Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redegjørelse i Vellets årsmøte Vannkomiteen har lagt fram forslag til løsning –Etablering av samvirkeforetak gjennomfører vann- og avløpsprosjektet –Orientering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redegjørelse i Vellets årsmøte Vannkomiteen har lagt fram forslag til løsning –Etablering av samvirkeforetak gjennomfører vann- og avløpsprosjektet –Orientering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Redegjørelse i Vellets årsmøte Vannkomiteen har lagt fram forslag til løsning –Etablering av samvirkeforetak gjennomfører vann- og avløpsprosjektet –Orientering om foreslått løsning, kostnadsmodell og organisering tas i stiftelsesmøtet –Årsmøtet tar saken til orientering –Gjenstående på Vannkomiteens konto (ca. 25.500) overføres til det nye foretaket

2 Status og forslag vann til Vollen Temaer: Kommunal ledning Tilbakemeldinger Interessenter Spredenett og avløpsløsning på Vollen Kostnadsmodell Gjennomføring Risiko Vollheia Vann og Avløp

3 Kommunens ledningstrasé Status –Ferdig prosjektert –Entreprenør kontrahert –Grunneiertillatelser gjernstår Vann helt til Sandviken Avløp kun til Klingra

4 Info.skriv mars / tilbakemeldinger 26 ønsker vann, 2 ønsker vannposter 19 ønsker avløp Stor spredning i ønsker: sommer/helår, forutsetninger om kostnader (investering og drift), og antall deltakere Flere opptatt av at terrenget skånes mot inngrep Vanskelig å oppsummere i én, felles løsning

5 «Tilmeldinger» pr. 15.07. Vannkomiteens tolkning/oppsumering: Vann og avløp: 19 Kun vann: 4 Kun ledningsnett: 4 Sum vann/avløp:27 Ikke interessert:12 Totalt på Vollen:39

6 Vannkomiteens vurdering Viktig å finne en løsning som favner flest mulig –Felles løft – «nå eller aldri» Avløpsløsning må kunne oppskaleres Unngå sprenging og skjemmende ledninger –Trykkbasert avløpsledning legges sammen med vannledning Helårsløsning både mest fremtidsrettet og økonomisk Enkel kostnadsmodell – få alternativer Solidarisk løsning: alle betaler det samme uansett beliggenhet ift. hovedledningen

7 Kostnadsmodell

8 Teknisk løsning Forutsatt at vi har nett-tilknytning. Alternativt laste ned videoen ( for eksempel bruk http://keepvid.com/ - jeg får ikke gjort det pga begrensninger for nedlasting på jobben – kan noen av dere gjøre dette ) – eller vi legger inn noen stillbilder?http://keepvid.com/ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vEymohV80p4

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 Vann og avløp Vann (avløp senere) Vann og avløp senere Ingen tilknytning 0

10 Fordeler og ulemper… Godkjent avløpsløsning: vi er i forkant av eventuelle krav fra myndigheter Helårsløsning –Mest framtidsrettet bruksverdi eiendomsverdi (for alle) –Flest deltakere –Sterkt anbefalt av fagmiljøene –Større investering; –Moms-regler: driftsutgift gir fradrag –Slipper høsttømming/vår-start Avløpsledning fram til alle medlemmer Mulig å ta i trinn 1.Kjøpe seg inn i ledningsnett 2.Vann til vegg 3.Legge inn vann/knytte seg til avløpsledning Trykkledninger –Legges fleksibelt i terrenget –Pumpe ved deltakernes hytte Samvirkeforetak –Innskudd av kapital i takt med prosjektets framdrift Mulighet for vannpost ved båtslipp for spyling av båt

11 Stiftelse av Samvirkeforetak «Vollheia vann og avløp SA» dannes for å gjennomføre prosjektet Medlemskap –innskudd 5.000 –+ evt. 1.500 i tilskudd til forprosjektet dersom man ikke allerede har betalt det Årsmøte vedtar gjennomføring av prosjektet når priser/tilbud foreligger


Laste ned ppt "Redegjørelse i Vellets årsmøte Vannkomiteen har lagt fram forslag til løsning –Etablering av samvirkeforetak gjennomfører vann- og avløpsprosjektet –Orientering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google