medisinering, eller bidra til å redusere dosene.

20 Holistic treatment approaches to ADHD: nutrition, sleep,and exercise: Attention Deficit Hyperactivity Disorder Exceptional Parent, 01 April 2009, vol./is. 39/4(46-47), Lavoie T Mosjon og aktivitet;  FYSAK er en naturlig tilnærming som styrker fokuset og gir generell helsegevinst. Ekstra fordel; fungerer atidepressivt. FYSAK bygger mental utholdenhet og reduserer mental utmattelse. FYSAK er en fin akutt-behandling for en ADHD: Ei treningsøkt er som å trykke på reset-knappen på hjernen din. Barn med ADHD bør stimuleres til idrettsaktiviteter. “Kroppen er en fantastisk ressurs. Rett veiledning og sunn livsstil vil gjøre underverker mht til å endre de forhold i hjernen som forårsaker problemer for de med ADHD. ”

21 How Running and Exercise can  Impact the Behavior of ADHD Children January 31, 2001by Dr. Michael S. Wendt, Ed.D Kan intens fysisk aktivitet ha effekt utover det rent fysiske (oksygenopptak,styrke osv) Kan intens trening også resultere i mindre konfliktfyllt atferd og autoritetsproblemer ?

22 Metode og resultat; Metode; Resultat;
6-ukers studie - barn i alderen år 40 min. daglig trening 5 dg/uker 10 min oppv. 20 min trening (50-75% av max VO2) – 135 – 175 slag pr. min min ”nedjogg” Resultat; Signifikant forbedring i atferd knyttet til ADHD. Atferdsendringer oppstod allerede etter to uker. Størst effekt; redusert tilbøyelighet til opposisjonell og konflikt-relatert atferd. Færre disiplinærproblemer Både de som ble medisinert og de som ikke ble medisinert profiterte på fysisk aktivitet. En av treningene var distanse trening; de kunne stoppe når de ville men måtte holde i puls; Overraskende mange løp mellom 3,5 og 10 km - også de aller yngste.

23 Fra foreldre: Min sønn er mer avslappet og klarer å konsentrere seg. Han har også fått bedre matlyst. Programmet forandret min sønn betydelig, han er mindre impulsiv, mer fokusert og med større evne til konsentrasjon. ”His behavior was all around better” Han tar ikke lengere helt av, han er roligere og mer behagelig Han viste store forbedringer i oppmerksomhet, hukommelse, selv- tillit, det å ta vare på seg selv (hygiene) og oppmerksomhet ovenfor omgivelsene. 23

24 Fra foreldre: Han krangler ikke med voksne lengere og er alt i alt blitt ”more kind” Han er blitt mer fokusert og konsentrert når han snakker. Alle av foreldrene svarte at de ville fortsette programmet etter forskningsdelen var over. Foreldrene observerte atferdsendringer allerede etter 2-4 uker av programmet.

25 Dr. Michael S. Wendt, Ed.D ; I utgangspunktet kan medisiner vekke opp den “late”/sovende del av hjernen, men det var min erfaring at barn kunne oppnå samme" Wake-up call "med trening. Det er åpenbare bivirkninger med medisiner, men min største bekymring var at medikamenter “vekker” hjernen uten å øke blodgjennomstrømmingen. Forskning viser tydelig at blodgjennomstrømming er svært viktig for hjernens utvikling. Med intens trening som løping får du økt blodtilførsel til hjernen. Forskning viser også at ved trene, så øker produksjonen av signalstoffer, nevrotransmittere som bidrar til nødvendig kommunikasjon mellom nerveceller. Uten effektiv kommunikasjon mellom nerveceller kan atferd og lærevansker opptre.. Mer og mer forskning viser hvordan trening fremmer frigjøring av dopamin, adrenalin og andre kjemikalier som har en positiv innvirkning på læring.

26 Higdon,H ”Getting Their Attention” (Runners World 1999)
To g / uke: ”ADHD-kids” møtes i en park (først aeorobic,så løper de 30 min, noen fort, noen sakte) Tom Scott (Psykoterapeut) har samtaler med de etterpå og registrerer umiddelbar effekt på oppmerksomhet : ”calmer personality” Langtidseffekt; bedre skoleprestasjoner.

27 Trening på fredag, virker ikke inn på atferden (klasserom) på mandag.
noen konklusjoner: Trening på fredag, virker ikke inn på atferden (klasserom) på mandag. Bare 15 min jogging like før undervisning har imidlertid svært god effekt. De fleste studier omhandler utholdenhetsbasert trening, men; Selv rolig 10 min jogging kan gi svært gode resultat. Rolig trening 10 – 45 min har vist betydelig endring i ”classroom disruptions” Det ideellle er å trene like før skolestart, eller studier, eller jobb eller andre sammenhengger hvor distraksjon vil inlfuere på resulatetet. Effekten er størst 2-4 timer etter aktiviteten Det blir med hell foreskrevet mindre Ritalin til løpere.

28 ”Get on the Move, Improve Your Mood” (Nancy Ratey Ed
”Get on the Move, Improve Your Mood” (Nancy Ratey Ed.M MCC Master`s Degree in Education, S.Disability Analyst, Master Certified Coach) De positive effektene av fysisk aktivitet er klart større for mennesker med ulike lidelser som f.eks ADHD, depresjon. Trening gir en bedre holdning, større selvsikkerhet, mindre angst og depresjon bedre hukommelse; ALT dette på en gang.! Økt blodtilførsel til hjernen gir og, mer oksygen og glukose til hjernen, fjerner avfallsprodukter mer effektivt, reduserer forekomsten av aggressive handlinger og gir i det hele økt livsglede. Behandling av ADHD må ikke bare begrense seg til passivt å ta en pille, forskning viser klart at trening behandler symptomene vi forbinder med ADHD – det ligger mye mestring i aktivt å forholde seg til sine symptomer.

29 Stephen C. Putnam; Det er bevis for at fysisk aktivitet kan ha om lag de samme fordelene som medisinering i forhold til atferd og oppmerksomhet. Fysisk aktivitet kan i tillegg bidra til å skape psykososial utvikling , hjelpe pasienten til å håndtere motgang, bli mer målbevisst og samarbeide bedre med andre….

30 Små endringer har stor effekt;
Lette gåturer har effekt. Lett gymnastikk forbedrer kogniotive evner, problemløsning, hukommelse både konkret og abstrakt tenkning. To minutt situps forbedrer oppmerksomheten. Kortvarig aktivitet som aktiviserer store muskelgrupper forbedrer konsentrasjonen.

31 ADHD i ”Førde-prosjektet”; n=15
Trenbare - liker å trene. Når det går bra, går det uvanlig bra mindre ADHD-symptomer holder avtaler bedre utbytte av poliklinisk behandling fungerer godt i forhold til skole/arbeid mindre bruk av rusmidler Mer avhengige av tett oppfølging/ treningskontakter enn andre pas. Ikke større grad av drop-outs (5/15) Men;hyppigere og mer intense rusepisoder Trenger stadig nye utfordringer i treningen. Positive på turer (og negative!) 31


Laste ned ppt "ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google