Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag
Lørdag 16. februar 2008

2 Program 1. Valg av møteleiar 2. Valg av skrivar 3. Årsmelding
4. Rekneskap 5. Dugnadstimer i 2007 6. Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid 7. Årsavgift for medlemmer/støttemedlemmer 2008 8. Valg a. Skrivar for 2 år 9. Dugnad, drifts- og investeringsbudsjett 2008 10. Utdeling andelsbevis 11. Sosiale aktiviteter i laget 2008 a. Årsfesten 29.mars b. Grillkveld c. Felles tur 12. Eventuelt

3 Årsmelding Årsmøte for 2006 vart halde på Eknes ungdomshus 10.februar Styret har etter dette vore samansett slik: Leiar Frode Løndal Nestleiar Åge Natås Havnesjef Leif Trefall Skrivar Inge Hanstveit Kasserar Helge Kleiveland Det er i året halde tre styremøte. Laget har 25 medlemmer og 26 båtplasser. Der er 1 betalende støttemedlem. Totalt er det i året lagt ned 106 timer i dugnad. Mesteparten av dugnadstimene har medgått til ferdigstilling av nytt båthus. Gamle båthuset og brygge er beiset. Nye båthuset er beiset. Det er laget vannpost for ny brygge av Trond Eknes Det er laget ”fender” utvendig ny brygge for gjesteplasser av Trygve Tysse Tauverk/ile for ny brygge er flyttet og strammet opp Det er utarbeidet: Andelsbevis Utleieavtale for Eikanger båtlag Prinsipper for fastsettelse av verdi på en andel i båtlaget Det ble arrangert årsfest for medlemmene og venner av båtlaget kvelden 10.februar 2007. Rekneskapet er gjort opp med kr ,90 i driftsoverskudd.

4 Regnskap

5 Dugnad 2007 Totalt er det i året lagt ned 106 timer i dugnad.

6 Årets dugnadshelt 2007 Inititativ Dyktighet God løsning Trond Eknes

7 Dugnadstimer Timesats for dugnadstimer, styret foreslår, ”som 2007”.
Kr 200 pr time og max kr 1000,- pr medlem.

8 Budsjett 2008

9 Årsavgift og priser 2008 1) Årskontigent for medlemmer er
i. Båt inntil 15 fot kr. 1000,- ii. Båt mellom 15 og 25 fot kr 1100,- iii. Båt mellom 25 og 36 fot kr 1200,- 2) Årskontigent for støttemedlemmer settes til kr. 250,- ihht årsmøte vedtak. 3) Utleie av båtplasser som båtlaget disponerer. Styret foreslår følgende priser for sommersesong: i. Båt inntil 19 fot kr. 3000,- ii. Båt fra 20 til 25 fot kr. 6000,- Båt fra 26 til 36 fot kr. 7500,- Månedsleie kr. 1000,- Vinterlagring kr. 3000,- + strøm Sommersesong er fra 1.4 til 1.10, og vintersesong 1.10 til 1.4.

10 Valg På årsmøtet 2006 fikk styret mandat til å finne ny valnemd
Marita Kleiveland Anne Julie Hetland Valg av skrivar for 2 år Valnemda har forslag på Trond Eknes Valg av revisor – forslag om gjenvalg på Bjørn Jespersen og Jan Thore Vassdal

11 Hoved dugnader 2008 Ferdigstille nybygg: Tilsettinger vindu, listing, dør og tak. Elektrisk: installasjon i ny brygge/hytte Forbedre landgang på eldste brygge Ny vannkopling eldste brygge

12 Forslag til dugnad Målsetning å være ferdig før 15.april
En ansvarlig pr dugnad Uke 9 Onsdag kl. 18 Lørdag 1.3 kl. 10 Uke 10 Onsdag 5.3 kl. 18 Lørdag 8.3 kl. 10 Uke 11 Onsdag kl. 18 Lørdag kl. 10 Uke 13 Onsdag kl. 18 Lørdag kl. 10

13 Elektrisk installasjon nybygg
Strømuttak. (har 4 uttak) Pris NOK Inkl. moms Totalt for prosjekt Kabel, sikringsskap, lys, kontakter, arbeid Kr ,- Ferdigstillelse hytte ca. kr. 6000,- Forslag fra styret til beslutning på årsmøtet: Årsmøtet beslutter at ny hytter ferdigstilles, og at hvert medlem skyter inn kr. 750,- ekstra i 2008 for å finansiere av prosjektet.

14 Prinsipper for prising av andel i båtlaget
Innskudd ny brygge 22.000 Dugnad pr medlem bygging (30 timer) 3.000 Investeringer og oppgraderinger 2.000 Index regulering siden 2005 1.000 Base for index regulering 2008 28.000 Beløp indexreguleres årlig iht konsumpris index + ektra investeringer

15 Forslag til sosiale aktiviteter 2008
• Årsfest Felles tur - én dags tur eller helgetur • Grilling i båthavnen, gjerne i samarbeid med en dugnad.

16 NB! Arr.komite ok Trenger Rydde team
Årsfest i Eikanger båtlag - lørdag 29.mars 2008 Eknes ungdomshus kl. 19:00 Program: Underholdning Stort rekebord m/tilbehør (spekemat til de som ikke liker reker) Ankerdram Vi garanterer god dansemusikk For alt dette betaler du kun kr. Forslag 300,- Alle medlemmer inviterer med seg Oppfordring: 2 vennepar til festen Antrekk: Matrosdress med bølger i håret, eller det du trivst best i. Og ellers danseglede og godt humør. Ta med drikke etter eget behov. NB! Arr.komite ok Trenger Rydde team Med hilsen arrangemantkomiteen

17 Eventuelt Til diskusjon – leie vinterplasser og inntekter

18 Andelsbevis Deles ut


Laste ned ppt "Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google