Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støttende undervisning (Læreren som støttestillas)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støttende undervisning (Læreren som støttestillas)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Støttende undervisning (Læreren som støttestillas)
Overgang fra avhengighet til uavhengighet

2 4 stadier på vei gjennom den proksimale sone
Assistanse gitt av mer kyndige. Foresatte Lærere, trenere, eksperter Jamaldringer Selvhjelp Internalisering, automatisering, fossilisering Tilbake i samme sløyfe

3 Læreren som modell Angår opptreden som kan imiteres.
Lavteknologiske samfunn preges av dette. Arbeid innen primærnæringer Lærlingeordninger Modellæring står sentralt i nyere teorier innen den sosiale konstruktivismen.

4 Belønning og straff Alt mulig er brukt gjennom tidene:
Ros og oppmuntring Gaver eller utdeling av privilegier Symbolske belønninger Reprimander Innen undervisning bør positive virkemidler vektlegges

5 Tilbakemelding Det mest effektive virkemiddelet for å bygge opp evne til selvregulering. Forutsetter standarder. Mange former for tilbakemelding foregår ubemerket. I interaktiv læring skjer en masse tilbakemelding automatisk.

6 Instruksjon Den vanligste læringsmetoden.
Er effektiv bare når den kombineres med de andre faktorene som er nevnt i denne sekvensen. I tradisjonell undervisning brukes vanligvis for å instruere måter å opptre på for å gi oppgaver Lærerens stemme kan overføres til indre tale hos elevene.

7 Utspørring Gode spørsmål kan skape tankevirksomhet hos elever.
Vi må skille mellom spørsmål som hjelper eleven og spørsmål som stilles for å teste eller vurdere. Spørsmål som ber om informasjon fremmer ikke læring.

8 Oppbygging av kognitive strukturer
Strukturer som forklarer. For eksempel forklaring på hva som skjer i et fysisk eksperiment. Hovedtemaet i en roman. Strukturer for kognitive prosesser. For eksempel regler for å samle fakta til en argumentasjon. Støtte for hukommelse.


Laste ned ppt "Støttende undervisning (Læreren som støttestillas)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google