Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet og kreft Ida Bukholm. ”Warburg postulated 80 years ago that the origin of cancer depended not on genetic changes but rather on a shift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet og kreft Ida Bukholm. ”Warburg postulated 80 years ago that the origin of cancer depended not on genetic changes but rather on a shift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet og kreft Ida Bukholm

2 ”Warburg postulated 80 years ago that the origin of cancer depended not on genetic changes but rather on a shift in how energy was produced ….”

3 Brystkreft •Høy forekomst av brystkreft i vestlige land •60% er hormon avhengige •Etter menopause er fettvev som er hoved kilden til østrogener. Mengde østrogener i blodet har lineær sammenheng med fedme •Høy vekt før menopause viktigste faktor for prognose 3

4 Linken mellom overvekt og kreft

5 Satdium inndeling •TNM- aller viktigste prognostiske faktor 5

6 Fedme og brystkreft •I flere studier har vektøkning i voksen alder vist seg å ha sammenheng med høy risiko for brystkreft •Studie har vist at vekt økning mellom 20 og 50 år var den viktigste faktor ift brystkreft 6

7 Fedme og brystkreft •Fedme fører til metabolsk syndrom og insulin resistence som igjen fører til neoplasi •Leptin- sentral i denne mekanismen •Studier viser at høy BMI  høy serum leptin  høyre tumor størrelse (viktig prognostisk faktor), flere positive lymfeknuter og fjernmetastaser 7

8 Fedme og brystkreft •Leptin er høyere hos pas med fedme enn hos med normalvekt •Leptin konkurerer med antiøstrogener  mye leptin  dårligere effekt av antiendokrin beh •In vitro studier har vist at leptin fører til antiøstrogener 8

9 Metabolisme og brystkreft 9

10 Østrogener og brystkreft 10

11 • 11

12 Leptin •I tillegg til appetitt virker leptin på; –Proliferasjon –Angiogenese –Invasjon (metastaser) 12

13 Sammenheng mellom leptin og fedme •Leptin er høyere hos pas med fedme enn hos med normalvekt •In vitro studier har vist at leptin fører til antiøstrogen resistens •Leptin konkurerer med antiøstrogener  mye leptin  dårligere effekt av antiendokrin beh 13

14 mekanismen •Fysisk aktivitet fører til –Endrer hormoner –Endrer insulin følsomhet –Endrer letinnivåer –Endrer vekt –Endrer inflamasjon –Endrer immunsystemer –Endrer vekstfaktorer 14

15 15 Figure 1: The insulin-leptin-adiponectin axis and right. ]>

16 Hjelper tiltak for å bedre prognose? •Fysisk aktive kvinner har lavere forekomst av brystkreft. •2-3 timer /uke moderat intensiv fysisk aktivitet var assosiert med 50%!!! Reduksjon i mortalitet hos brystkreft pasienter. •Siste tall fra Taiwan viser at selv 15 min med moderat-intensiv fysisk aktivitet øker overlevelse •Men hjelper det å økte aktiviteten hos inaktive overvektige kvinner etter diagnosen? 16

17 Fysisk aktivitet og brystkreft •Det er i flere studier vist at økt FA for eksempel 2-3 t/uke etter diagnosen reduserer brystkreft relatert mortalitet med opptil 50% •Denne effekten har vist seg å være uavhengig av andre kjente risikofaktorer for tilbakefall 17

18 FA og effekt på genregulering •Reduserer sirkulerende østrogener/androgener •Reduserer insulin og andre insulin relaterte faktorer •Gen regulering vha DNA metylering •75 fysisk inaktive kvinner ble randomisert til enten a treningsopplegg eller vanlig kontroller •Aktive gruppen gjennomføre 150min/uke gange på tredemølle på et aerobic studie. •Andre gruppen skulle leve som de gjorde før operasjon •6 månders intervensjon førte til endringer i 43 gener som er viktig for overlevelse 18

19 Hver prikk (spot) er ett gen • Rød – skrudd på • Grønn – skrudd av 19Margit Riis.UiO, Kir.avd. Ahus Nov 15, 2010 -Oversetter til log2 ratio slik at man får et målbart og sammenliknbart kart -Hierarchical clustering – grupperer prøven ut i fra deres genekspresjon

20 Måles BMI og fedme hos brystkreft pasienter hos oss? Hva med kartlegging av aktivitetsnivå? •Database på over 1200 pasienter –Registrert høyde og vekt på underkant av 10% –Vanskelig å regne statistikk på dette • Få med BMI over 25 • Klarer ikke i dette materiale å vise statistisk sammenheng mellom T- stadium og N stadium og BMI –En tendens ses –INGEN INFO OM FYSISKAKTIVITET 20

21 FA og CRC •Flere studier har sett sammenheng mellom FA, BMI og forekomst av coloncancer. •I en stor Australsk studie, 1825 pasienter med kurabel CRC ble fulgt •Økning i FA til over 2 timer i uka 1 år etter diagnosen var assosiert med 32- 36% reduksjon i mortalitet, spesielt hos Dukes C 21

22 Andre kreftformer Også endometriet kreft Prostatakret Lungekreft Nyrekreft Eggstokk kreft 22

23 Status i Norge •Det registreres ikke informasjon om BMI og ernæringsstatus og FA for pasienter som skal opereres for brystkreft og colorectal kreft. • Resultatene fra studier er mer og mer overbevisende ift at intervensjon ift FA of BMI har effekt •Veldig kost-effektivt tiltak 23

24 Hvorfor gjør man ikke noe med det? •Ikke nok kunnskap? •Forskjellige profesjoner som håndterer pasienten og lite kommunikasjon mellom disse? •Et tiltak ift FA hos brystkreft og colorectal kreft pasienter vil ha stor gevinst •Et utmerket eksempel på hvordan samhandlingens tiltak 24

25 Fokus på overvekt og fysiskaktivitet •Sekundær forebyggelse •Primær forebyggelse •Viktig med samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten 25

26 Situasjonen idag •“In a world where 1.5 billion adults are overweight and of these, over 300 million women are obese, it is difficult to imagine the economic and societal impacts of aging and increased susceptibility to disease. The need to take action to manage obesity and prevent the emergence of a breast cancer epidemic is upon us. Furthermore and due to the commonalities between obesity and breast cancer, it is predictable that therapies which target obesity may also play an important role in treating and preventing breast cancer.” Kristy A. Brown et al juni 2012 26


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet og kreft Ida Bukholm. ”Warburg postulated 80 years ago that the origin of cancer depended not on genetic changes but rather on a shift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google