Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NRF St. meld. 21N St. meld. Nr. 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand Håkon M. Dahl Dag Endal Norsk renholdsverks-forening NRF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NRF St. meld. 21N St. meld. Nr. 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand Håkon M. Dahl Dag Endal Norsk renholdsverks-forening NRF."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NRF St. meld. 21N St. meld. Nr. 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand Håkon M. Dahl Dag Endal Norsk renholdsverks-forening NRF

2 2 NRF St. meld. 21N St. meld. 21 Regjeringen bør øke støtten til holdningsskapende arbeid for kildesortering av avfall  Kildesortering er landets største felles dugnad – kommunene trenger støtte til å vedlikeholde kunnskap og holdninger  Støtte til Hold Norge Rent  Støtte til kampanjer om økt innsamling av farlig avfall  Støtte til informasjon om utsortering av matavfall  Støtte til LOOPs arbeid for felles informasjon om avfall

3 3 NRF St. meld. 21N St. meld. 21 Støtte til arbeidet med å fremme energiutnyttelse av avfall i Norge  For å nå målene om 80 % gjenvinning av avfall i Norge må det satses på energiutnyttelse av avfallet. Alternativ 1: Fortsatt/økt avfallseksport til Sverige. Alternativ 2: Utvikle virkemidler for bruk av avfall som energikilde i Norge. NRF foreslår: 1. Økt støtte til bygging av avfallsenergianlegg. 2. Økt investeringsstøtte til utbygging av fjernvarmenett. 3. Fjerne CO2 delen i utslippsavgiften. 4. Særskilt støtte til bygging av avfallsanlegg med produksjon både av el og varme. 5. Innføring av sertifikater for produksjon av elektrisitet fra avfall. 6. Tidsbegrenset produksjonsstøtte til varmeproduksjon. 7. Vurdere miljøforhold i et bredere perspektiv før det gis eksporttillatelser for avfall.

4 4 NRF St. meld. 21N St. meld. 21 Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall NRF støtter Regjeringens forslag om et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall, men ønsket opprinnelig å få noe lenger tid på å bygge opp alternativ behandlingskapasitet og å bygge ned eksisterende deponier Det må tas store avskrivninger i en rekke kommuner For den foreslåtte unntakshjemmelen ønsker vi klare og forutsigbare kriterier for avfallsbesitter, deponieier og myndigheter. Restavfall etter utsortering av matavfall, papirfraksjoner og annet nedbrytbart avfall må fortsatt kunne deponeres.


Laste ned ppt "1 NRF St. meld. 21N St. meld. Nr. 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand Håkon M. Dahl Dag Endal Norsk renholdsverks-forening NRF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google