Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Time samme dag Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, Molde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Time samme dag Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, Molde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Time samme dag Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, Molde

2 Legekontoret Fem Faste Legekontoret Fem Faste  Oppstart nytt legekontor mai 2004, sammenslåing av flere eksisterende kontorer.  5 leger, 4 menn, en kvinne. Turnuslege fra feb. 2009.  Ingen leger jobber mer enn 4 dager pr. uke.  Listestørrelse 1250 -1650  Totalt ca 7500 listepasienter  5 ansatte kontormedarbeidere i 4 hele stillinger

3 Utgangspunkt  Ventetid fra 2 – 5 uker  Mange konsultasjoner på telefon  Dårlig telefontilgjengelighet, svarkapasitet for dårlig.  Kontordamer ble ”mellomledd” mellom leger og pasienter, kilde til misforståelser.  Mye ”innsmett”-timer, dagene ble ofte kaotiske for legen, lang ventetid på venterom for pasient.  Vanskelige prioritenger for hva som er ”øyeblikkelig hjelp” for kontorpersonalet.  For liten bruk av SMS-tjeneste for timebestilling.

4 Oppstart  Ca. en måned før oppstart gradvis tilnærming mot time samme dag, for å få ned ventetiden til 0.  1.oktober 2007 ble lagt om med K-timer ( 20 min ) fra morgenen, time samme dag -timer (15 min ) fra ca. kl 10 mandag og tirsdag, fra kl. 11 resten av uken. Dette er justert flere ganger slik det passer for den enkelte leger. Trenden har vært færre K-timer.  Redusert telefontid, fra 6 til 4 timer per dag.  Telefonsvarer med oppfordring om å benytte SMS.  Annonse i lokalpressen.  Visittkort / flygeblad  Mye jobbing med hjemmeside, www.femfaste.no www.femfaste.no  Innslag på NRK Møre og Romsdal.

5 Erfaringer Pasienter  Det er gjort to undersøkelser / pasientevalueringer i hhv. 2007 og 2008 som studentoppgave ifb med utplassering av legestudenter. Ca.100 besvarelser begge ganger. Konklusjon:  TSD er blitt godt mottatt av pasientene. Det er kun små forskjeller i synspunkter fra 2007 til 2008.

6 Erfaringer pasienter ( forts.)  Omtrent 70% har benyttet seg av SMS / Internett  80% vil bruke ordningen i fremtiden  85% mener den generelle tilgjengeligheten har bedret seg  50% mener telefontilgjengeligheten er bedret  Det oppleves små endringer i ventetid på venteværelset og tid inne hos legen

7 Erfaringer kontorpersonale  Mindre stressende arbeidsdager.  Besvarelse av SMS går greit.  Slipper å prioritere hastegrad, alle får time likevel.  Slipper i større grad å formidle problemstillinger mellom lege og pasient.  Mindre avbestillinger og flyttinger av pasienter.  Fornøyde pasienter gir fornøyde kontordamer.  Kan benytte ledige K-timer en uke fram i tid.

8 Erfaringer leger  Mindre telefoner / beskjeder, mer direkte pasientkontakt.  Noe variasjon i daglig arbeidsmengde.  Lettere å krysse ut hele arbeidsdager ifb med sykdom, kurs og lignende.  Økt arbeidspress første arbeidsdag etter ferie og fravær.  Økt antall konsultasjoner.  Kortere konsultasjoner på godt og vondt.  Mulighet for å gi K-time frem i tid ved mer komplekse problemstillinger.  Antakelig mindre bruk av legevakt på kveld.

9 Antall konsultasjoner Året før TSD 16415 År 1 med TSD 20646 År 2 med TSD 20892

10 Hjemmesidens betydning  Alle leger har 4 dagers kurativ uke. Ingen daghavende lege.  På hjemmesiden vår står både fast og variabelt fravær for legene. Pasientene oppfordres til å bruke denne før timebestilling.  Dersom timebestilling en dag pasientens lege ikke er tilstede, gis tilbud om time hos annen lege eller ny SMS den dagen legen er tilstede.  Pga hjemmesiden unngår vi i stor grad unødig timesbestilling den dagen fastlegen ikke er tilstede.

11 SMS-statistikk Aret før TSD 1968 År 1 etter TSD 13624 År 2 etter TSD 15510

12 Oppnådde fordeler  Mindre avglemte timer.  Lettere å bestille time på ”impuls”, det dukker opp pasienter vi tidligere ikke har sett….  Timebestillingssystemet vårt er tilpasset de media folk flest bruker.  Bedre arbeidsdager for kontorpersonalet  Mer fornøyde pasienter.  Mer avgrensede problemstillinger.  Noe bedre inntjening

13 Oppnådde ulemper?  Noen pasienter ønsker å bestille time uker frem i tid, og opplever dette vanskelig.  Er det for lett å få time ?  Har vi for liten tid pr. pasient ?  Vil kronikere og psykiatriske pasienter bli dårligere ivaretatt i dette systemet  Vil systemet fungere ved økt fravær fra kontoret, jfr. samhandlingsreformen ?

14 Hvor går vi videre ?  Ingen vil tilbake til det gamle systemet.  Videre utvikling og bruk av hjemmeside.  Integrering av SMS i journalsystem.  Økt fokusering / opplæring / bevisstgjøring på alternative timebestillingsmetoder. ( Venteroms-TV, hjemmeside, direkte kontakt med pasienter m.m.)


Laste ned ppt "Time samme dag Erfaringer fra Legekontoret Fem Faste, Molde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google