Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilstandsanalyse og kommuneprp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilstandsanalyse og kommuneprp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilstandsanalyse og kommuneprp.
Kommunekonferansen Kåre Træen Fylkesmannen

2 Resultat økonomi 2013 Netto driftsresultat – prosent av driftsinntekter Langsiktig gjeld – prosent av driftsinntekter Likviditet – arbeidskapital i prosent av driftsinntekter Akkumulert rekneskapsresultat – prosent av driftsinntekter Frie driftsfond – prosent av brutto driftsinntekter

3

4 RNB 2014 og kommuneprp. 2015 RNB Kommuneprp.
Skatteinntekter og folketal Lønsoppgjør Pensjon – forventa stort premieavvik Barnehage? Kommuneprp. 2015: Veksttilskotet Distriktstilskot Sør-Noreg Samhandlingsreforma Endringar i folketal, demografi og skatteutvikling gjev ulik vekst i kommunane – endelege tal i statsbudsjettet 2016 – 2017: Selskapsskatten og full gjennomgang av inntektssystemet

5 Økonomi 2014 – 2015…

6 Korrigerte frie inntekter
Frie inntekter inkl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter i 2013 korrigert for variasjon i utgiftsbehov. Kjelde: Kommuneprp. 2015

7 Økonomiplan!

8 Økonomi ???


Laste ned ppt "Tilstandsanalyse og kommuneprp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google