Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Bakgrunn for møtet  Hva er gjort så langt  Veien videre  Stiftlesesmøte  Avslutning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Bakgrunn for møtet  Hva er gjort så langt  Veien videre  Stiftlesesmøte  Avslutning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Bakgrunn for møtet  Hva er gjort så langt  Veien videre  Stiftlesesmøte  Avslutning

3  Valgt på velets årsmøte 2007  Bredo Swanberg  Johann Bernhard Stenrød  Leif Bergersen

4  Sarpsborg kommune - vedtak om opprydding i avløpsforholdene i Skjebergkilen i 2006 ◦ Mange har lagt inn vann uten godkjennelse ◦ Utslipp rett ut i naturen ◦ Eiendommer som har innlagt vann uten utslippstillatelse må søke om dette hvis ikke tilknyttet et VA-selskap. ◦ Eget renseanlegg  Endelig vedtak i mars 2008 om utbygging  Underkant av 900 hytteeiere/fastboende har "meldt seg på" til kommunen

5  Interrimstyret har avholdt fire arbeidsmøter ◦ Organisasjonsform ◦ Vedtekter ◦ Kontakt med andre VA-selskaper ◦ MVA problematikk  Deltatt på to av velets styremøter for å informere  Befaring med to rådgivende ingeniørfirmaer  Kontakt med advokat, revisor og regnskapsbyrå  Forberedt dokumenter til stiftelsesmøtet

6  Envinor -> nå Cowi  Lindbæk & Svendsen  Forprosjekt  Utarbeide detaljerte anbudspapirer  Prosjektledelse under utbyggingen  Innhente tilbud på videre drift

7  Riktig regnskapsførsel fra dag 1 - unngå etterkrav  Trekke fra MVA på anleggskostnadene  Ikke betale MVA på anleggstilskudd for medlemmene  Betale MVA på årlig serviceavgift (tjeneste)  Fortsatt noen "gråsoner" – avklares under daglig drift sammen med regnskap/revisor  Forutsetning: lik kostnad for alle frem til veggen!

8  Stiftelse – Brønnøysund registeret  Få så mange medlemmer av laget som mulig!  Vurdere tilbud fra rådgivende ingeniøfirmaer ◦ Forprosjekt ◦ Detaljerte anbudspapirer ◦ Prosjektledelse  Tett dialog med Sarpsborg kommune ◦ Møte for VA-styrer 25. sept. ◦ Søknadsprosesser – kommune -> fylkesmann

9  Godt samarbeid med grunneiere ◦ Avtale om fremføring av infrastruktur på vegne av laget (og dermed medlemmene) ◦ Trasèvalg til minst mulig ulempe og som tar henyn til naturen  Anbudsprosess – valg av entreprenør  Gjennomføring av utbyggingsprosjekt  Annlegg i drift  Driftsavtale med godkjent selskap

10  Forprosjekt – ca 1 mnd  Detaljerte anbudspapirer 1-1,5 mnd?  Sende ut anbudsinnbydelse – før jul?  Valg av entreprenør februar?  Søknadsprosess kommune ◦ normalt ca 3 mnd ◦ Kommunen har bedt om to ekstra stillinger for å behandle søknader -> kan gå raskere  Byggestart før sommeren 2009  Annleggstid: 8-12 mnd -> drift sommer 2010

11  Ivareta medlemmenes interesser og investeringer  Etikk  Solidaritet  Kvalitet  Langsiktighet  Høyt tempo  Samarbeide med Sarpsborg kommune  Samarbeide med grunneiere  Informasjon/kontroll/revisjon av alle ledd i prosessen  Høy kundetilfredshet over lang tid (generasjoner)

12  Så mye RENT vann du vil! ◦ Vaskemaskin? ◦ Oppvaskmaskin ◦ Boblebad på terassen?  Ingen utslipp til naturen  Vintervann  Høyner verdien på hytta  Investering for fremtiden

13  Godkjenning av innkalling  Valg av møteleder og referent(er)  Godkjenning av saksliste  Gjennomgang av organisasjonsform, formål og vedtekter  Drøfting av økonomiske forhold, herunder størrelsen av andelskapital, antatte etablerings- og driftskostnader m.v.  Tegning av andelshavere  Vedtak om stifting av andelslaget  Vedtak av navn  Fastsettelse av andelskapital  Fastsettelse av vedtekter for laget  Fastsettelse av styrets honorar  Valg av leder  Valg av styremedlemmer og valgkomitè  Valg av revisor  Godkjenning av stiftelsesprotokoll

14  Selskapet har som formål å anlegge, drifte og administrere vann og avløpsanlegg for selskapets medlemmer. Anlegget omfatter pumpestasjon(er) med buffertank(er), tilknytningsledning til kommunalt avløpsanlegg og felles vann- og avløpsledninger med kummer, samt stikkledninger til hyttevegg til hvert medlems festetomt/eiendom.  Selskapet har ikke økonomisk gevinst som formål. Selskapet skal ikke utdele utbytte.

15  Forlsag til andelskapital: NOK 1.000  Antatte etableringskostnader: ◦ Forporsjekt – ca 50.000 ◦ Detaljprosjekttering, komplette anbudsdokument 220 – 270 tusen ◦ Prosjekt/byggeledelse: 8-12 t pr uke (+ byggemøter), ca 720 kr pr t ◦ Annleggstid 8 – 12 mnd  Kost pr hytte til vegg: 90.000 – 200.000

16  Selskap med begrenset ansvar (BA): ◦ Det anbefales å danne et selskap med Begrenset Ansvar, ofte kalt et samvirkeforetak ◦ Forskjellen ift et aksjeselskap er at et BA må ha som sitt formål at "ved økonomisk virksomhet ivareta medlemmenes økonomiske interesser som tilbydere eller etterspørrere av varer og tjenester" ◦ I vårt tilfelle å forsyne medlemmene med helårs vann og avløp ◦ Deltakerne i et BA er ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser utover den kapital den enkelte har skutt inn

17  Vestre Grimsøya vann- og avløpslag BA  VGVA BA

18  Andelsinnskudd: 1.000  + 1.000 – 3.000 til dekning av kostnader ◦ Etableringskostnader (Brønnøysund, etc) ◦ Forprosjekt ◦ Dekning av andre løpende utgifter

19  Vannlaget er et juridsik foretak på linje med andre selskaper  Vanlig med økonomisk kompensasjon for styremedlemmer  Skal ikke "bli rike" men bør ha kompensasjon for det arbeidet de legger ned  Mye arbeid!  Forslag: ◦ NOK 1.250 pr styremøte ◦ Arbeidende styremedlemmer NOK 400 pr t ◦ Kjøregodtgjørelse etter statens satser

20  Ikke revisorpliktig ved omsetning < 5 mill.  Anbefaler å bruke revisor ◦ Store investeringer (25 – 40 mill) ◦ Noen gråsoner mht mva  Forslag til revisor:  Center Revisjon – Jon Andersen

21  Skjeberg regnskapskontor  Jørn Weel


Laste ned ppt " Bakgrunn for møtet  Hva er gjort så langt  Veien videre  Stiftlesesmøte  Avslutning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google