Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Konkurranseutsetting i offentlig sektor Asgeir Fløtre Asplan Analyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Konkurranseutsetting i offentlig sektor Asgeir Fløtre Asplan Analyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Konkurranseutsetting i offentlig sektor Asgeir Fløtre Asplan Analyse

2 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Tre sentrale perspektiver Brukerperspektivet: Hva skjer med tjenestekvaliteten? Økonomisk perspektiv: Oppnås en økonomisk gevinst? Ansatte perspektivet: Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for de ansatte?

3 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Kostnadsbesparelser? Kostnaden ved kommunal tjenesteproduksjon Anbud Kontroll Omstilling Samlet kostnad for å produsere når tjenesten settes ut på anbud. Kostnaden ved å produsere tjenesten

4 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Funn Bærum 1.Økonomiske besparelser for kommunen er betydelige - 55 mill kr 2.Det er ikke registrert endringer i den objektive tjenestekvaliteten som skyldes konkurranseutsetting 3.Privat utfører synes noe mer fleksibel mht til omstilling og individuell avlønning

5 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Funn Bærum (2) 4.Mangel på fagpersonell er en generell utfordring for sykehjemmene og kan ikke knyttes opp til konkurranseutsettingen 5.Benchmarking har gitt grunnlag for bedre budsjettdisiplin og produktivitetsvekst (25 mill over 4 år) 6.Om kundevalg stiller vi spørsmål om eldre brukere er kritiske konsumenter som ”shopper” omsorgstjenester?

6 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Omstilling Spesialisering av vaktmestertjenesten Ingeniør kompetanse (500 – 600 kr/t) Håndverkere (ca 300 kr/t) Ufaglært (ca 80 kr/t) Ved å gjennomgå organisasjonen har Bærum klart å profesjonalisere de ulike vaktmesteroppgavene og oppnå en mer effektiv arbeidsdeling mellom oppgaver som krever spesialkompetanse og oppgaver som ikke krever faglært kompetanse.

7 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Metoder

8 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Kvalitet – Trondheim 1.Brukerundersøkelsen viser at de konkurranseutsatte har høyere kvalitet 2.Dette skyldes i hovedsak Strukturelle forhold som alder og størrelse på sykehjem Individuelle forhold som brukernes alder, og hvorvidt de har enerom

9 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Effektivitet – Trondheim 1.Vanskelig å påvise økonomiske effekter 2.De kommunalt drevne virksomhetene har bedre budsjettdisiplin nå enn før –Mindre sykefravær og mindre vikarbruk –Kan tolkes som delvis en effekt av konkurranseutsettingen (smitte)

10 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Funn - Arbeidsmiljø –Godt arbeidsmiljø - både i privat og offentlig virksomhet –Bedre samarbeid i private sykehjem, samt økt grad av medansvar. –Tyngre arbeidsbelastning i de ordinært drevne sykehjemmene. Personalet forklarer dette bla. med at: bygningene er tungdrevne ved at de ikke er tilpasset sykehjemsdrift og tillater bruk av moderne utstyr

11 Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Avsluttende konklusjoner Styringsmessig er det mer krevende å heve tjenestekvalitet enn å redusere kostnader For å kunne heve kvalitet kreves en omfattende prosess med definering av kvalitet og utvikling av indikatorer


Laste ned ppt "Team Referanser Prosess Metoder Funn Asplan Analyse Team Referanser Prosess Metoder Funn Konkurranseutsetting i offentlig sektor Asgeir Fløtre Asplan Analyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google