Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRUPPE 4 ANNIKEN H. TRONRUD PER H. REPPE KAROLINE L. EGELAND LISA E. ERIKSEN Finsk skole møter svesk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRUPPE 4 ANNIKEN H. TRONRUD PER H. REPPE KAROLINE L. EGELAND LISA E. ERIKSEN Finsk skole møter svesk."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRUPPE 4 ANNIKEN H. TRONRUD PER H. REPPE KAROLINE L. EGELAND LISA E. ERIKSEN Finsk skole møter svesk

2 Innledning Subjektive førsteinntrykk Utvikling Autoritet Vurdering av lærerens handling Lærens tilbakemeldinger Praktisk klasseledelse Klasseledelse Feilkilder Samarbeidet vårt

3 Institusjonsautoritet  Personlig autoritet Høyere institusjonsautoritet i Finland enn i Sverige Jobbe med sin relasjon til elevene Forsterke sin personlige autoritet Forvente respekt  vinne respekt

4 Autoritær  Autoritativ Strenge forventninger Setter grenser Holder avstand Forsømmende Jobber med sin personlige autoritet Større nærhet

5 Faglig autoritær  faglig autoritativ Høyt fagfokus Lav elevorientering Elevene får utfolde seg mer kreativt Høyere fokus på elevorientering

6 Vurdering av lærerens handling Gode relasjoner til elevene Skjerpet seg fort Finsk  Disiplin Strategisk klasseledelse

7 Lærerns tilbakemeldinger Tilbakemeldinger er en av de mest kraftfulle faktorene som har effekt på elevenes læring (Hattie 2009) Effektive tilbakemeldinger krever svar på tre spørsmål:  Feed up – mål, hvor skal jeg  Feed back – hvor er jeg  Feed forward – hvordan går jeg videre som igjen må knyttes til 4 nivåer: oppgave, prosess, selvregulering og personlig (Nordal 2012)

8 I tillegg har man ren bekreftelse og avkreftelse (rett vs. galt) Hennes bruk:  Situasjonsbestemt bruk av tilbakemeld spm  Normalt kun feedback  Når situasjonen tilsa det kom alle i bruk

9 Praktisk klasseledelse Struktur av undervisning  Oppstart  Overgang  Avslutning Håndtering av konflikter Kollektive instruksjoner Kontroll over elevens aktiviteter Håndtering av regler

10 Klasseledelse Nordal definerer klasseledelse som:  Lærerens evne til å skape et positivt klima eller læringsmiljø  Lærerens evne til å etablere og bevare ro  Lærerens evne til å motivere arbeidsinsats Sammenheng mellom god struktur og motivasjon Klare mål, tydlige rammer Mestring = motivasjon for videre læring

11 Feilkilder Sansseeffekten  Ikke fysisk tilstede Egen faglig kunnskap  Pedagogikk  Observasjon Sanseeffekter Observatørens fysiske og psykiske tilstand Førsteinntrykket og sisteinntrykket Glorieeffekten og oppvurderingstendensen Sentraltendensen Personlige forhold Forstyrrelser og tilfeldigheter under selve observasjonene Egen faglig kunnskap Kunnskap om observasjonsmetoder.


Laste ned ppt "GRUPPE 4 ANNIKEN H. TRONRUD PER H. REPPE KAROLINE L. EGELAND LISA E. ERIKSEN Finsk skole møter svesk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google