Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsskolen i buskerud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsskolen i buskerud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsskolen i buskerud
Mange veier til målet! Lier videregående skole, 14 januar 2014 Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås

2 Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samarbeid
Mot Entusiasme Åpenhet Raushet Våre samarbeidspartnere er viktige for oss! 70% av lærekontraktene er gjennom opplæringskontor Besitter mye bransjekunnskap Viktig bindeledd mellom skole og bedrift Entusiastiske og engasjerte - brenner for fag- og yrkesopplæring. Opptatt av et helhetlig løp. Bidrar gjerne med sine ressurser og kompetanse.

3 Kunnskapsskolen i Buskerud
Maksimere læringsutbytte og minimere frafall Overordnet plan for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune Vedtatt i fylkestinget oktober 2013

4 BFKs handlingsprogram er bygget på Kunnskapsskolen i Buskerud
Sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp, ressurser, arbeidsglede Alle skal opplever mestring og faglig utfordring hver dag Læringsfellesskapet: styrkende relasjoner, likeverdig samhandling Opplæringen skal forberede for utdanning, yrke, arbeids- og samfunnsliv

5 Positiv psykologi – Appreciative Inquiry
Hvordan skape sterk indre motivasjon hos alle – ungdommer og medarbeidere – slik at alle ungdommer i Buskerud utnytter sitt potensiale fullt ut og får strålende resultater og gode liv? Buskerud bør være best på videregående opplæring!

6 Stm 20: Hovedgrep (1) Tilbudsstruktur og fag/timefordeling Praksisbrev
Veiledende fag/timefordeling Rett til påbygg for de med fag/svennebrev Flere læreplasser Fleksible løp yrkesfag/ulike veier og vekslinger

7 Evalueringen av Kunnskapsløftet
Mer fokus på læringsutbytte og elevvurdering Mer variasjon Uklare sammenhenger, lite helhet i reformen Lite kunnskap om kvaliteten i vg opplæring, og om tiltakenes effekt i klasserommet Lokalt læreplanarbeid varierende – men har bidratt til mer samarbeid og deling Faget utdanningsvalg?

8 Søking, gjennomføring og struktur i vg opplæring
Nedgang i søkning – formgivning For få fullfører helsearbeiderfaget Elever foretrekker studieforberedende programmer – for få fullfører fag- og yrkesopplæring PTV positivt Fellesskolen, kommuneøkonomi, tilpasset opplæring, rett til spesialundervisning Sosial utjevning og tidlig innsats Bredere kunnskaps- og læringssyn Kvalitetssystem og tilstandsrapportering

9 Hovedområder Kunnskapsskolen i Buskerud 2014
Hvordan jobbe i 2014 Fag- og yrkesopplæring Opplæring og overganger ut fra den enkeltes potensiale Profesjonell opplæring og ledelse Drift/utvikling av drift Organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling Lederutvikling Forskning Tall, fakta Erfaring


Laste ned ppt "Kunnskapsskolen i buskerud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google