Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finsk skole møter svesk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finsk skole møter svesk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finsk skole møter svesk
GRUPPE 4 Anniken H. Tronrud Per H. Reppe Karoline L. egeland Lisa E. eriksen

2 Innledning Subjektive førsteinntrykk Utvikling Autoritet
Vurdering av lærerens handling Lærens tilbakemeldinger Praktisk klasseledelse Klasseledelse Feilkilder Samarbeidet vårt

3 Institusjonsautoritet  Personlig autoritet
Høyere institusjonsautoritet i Finland enn i Sverige Jobbe med sin relasjon til elevene Forsterke sin personlige autoritet Forvente respekt  vinne respekt

4 Autoritær  Autoritativ
Strenge forventninger Setter grenser Holder avstand Forsømmende Jobber med sin personlige autoritet Større nærhet

5 Faglig autoritær  faglig autoritativ
Høyt fagfokus Lav elevorientering Elevene får utfolde seg mer kreativt Høyere fokus på elevorientering

6 Vurdering av lærerens handling
Gode relasjoner til elevene Skjerpet seg fort Finsk  Disiplin Strategisk klasseledelse

7 Lærerns tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger er en av de mest kraftfulle faktorene som har effekt på elevenes læring (Hattie 2009) Effektive tilbakemeldinger krever svar på tre spørsmål: Feed up – mål, hvor skal jeg Feed back – hvor er jeg Feed forward – hvordan går jeg videre som igjen må knyttes til 4 nivåer: oppgave, prosess, selvregulering og personlig (Nordal 2012)

8 I tillegg har man ren bekreftelse og avkreftelse (rett vs. galt)
Hennes bruk: Situasjonsbestemt bruk av tilbakemeld spm Normalt kun feedback Når situasjonen tilsa det kom alle i bruk

9 Praktisk klasseledelse
Struktur av undervisning Oppstart Overgang Avslutning Håndtering av konflikter Kollektive instruksjoner Kontroll over elevens aktiviteter Håndtering av regler

10 Klasseledelse Nordal definerer klasseledelse som:
Lærerens evne til å skape et positivt klima eller læringsmiljø Lærerens evne til å etablere og bevare ro Lærerens evne til å motivere arbeidsinsats Sammenheng mellom god struktur og motivasjon Klare mål, tydlige rammer Mestring = motivasjon for videre læring

11 Feilkilder Sansseeffekten Egen faglig kunnskap Ikke fysisk tilstede
Sanseeffekter Observatørens fysiske og psykiske tilstand Førsteinntrykket og sisteinntrykket Glorieeffekten og oppvurderingstendensen Sentraltendensen Personlige forhold Forstyrrelser og tilfeldigheter under selve observasjonene Egen faglig kunnskap Kunnskap om observasjonsmetoder. Sansseeffekten Ikke fysisk tilstede Egen faglig kunnskap Pedagogikk Observasjon


Laste ned ppt "Finsk skole møter svesk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google