Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klinisk emnekurs i onkologi Lungekreft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klinisk emnekurs i onkologi Lungekreft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klinisk emnekurs i onkologi Lungekreft
Paal Fr Brunsvig OUS

2 Én av ti kreftdiagnoser i Norge er lungekreft 2902 nye tilfeller i 2012

3 Fem års relativ overlevelse etter diagnose for ulike krefttyper på landsbasis. Prosent og

4 Forbedringspotensiale!

5 Andel pasienter med oppstart av behandling for brystkreft, tykktarmskreft og lungekreft innen 20 dager

6 Allmenpraksis Symptomer på lungekreft
Hoste er noe annet i allmenpraksis enn på en lungeavdeling eller på en kreftavdeling Skuldersmerter kan også være lungekreft Pasienter eller pårørende som klager over forsinket diagnose Opplever at en del pasienter skifter fastlege etter at de har fått påvist lungekreft.

7 Pakkeforløp ved mistanke om kreft
Kommer fra Januar 2015 for: Lungekreft Brystkreft Prostatakreft Colorectal Fastleger har sittet i disse gruppene Danmark: Ca gjennom pakkeforløpene hvert år, ca av disse har kreft.

8 Screening Det er mye snakk om bryst-, prostata- og tarmkreft, men lungekreft tar flere liv i Norge enn disse gruppene til sammen. Å begynne å screene denne gruppen har vært diskutert i mange år.

9 JAMA 2014 Screening for lung cancer with LDCT in the NLST showed a 20% relative reduction in mortality, and 320 participants were needed to screen to prevent 1 lung cancer death. These findings were met with enthusiasm, but before a widespread public health screening program is implemented, risks of screening also need to be considered.

10 Tiden teller!! CT-bilde ved første undersøkelse
Figur 2  CT-bilde 2 1/2 måned senere

11 Utredning av lungekreft, hvem følger opp?
En utredningstid på 2–3 måneder er ikke uvanlig, både fordi utredningen i seg selv er krevende med mange involverte aktører. Kapasitetsmangler ved utredning og behandling av sykdommen, både innen radiologi, patologi, lungemedisin, thoraxkirurgi og onkologi. Brustugun OT, Helland Å, Julsrud L (2014) [Tidsskr Nor Laegeforen, 134 (9), 915

12 Samarbeide i alle ledd for pasientene

13 Lungekreft i Allmenpraksis
Allmennpraktikeren ser derfor disse pasientene med jevne mellomrom i ulike faser av sykdomsforløpet: både i utrednings-, behandlings- og kontrollfase, og ikke minst i palliativ og terminal fase. Hvor mange pasienter pr allmenlege??

14 Sykehistorie I 66 år gammel kvinne røykt i 50 år, sigaretter daglig Operert for lungekreft 2007, liten tumor i høyre lunge uten spredning til lymfeknuter. Stadium I A God prognose , 5 års overlevelse >70%

15 Sykehistorie I forts 2014 påvist stor tumor i venstre lunge
Anamnese Røyker fortsatt ca 40 sigaretter pr dag! Kan ikke opereres pga redusert lungefunksjon Planlagt kurativt rettet strålebehandling kombinert med cytostatika. Kunne dette vært unngått?? Motivert for røykeslutt etter å ha fått påvist lungekreft? Er det tatt opp med pasienten?

16 Pasienter med langtkommet sykdom
Fungerer samarbeidet med sykehusene? Kreftkoordinator/Palliativt team Hjemmebesøk Hva er det pasienten frykter mest? Enormt informasjonsbehov og gjentatt informasjon! Hjelpemidler/Surstoff Føle trygghet og vite hvor de skal henvende seg.

17 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft Innspill fra mange yrkesgrupper Her står det meste, viktig med oppdatering Blir disse handlingsplanene brukt? Ringer man heller til noen man vet har erfaring?

18 Primærhelsetjenestens viktigste rolle for denne pasientgruppen
Forebygge! Henvise de rette pasientene til utredning ut fra anamnese, symptomer og funn. Støttesamtaler underveis i behandlingen. Primærlegens kunnskap om geografi, familierelasjoner, arbeidsmuligheter, organisering av hjemmetjenesten etc. er viktig med tanke på lokalt hjelpebehov og tilbud. Veiledning i sosiale og trygdemedisinske rettigheter ikke bare under aktiv sykdom, men også i rekonvalesensfasen. Delta sammen med 2. linjetjenesten i overvåkning av hematologiske parametere under cytostatikabehandling.

19 Primærhelsetjenestens viktigste rolle for denne pasientgruppen
Oppfange bivirkninger under cellegift og strålebehandling både i aktiv behandlingsfase og senskader (stråleskader, stoffskifte, parestesier, fatigue syndrom, plager fra muskel og skjelett osv.).  Overta kontrollene etter at kontrollene ved sykehus er avsluttet. Ved disse kontrollene er overvåking med tanke utvikling av senskader og andre følgetilstander av sykdommen eller behandlingen sentrale, samt overvåking av residiv

20 Norsk lungekreftgruppe NLCG.no. Oppdatert informasjon og nyheter

21 Pasientforeningen er til for å brukes!!
Kontakt oss Telefon:  Adresse: Postboks 190 • 3672 NOTODDEN 

22 Hva er det viktigste bidraget fra dere?
FOREBYGGE!


Laste ned ppt "Klinisk emnekurs i onkologi Lungekreft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google