Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støttende undervisning (Læreren som støttestillas) Overgang fra avhengighet til uavhengighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støttende undervisning (Læreren som støttestillas) Overgang fra avhengighet til uavhengighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Støttende undervisning (Læreren som støttestillas) Overgang fra avhengighet til uavhengighet

2 4 stadier på vei gjennom den proksimale sone 4 Assistanse gitt av mer kyndige. –Foresatte –Lærere, trenere, eksperter –Jamaldringer 4 Selvhjelp 4 Internalisering, automatisering, fossilisering 4 Tilbake i samme sløyfe

3 Læreren som modell 4 Angår opptreden som kan imiteres. 4 Lavteknologiske samfunn preges av dette. –Arbeid innen primærnæringer –Lærlingeordninger 4 Modellæring står sentralt i nyere teorier innen den sosiale konstruktivismen.

4 Belønning og straff 4 Alt mulig er brukt gjennom tidene: –Ros og oppmuntring –Gaver eller utdeling av privilegier –Symbolske belønninger –Reprimander 4 Innen undervisning bør positive virkemidler vektlegges

5 Tilbakemelding 4 Det mest effektive virkemiddelet for å bygge opp evne til selvregulering. 4 Forutsetter standarder. 4 Mange former for tilbakemelding foregår ubemerket. 4 I interaktiv læring skjer en masse tilbakemelding automatisk.

6 Instruksjon 4 Den vanligste læringsmetoden. –Er effektiv bare når den kombineres med de andre faktorene som er nevnt i denne sekvensen. 4 I tradisjonell undervisning brukes vanligvis –for å instruere måter å opptre på –for å gi oppgaver 4 Lærerens stemme kan overføres til indre tale hos elevene.

7 Utspørring 4 Gode spørsmål kan skape tankevirksomhet hos elever. 4 Vi må skille mellom spørsmål som hjelper eleven og spørsmål som stilles for å teste eller vurdere. –Spørsmål som ber om informasjon fremmer ikke læring.

8 Oppbygging av kognitive strukturer 4 Strukturer som forklarer. –For eksempel forklaring på hva som skjer i et fysisk eksperiment. –Hovedtemaet i en roman. 4 Strukturer for kognitive prosesser. –For eksempel regler for å samle fakta til en argumentasjon. –Støtte for hukommelse.


Laste ned ppt "Støttende undervisning (Læreren som støttestillas) Overgang fra avhengighet til uavhengighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google