Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVI i fremtiden *Behov og ønsker *Temaer og gjennomføring Hvor går utviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVI i fremtiden *Behov og ønsker *Temaer og gjennomføring Hvor går utviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVI i fremtiden *Behov og ønsker *Temaer og gjennomføring Hvor går utviklingen

2  Opplysningskontor for fleksible oppvarmingssystemer. (NRL, NP, NVF, BD, Rørgrossistene, VA, VVS- produsentene)

3 AVI ”anbefalt varmeinnstallatør”  1) Fleksible oppvarmingssystemer  = Vannbåren Varme  2) Økt kompetanse i det utførende ledd- rørleggere, byggmestere og arkitekter  VARMENORMEN 

4 Hvorfor vannbåren varme ?  Bedre varmekomfort  Sunnere inneklima  Frihet til å velge mellom energikilder

5 KLIMAFORLIKET  SEKTORVISE TILTAK  Vri energiforbruket fra fossile brensler og elektrisistet til fornybar energi

6 TEK 01.08. 2009  Forskrifter som regulerer valg av oppvarmingsløsninger i nye boliger har som formål å vri energibruken i retning av fornybar energi. I kjølvannet av nye forskrifter har det dukket opp flere aktuelle løsninger basert på sol, varmepumper og bio. I forbindelse med større boligutbygginger har også etterspørselen etter fjernvarme skutt i været.  Dagens regelverk for boliger med energibehov som overstiger 17.000 kWh/år til varme, tappevann og ventilasjon skal kunne dekke minimum 40 prosent av energibehovet fra fornybar energi;  Bio (ved, pellets)  Varmepumpe  Fjernvarme  Sol  Maksimalt 60 prosent fra ikke fornybar energi;  Elektrisitet  Olje  Parafin  Gass  For boliger med et årsforbruk under 17.000kWh/år gjelder ikke regelen over. Man står da fritt med hensyn til valg av oppvarmingsløsning. Men boligen må ha pipe og lukket ildsted for biobrensel.

7 Satsing på fjernvarme  235 milloner Enova – kroner.  I først halvår har Enova gitt støtte og kompensasjon for utbygging av fjernvarme på 235 millioner kroner. Noe som tilsvarer 514 GWh.  Av de største byene får både Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim utvidet sitt fjernvarmenett. Det gis også tilsagn til utbygging i Hammerfest, Ålesund, Klæbu, Nes, Tynset, Lierbyen, Drammen og Ås.  Direktør Nils Kristian Nakstad i Enova sier at det i første rekke er fjernvarme i utviklingsområder for industri og kontorbygg hvor det er etterspørsel etter fjernvarme. Også i boligutviklingsområder der det bygges nytt etterspørres det i stadig større grad fjernvarme sier han.  Enova har utarbeidet et elektronisk kart over fjernvarmeutbygginger og lokale energisentraler støttet av Enova  Kartet er lagt ut på www.enova.nowww.enova.no

8 Fjærnvarme/Nærvarme

9 Tilskuddsordninger  Solfangere omfattes av tilskuddsordningen.  Tilskuddsorningen for elektrisitetssparing i husholdninger utvides til også å omfatte solfangere.  Det gis støtte på 20 prosent av investeringen inntil 10.000 kroner. Dette melder Olje- og energidepartementet.  Tilskuddsordningen omfatter foruten solfangere for tappevannsoppvarming, tilskudd til kjøp av pelletskaminer, pelletskjeler, væske-til-vann varmepumper, luft- til- luft varmepumper og sentrale styringssystemer.  Enova utformer kriterier for tilskudd til solfangere og vil gi nærmere detaljer rundt ordningen.

10 Energi fra solen

11 BIO

12 BIO PELLETS

13 VIND

14 Vannbåren varme nye boliger

15 Hvor ligger mulighetene  Luft-Luft Varmepumper  Luft-Vann Varmepumper  Gulvvarme  Radiatorer osv. osv


Laste ned ppt "AVI i fremtiden *Behov og ønsker *Temaer og gjennomføring Hvor går utviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google