Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Netto driftsresultat 1991-2006 Pst. av driftsinntekter

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (prosent) 20072008 Lønn4,85,0(vekt 0,635) Varekjøp2,02,8(vekt 0,365) Samlet deflator: 3,84,2

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Kommuneopplegget 2008 Vekst i samlede inntekter 6,2 mrd. kr Sterkere vekst enn i kommuneproposisjonen Hovedprioriteringer: –ressurskrevende tjenester –pleie- og omsorgstjenesten –psykisk helse –barnehager –økt timetall i grunnskolen Foto: Digital Vision

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Vekst i frie inntekter 2 mrd. kr Generell styrking 1,5 mrd. kr (av dette 1 mrd. til kommunene) Styrking av tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester frigjør 500 mill. kr I tillegg kommer 270 mill. kr som kompensasjon for økt timetall i grunnskolen

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Vekst i frie inntekter fra 2007 til 2008 2007 2008 RNB 2007 500 mill. kr 1,5 mrd kr 2 mrd kr Anslag på regnskap 2007 Ekstra skatte- inntekter 2,2 mrd kr

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Barnehager Mål: Full dekning, høy kvalitet, lav pris Forventet utbygging av 7700 heltids- plasser i 2008: 3900 nye barn får plass Maksimalprisen videreføres på samme nominelle nivå som i 2007 Tilskuddene øker med 2,7 mrd. kroner Foto: © Mike Schröder/Samfoto

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Timetallsutvidelse Fem uketimer à 60 minutter på barnetrinnet fra høsten 2008 270 mill. kroner til kommunene

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem 12 000 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser fram mot 2015, 1 000 i 2008 Legger til rette for langsiktig planlegging og investering i den kommunale omsorgstjenesten Målgruppen er personer som trenger heldøgnstjenester Engangstilskudd som skal dekke i gjennomsnitt 25 pst. av kostnadene Forvaltes av Husbanken i nært samarbeid med fylkesmannen

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Ny modell for finansiering av ressurskrevende tjenester fra 2008 Inntektsføring av tilskuddet samme året som utgiftene påløper Kommunene får en innbetaling i 2008, basert på kommunens kostnader i 2007 –Skal føres mot likviditetsreserven i balansen –Skal ikke føres i driftsbudsjett/- regnskapet Kommunene skal føre inntekter i 2008 basert på utgifter i 2008, som vil bli utbetalt i 2009 –Motpost blir fordring på staten i balansen

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Nord-Trøndelag i tall


Laste ned ppt "1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google