Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisning og utredning for CI Siri Wennberg Høresentralen St. Olavs Hospital EU 09 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisning og utredning for CI Siri Wennberg Høresentralen St. Olavs Hospital EU 09 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisning og utredning for CI Siri Wennberg Høresentralen St. Olavs Hospital EU 09 1

2 Hvem kan være aktuelle kandidater? •Ingen klare grenser for hvem som er kandidater og hvem som ikke er det •Audiogrammet? •Hørselshistorien •Høreapparatnytte? •Andre handikap? •Alder? EU 09 2

3 Eksempler på audiogram EU 09 3

4 Hva bør en henvisning for CI- utredning innholde? •Hørselshistorie for hvert øre •BRA-kruver og -resultat •OAE-kurver og evt. andre testresultat •Opplysninger om høreapparatbruk og nytte •Pasientens livssituasjon •Hvilket språk benytter pasienten? •Øvrig helse EU 09 4

5 CI-utredningen •Rentone- og taleaudiometri •Impedansaudiometri •TEOAE •ABR/ASSR •Taleoppfattelse •Utredningssamtale/hørselshistorie/info. om CI •Legeundersøkelse/samtale •CT, evt. MR EU 09 5

6 IOWA-test •Lister med 20 setninger •Fra tre til åtte ord i hver setning •Spiller av en og en setning, pasienten gjentar, og det telles antall riktige ord gjentatt •Resultat i prosent riktige ord EU 09 6

7 IOWA-test •Tre ulike testsituasjoner –Setninger med lyd og bilde –Setninger med bare bilde –Setninger med bare lyd EU 09 7

8 Hørselshistorie •Hørselstapet •Høreapparatbruk •Arbeid/skole/sosial hørsel? •Snakke i telefon? •Forventninger til CI? •Motivasjon? •Dersom CI, hvilket øre ønskes? EU 09 8

9 Utredningen er et teamarbeid EU 09 9

10 Teamvurdering •I teammøte, vurderer flere samtidig •En samlet, individuell vurdering –Hører pasienten for ”godt” •I praktiske situasjoner •Vil CI bli en (vesentlig) forbedring –Har pasienten hørt for dårlig for lenge –Hva kan pasienten vinne/tape ved CI –Medisinsk i orden å operere –Egnethet, motivasjon, forventning EU 09 10

11 Avsluttende samtale etter CI- utredning •Funn ved CI-utredningen •Tilbud/avslag For de som får tilbud: –CI-operasjonen –Kort om CI –Postoperativ periode –Lydpåsetting, opptrening osv. –Informasjon om kurs EU 09 11

12 ”Forberedelseskurs” •Presentasjon av CI teamet •Om implantatet •Om operasjonen •Forventninger til CI/Utbytte •Oppfølging etter lydpåsetting •Erfaringer fra bruker •Erfaringer fra pårørende •Spørsmål/Oppsummering EU 09 12

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Henvisning og utredning for CI Siri Wennberg Høresentralen St. Olavs Hospital EU 09 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google