Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål: Mer og bedre idrettslig aktivitet i skolehverdagen Middel: Allsidig fysisk aktivitet skal gi bedre fysisk og psykisk helse blant ungdom Prosjekttid:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål: Mer og bedre idrettslig aktivitet i skolehverdagen Middel: Allsidig fysisk aktivitet skal gi bedre fysisk og psykisk helse blant ungdom Prosjekttid:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål: Mer og bedre idrettslig aktivitet i skolehverdagen Middel: Allsidig fysisk aktivitet skal gi bedre fysisk og psykisk helse blant ungdom Prosjekttid: 2001 - 2004 Nordlandsprosjektet

2 Bakgrunn Inaktivitet et økende helseproblem Kløften mellom fysisk aktive og passive barn øker: A-lag og C-lag –A-laget: Aktive unge innen organisert/uorganisert idrettslig aktivitet –C-laget: Passive unge uten overskudd/lyst til å anstrenge seg fysisk. De opplever ikke gleden og samholdet som idretten kan gi - B- laget ?

3 Målgruppa: Ungdom 13 –19 år Ungdom bør ha medbestemmelse og ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene

4 Organisering 10 skoler har vært med i prosjektet i Nordland Ved hver av skolene har det vært ei prosjektgruppe: –Koordinator –Elever –Lærere/andre ansatte –Foreldre –Idrettslags – medlemmer –Representanter fra kommunen

5 3 hovedsatsingsområder Ulike aktivitetsstimulerende tiltak tilpasset den enkelte skole: 1. Fysisk miljø: Aktive møtesteder 2. Omorganisering av skolehverdagen: Mer tid til idrettslig aktivitet i skoletiden 3. Kompetanseheving/holdningsendring

6 1. Fysiske miljø Stimulere til ”full fres” i friminuttene med utbedringer av skolegård der ungdom medvirker. Nærmiljøanlegg for ungdom; aktive møtesteder.

7 2. Mer tid til fysisk aktivitet i skoletiden Flere kroppsøvingstimer (mange flere) Mer bruk av uterommet til undervisning; stedbasert undervisning Flere aktivitets- og turdager. Disse skal være artig, utfordrende og skape økt sosial fellesskap for alle

8 3. Kompetanseheving og holdningsendring Skolere lærere –Kurs innen ulike idretter/basistrening –Idebanker –Stimulere til mer gøy, variasjon og ”trøkk i gymtimene Andre inn i skolen med sin kompetanse Skolere ungdom – Aktiv Ungdomskurs Mer og bedre utstyr til fysisk aktivitet Samarbeid skole - idrettslaget Mer idrett på lærerutdanningen og utd. for barne og ungdomsarbeidere. I dag egne høgskolefag: ”Fysisk aktivitet og helse” Men viktigst: God fysisk og psykisk helse et overordna mål på skolen

9 Vil du vite mer om NORDLANDSPROSJEKTET http://nif.idrett.no/nordland http://nif.idrett.no/nordland Aktiv Oppvekst hilde.stokke.bjorkmo@ idrettsforbundet.no Tlf. 419 00 254


Laste ned ppt "Mål: Mer og bedre idrettslig aktivitet i skolehverdagen Middel: Allsidig fysisk aktivitet skal gi bedre fysisk og psykisk helse blant ungdom Prosjekttid:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google