Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statssekretær Lisbet Rugtyvedt 30. Oktober 2010 FUG-konferanse for tillitsvalgte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statssekretær Lisbet Rugtyvedt 30. Oktober 2010 FUG-konferanse for tillitsvalgte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statssekretær Lisbet Rugtyvedt 30. Oktober 2010 FUG-konferanse for tillitsvalgte

2 2 Kunnskapsdepartementet

3 3 Stammespråk? Kompetansemål Formålsparagraf Skoleeier Kontaktlærer PPT Tilpasset opplæring Enkeltvedtak Individuell opplæringsplan Fag- og timefordeling Klassekontakt

4 4 Kunnskapsdepartementet God leksepraksis 1. Gi lekser som engasjerer 2. Gi kjent stoff som lekse 3. Gi lekser som passer den enkelte elev 4. Gi rask tilbakemelding på leksene 5. Sett tydelig mål for leksene 6. Lær elevene gode arbeidsmetoder 7. Tilby leksehjelp som passer for alle 8. Legg til rette for godt samarbeid med hjemmet

5 5 Kunnskapsdepartementet Faksimile: Pondus.no, 02.02.2010

6 6 Kunnskapsdepartementet Hva er det viktigste foreldre bidrar med? Interesse og forventinger Positiv omtale og engasjement for skolen Grunnleggende omsorg: Kosthold, døgnrytme, fysisk aktivitet, gode arbeidsvaner Varsle om mistrivsel – på vakt mot mobbing Lesing og lekser – trening!

7 7 Kunnskapsdepartementet Ca 70 % fullfører i løpet av fem år Gjennomført VKII/ gått opp til fagprøve, ikke bestått Fremdeles i VGO Gjennomført og bestått

8 8 Kunnskapsdepartementet Ny GIV i arbeidet mot frafall Kunnskapsdepartementets nye satsing – i tett samarbeid med kommuner og fylkeskommuner Foreldre og foresatte på lag. Oppfølging og motivasjon. 5-9 mrd NKR å spare hvert årskull hvis vi får ned frafallet med 10 pst. Sikrer mer sosial mobilitet og at flere får ta del i utdanningsgodet

9 9 Kunnskapsdepartementet Ny GIV på ungdomstrinnet Egen melding ungdomstrinnet Sikre overgangen Fleksibilitet og variasjon

10 10 Kunnskapsdepartementet Ny GIV i videregående opplæring Tettere oppfølging Bedre rådgiving Mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring Utrede rett til læreplass Økt tilskudd til lærebedrifter Flere læreplasser

11 11 Kunnskapsdepartementet Store sosiale forskjeller i gjennomføring

12 12 Kunnskapsdepartementet Behovet for arbeidskraft Framskriving av behov for arbeidskraft på videregående nivå 2008-2030 (i tusen) Kilde: SSB, 2010

13 13 Kunnskapsdepartementet ALLE kan bidra! Faksimile Pondus.no 27.10.10


Laste ned ppt "Statssekretær Lisbet Rugtyvedt 30. Oktober 2010 FUG-konferanse for tillitsvalgte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google