Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKSTIMERSDAGEN I BERGEN HJEMMETJENESTER KF Gjennomgang for pressen 20.03.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKSTIMERSDAGEN I BERGEN HJEMMETJENESTER KF Gjennomgang for pressen 20.03.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKSTIMERSDAGEN I BERGEN HJEMMETJENESTER KF Gjennomgang for pressen 20.03.2009

2 Rambølls mandat Svare på bystyrets målsettinger med forsøket 5 evalueringstemaer: 1.Sekstimersdagen som sykefraværstiltak 2.Sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak 3.Sekstimersdagen som senior- og likestillingstiltak 4.Tjenestetilbud til brukerne 5.Merverdien av sekstimersdag i foretaket

3 Utfordringer Det kommunale foretaket ble opprettet kort tid før forsøkets start Manglende evaluering underveis – Evaluering tett opp til forsøkets slutt kan påvirke responsen fra de ansatte Turbulens rundt foretaket den siste tiden – Skifte av direktør – Støy i media

4 Datagrunnlag Sekundærkilder: – Byråds- og bystyresaker, årsmeldinger, grunnlagsdokumentasjon for forsøket, medarbeiderundersøkelser – Sykefraværsstatistikk Primærkilder – Intervjuer med representanter fra BFKO og BHO samt tidl. direktør frem til 2007 og styret – Dybdestudie i foretaket med to fokusgrupper à ti personer, intervjuer med sonelederne og personalkonsulent – Telefonintervju med 10 brukere – Sykefraværsstatistikk

5 Sjekkliste 1.Sekstimersdagen som sykefraværstiltak 2.Sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak 3.Sekstimersdagen som senior- og likestillingstiltak 4.Tjenestetilbud til brukerne 5.Merverdien av sekstimersdag i foretaket

6 Sekstimersdagen innført mai 2007 Sykefraværet er redusert fra 21,9 % til 16 % Langtidsfraværet har gått ned (17,4; 10,7; 12,8) Korttidsfraværet har gått noe opp (3,1; 3,5; 3,2) Overraskende funn ift sykefravær og alder Gruppen 30-39 år har høyest fravær Sekstimersdagen som sykefraværstiltak

7 De ansatte har stor tro på den positive virkningen av 6-timers dagen på sykefraværet Holdninger til sykefravær Flere svakheter ved denne fraværsanalysen Sammenfall med betydelig turnover Ikke korrigert for dem som begynte når forsøket startet Ikke korrigert for dem som sluttet før forsøket startet Å trekke konklusjoner basert på denne utviklingen blir som å sammenlikne epler og pærer Behov for å dele opp statistikken

8 Sekstimersdagen som sykefraværstiltak Sekstimersdagen innført mai 2007

9 Sykerfraværet ligger ikke på et lavere nivå nå sammenliknet med før sekstimersdagen ble innført Ansatte startet før 01.01.2007

10 Sjekkliste 1.Sekstimersdagen som sykefraværstiltak – Noe effekt, men kortvarig – Forsøket gir ikke kunnskap om eventuelle langsiktige effekter 2.Sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak 3.Sekstimersdagen som senior- og likestillingstiltak 4.Tjenestetilbud til brukerne 5.Merverdien av sekstimersdag i foretaket

11 Sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak Medarbeidertrivselen har økt fra 3,5 til 4,4 – Tilfredshet med arbeidstidsordningen har økt fra 3,5 til 5,3 – Trivsel med arbeid/arbeidssituasjon har økt fra 3,8 til 4,8 Arbeidet i foretaket har blitt mer attraktivt og yrkesstoltheten har økt – Lønn er en påvirkende faktor: 100 % lønn for 80 % arbeid Krav til høyere effektivitet har ikke ført til økt opplevelse av stress og tidspress De ansatte har en mindre fleksibel arbeidsdag – Oppleves som særlig problematisk blant lederne – Det er mindre tid til møter og sosiale samlinger – Manglende mulighet for kompetanseutvikling De ansatte har stor tro på sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak

12 Sjekkliste 1.Sekstimersdagen som sykefraværstiltak – Ingen varig kvantitativ effekt kan påvises 2.Sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak – Positiv effekt på arbeidsmiljøet 3.Sekstimersdagen som senior- og likestillingstiltak 4.Tjenestetilbud til brukerne 5.Merverdien av sekstimersdag i foretaket

13 Sjekkliste 1.Sekstimersdagen som sykefraværstiltak – Ingen varig kvantitativ effekt kan påvises 2.Sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak – Positiv effekt på arbeidsmiljøet 3.Sekstimersdagen som senior- og likestillingstiltak 4.Tjenestetilbud til brukerne 5.Merverdien av sekstimersdag i foretaket

14 Sekstimersdagen som senior- og likestillingstiltak Seniorene er generelt sett mindre syke I statlig forsøksprosjekt blant seniorer er sekstimersdag lite attraktiv i valg av form for arbeidstidsreduksjon – Kun 11 av 277 personer valgte sekstimersdag (4 %) De ansatte har tro på sekstimersdagen som seniortiltak – Først og fremst de yngste medarbeiderne – Noen eldre sier at belastningsskader ikke reduseres i stor nok grad ved å jobbe mindre De ansatte er positive til sekstimersdagen som likestillingstiltak Dette er først og fremst relevant for kvinner som nærmer seg pensjonsalderen

15 Sjekkliste 1.Sekstimersdagen som sykefraværstiltak – Ingen varig kvantitativ effekt kan påvises 2.Sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak – Positiv effekt på arbeidsmiljøet 3.Sekstimersdagen som senior- og likestillingstiltak – En mindre kvalitativ effekt kan påvises 4.Tjenestetilbud til brukerne 5.Merverdien av sekstimersdag i foretaket

16 Tjenestetilbud til brukerne Effektiviteten i foretaket har økt noe – Fra 62% K2 2007 til 72,7% K4 2007 til 66% K4 2008 – De ansatte er 66 % av tiden hos bruker Markedsandelen har sunket fra 90,74 % til 87,07% Tilleggbevilgningen på 9 mill kan oppfattes konkurransevridende Det er ikke endringer i brukertilfredshet De ansatte oppfatter at tjenestetilbudet til brukerne til dels er blitt bedret ved sekstimersdagen – Mer overskudd til å omgås brukerne

17 Sjekkliste 1.Sekstimersdagen som sykefraværstiltak – Ingen varig kvantitativ effekt kan påvises 2.Sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak – Positiv effekt på arbeidsmiljøet 3.Sekstimersdagen som senior- og likestillingstiltak – En mindre kvalitativ effekt kan påvises 4.Tjenestetilbud til brukerne – Ingen kvantitativ effekt kan påvises 5.Merverdien av sekstimersdag i foretaket

18 Merverdien av sekstimersdag i foretaket Vurdering av kvalitative aspekter og bæredyktighet – Vil de kvalitative aspektene veie opp for merkostnaden? Sekstimersdagen har en merkostnad på 9 mill pr år – Uholdbart i et langsiktig perspektiv Økt trivsel og motivasjon kan føre til lavere kostnader gjennom høyere effektivitet og lavere sykefravær – Effektiviteten har økt etter KF’et ble etablert – Sykefraværet reduseres ikke Mulig gevinst ved at de ansatte står lengre i jobb

19 Sjekkliste 1.Sekstimersdagen som sykefraværstiltak – Ingen varig kvantitativ effekt kan påvises 2.Sekstimersdagen som arbeidsmiljøtiltak – Positiv effekt på arbeidsmiljøet 3.Sekstimersdagen som senior- og likestillingstiltak – En mindre kvalitativ effekt kan påvises 4.Tjenestetilbud til brukerne – Ingen kvantitativ effekt kan påvises 5.Merverdien av sekstimersdag i foretaket – Ingen merverdi kan påvises

20 Oppsummering Ingen kvantitative gevinster fremkommer – Sykefraværet har ikke blitt redusert – Kan ikke påvise at de ansatte står lengre i jobb – 6-times dagen har innvirket marginalt på effektiviteten – Foretaket har mistet markedsandeler, men det er vanskelig å si om dette har noen sammenheng med 6-timers dagen Forsøket med sekstimersdagen synes kun å fremvise positive resultater knyttet til kvalitative gevinster – Økt trivsel, motivasjon, arbeidsglede, overskudd, attraktivitet, bedre balanse mellom arbeid og fritid – Det er blitt lettere å rekruttere arbeidskraft Krevende å forsvare 9 mill i årlige overføringer til et foretak som er i konkurranse


Laste ned ppt "SEKSTIMERSDAGEN I BERGEN HJEMMETJENESTER KF Gjennomgang for pressen 20.03.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google