Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20091 Svarlogg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20091 Svarlogg."— Utskrift av presentasjonen:

1 :12 Medarbeiderundersøkelse Svarlogg

2 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilken avdeling tilhører du? N Denne undersøkelsen20 1Ledergruppen 2Salgsavdelingen 3Inkassoavdelingen 4Markedsavdelingen 5Administrasjon

3 :12 Medarbeiderundersøkelse Arbeidsmiljø N I hvilken grad opplever du at det er gode sosiale elasjoner mellom deg og dine kollegaer? 26 I hvilken grad opplever du stress som et problem? 26 I hvilken grad bidrar du til å skape et godt arbeidsmiljø? 26 Hvor fornøyd er du med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? (lokaler, inventar, utstyr) 26 I hvilken grad mener du at selskapets IT systemer hjelper deg til å lykkes i jobben? 26 I hvilken grad mener du fellessamlingene i CrediCare er et positivt bidrag til arbeidsmiljøet i bedriften? 26 Føler du bedriften tar arbeidet med helse, miljø og sikkerhet alvorlig? 26

4 :12 Medarbeiderundersøkelse Arbeidsmiljø - I hvilken grad opplever du at det er gode sosiale elasjoner mellom deg og dine kollegaer? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

5 :12 Medarbeiderundersøkelse Arbeidsmiljø - I hvilken grad opplever du stress som et problem? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

6 :12 Medarbeiderundersøkelse Arbeidsmiljø - I hvilken grad bidrar du til å skape et godt arbeidsmiljø? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

7 :12 Medarbeiderundersøkelse Arbeidsmiljø - Hvor fornøyd er du med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? (lokaler, inventar, utstyr) N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

8 :12 Medarbeiderundersøkelse Arbeidsmiljø - I hvilken grad mener du at selskapets IT systemer hjelper deg til å lykkes i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

9 :12 Medarbeiderundersøkelse Arbeidsmiljø - I hvilken grad mener du fellessamlingene i CrediCare er et positivt bidrag til arbeidsmiljøet i bedriften? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

10 :12 Medarbeiderundersøkelse Arbeidsmiljø - Føler du bedriften tar arbeidet med helse, miljø og sikkerhet alvorlig? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

11 :12 Medarbeiderundersøkelse Organisering av arbeidet N Føler du at arbeidsoppgavene dine er godt gjennomtenkt og organisert? 26 I hvilken grad føler du at arbeidsoppgavene er tilpasset din bakgrunn, kompetanse og interessefelt? 26 Har du anledning til å delta i planlegging og tilrettelegging av arbeidet ditt? 26 Har du fått nødvendig opplæring til å utføre arbeidsoppgavene dine på en god måte? 26 Opplever du at det er lett å samarbeid med andre på din avdeling? 26

12 :12 Medarbeiderundersøkelse Organisering av arbeidet - Føler du at arbeidsoppgavene dine er godt gjennomtenkt og organisert? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

13 :12 Medarbeiderundersøkelse Organisering av arbeidet - I hvilken grad føler du at arbeidsoppgavene er tilpasset din bakgrunn, kompetanse og interessefelt? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

14 :12 Medarbeiderundersøkelse Organisering av arbeidet - Har du anledning til å delta i planlegging og tilrettelegging av arbeidet ditt? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

15 :12 Medarbeiderundersøkelse Organisering av arbeidet - Har du fått nødvendig opplæring til å utføre arbeidsoppgavene dine på en god måte? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

16 :12 Medarbeiderundersøkelse Organisering av arbeidet - Opplever du at det er lett å samarbeid med andre på din avdeling? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

17 :12 Medarbeiderundersøkelse Innhold i jobben N I hvilken grad opplever du å ha tilstrekkelig ansvar og myndighet til å arbeide selvstendig og gjøre en god jobb? 26 Føler du at dine arbeidsoppgaver er tilpasset din bakgrunn, kompetanse og interessefelt? 26 I hvilken grad opplever du at jobben du utfører er meningsfull og viktig for CrediCare? 26 Hvor engasjert er du i jobben din?26 I hvilken grad er arbiedsmengden du er forventet å utføre fornuftig? 26

18 :12 Medarbeiderundersøkelse Innhold i jobben - I hvilken grad opplever du å ha tilstrekkelig ansvar og myndighet til å arbeide selvstendig og gjøre en god jobb? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

19 :12 Medarbeiderundersøkelse Innhold i jobben - Føler du at dine arbeidsoppgaver er tilpasset din bakgrunn, kompetanse og interessefelt? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

20 :12 Medarbeiderundersøkelse Innhold i jobben - I hvilken grad opplever du at jobben du utfører er meningsfull og viktig for CrediCare? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

21 :12 Medarbeiderundersøkelse Innhold i jobben - Hvor engasjert er du i jobben din? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

22 :12 Medarbeiderundersøkelse Innhold i jobben - I hvilken grad er arbiedsmengden du er forventet å utføre fornuftig? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

23 :12 Medarbeiderundersøkelse Nærmeste leder N I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 26 I hvilken grad opplever du at din leder gir ros eller annen måte gir deg positiv oppmerksomhet når du presterer bra/ mer enn det som forventes? 26 I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder reagerer og slår ned på uakseptable prestasjoner eller oppførsel på en god måte? 26 I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder er opptatt av og bidrar til at du får utvikle deg i jobben? 26 I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder behandler deg med respekt? 26 I hvilken grad opplever du at din leder opptrer som en god rollemodell? 26 I hvor stor grad har du tillit til din nærmeste leder? 26 I hvilken grad gir du din næremste leder støtte og oppmuntring? 26

24 :12 Medarbeiderundersøkelse Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

25 :12 Medarbeiderundersøkelse Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din leder gir ros eller annen måte gir deg positiv oppmerksomhet når du presterer bra/ mer enn det som forventes? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

26 :12 Medarbeiderundersøkelse Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder reagerer og slår ned på uakseptable prestasjoner eller oppførsel på en god måte? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

27 :12 Medarbeiderundersøkelse Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder er opptatt av og bidrar til at du får utvikle deg i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

28 :12 Medarbeiderundersøkelse Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder behandler deg med respekt? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

29 :12 Medarbeiderundersøkelse Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din leder opptrer som en god rollemodell? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

30 :12 Medarbeiderundersøkelse Nærmeste leder - I hvor stor grad har du tillit til din nærmeste leder? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

31 :12 Medarbeiderundersøkelse Nærmeste leder - I hvilken grad gir du din næremste leder støtte og oppmuntring? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

32 :12 Medarbeiderundersøkelse Overordnet ledelse N I hvilken grad opplever du at ledelsen er synlig og gir klare styringssignaler? 26 I hvilken grad opplever du at ledelsen klarer å inspirere, engasjere og skape begeistring blant de ansatte? 26 I hvilken grad opplever du at ledelsen bidrar til å skape en fremtidsrettet organisasjon? 26 I hvilken grad opplever du at ledelsen er opptatt av å etterleve selskapets kjerneverdier? 26 I hvor stor grad mener du at ledelsen bryr seg om deg som person og arbeidstaker? 26

33 :12 Medarbeiderundersøkelse Overordnet ledelse - I hvilken grad opplever du at ledelsen er synlig og gir klare styringssignaler? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

34 :12 Medarbeiderundersøkelse Overordnet ledelse - I hvilken grad opplever du at ledelsen klarer å inspirere, engasjere og skape begeistring blant de ansatte? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

35 :12 Medarbeiderundersøkelse Overordnet ledelse - I hvilken grad opplever du at ledelsen bidrar til å skape en fremtidsrettet organisasjon? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

36 :12 Medarbeiderundersøkelse Overordnet ledelse - I hvilken grad opplever du at ledelsen er opptatt av å etterleve selskapets kjerneverdier? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

37 :12 Medarbeiderundersøkelse Overordnet ledelse - I hvor stor grad mener du at ledelsen bryr seg om deg som person og arbeidstaker? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

38 :12 Medarbeiderundersøkelse Faglig og personlig utvikling N Føler du at du har anledning til å skaffe deg ny kompetanse som er relevant for jobben? 26 Føler du at bedriftens ledelse er opptatt av og bruker ressurser på at de ansatte skal få utvikle seg i jobben? 26 Opplever du at det er reelle muilgheter til å utvikle seg i din jobb? 26 I hvilken grad tar du selv initativ til å få tilført ny kompetanse dersom det er bruk for det? 26

39 :12 Medarbeiderundersøkelse Faglig og personlig utvikling - Føler du at du har anledning til å skaffe deg ny kompetanse som er relevant for jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

40 :12 Medarbeiderundersøkelse Faglig og personlig utvikling - Føler du at bedriftens ledelse er opptatt av og bruker ressurser på at de ansatte skal få utvikle seg i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

41 :12 Medarbeiderundersøkelse Faglig og personlig utvikling - Opplever du at det er reelle muilgheter til å utvikle seg i din jobb? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

42 :12 Medarbeiderundersøkelse Faglig og personlig utvikling - I hvilken grad tar du selv initativ til å få tilført ny kompetanse dersom det er bruk for det? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

43 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: N - er enkelt å forstå?26 - klart kommuniserer hva som forventes resultatmessig og kompetansemessig for å bli "autorisert" eller"senior" medarbeider? 26 - bidrar til å gi en refferdig avlønning?26 - motiverer til å utvikle seg i jobben?26 - blir brukt på en hensiktsmessig måte av din leder? 26 - motiverer til ekstra innsats?25 - bidrar til en mer rettferdig avlønning?26 - bidrar til å skape en prestasjonskultur i selskapet 26

44 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - er enkelt å forstå? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

45 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - klart kommuniserer hva som forventes resultatmessig og kompetansemessig for å bli "autorisert" eller"senior" medarbeider? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

46 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - bidrar til å gi en refferdig avlønning? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

47 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - motiverer til å utvikle seg i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

48 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - blir brukt på en hensiktsmessig måte av din leder? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

49 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - motiverer til ekstra innsats? N Denne undersøkelsen25 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

50 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - bidrar til en mer rettferdig avlønning? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

51 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - bidrar til å skape en prestasjonskultur i selskapet N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

52 :12 Medarbeiderundersøkelse Har du hatt medarbeidersamtale med din nærmeste overordnede i løpet av de siste 12 månedene? N Denne undersøkelsen26 1Ja 2Nei 3Vet ikke

53 :12 Medarbeiderundersøkelse Kunne du tenke deg å hatt en medarbeidersamtale med din leder? N Denne undersøkelsen5 1Ja 2Nei 3Vet ikke

54 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? N Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? 21 Hvor fornøyd er du med hvordan samtalen ble fulgt opp i praksis? 21

55 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? - Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? N Denne undersøkelsen21 1Svært fornøyd 2Meget fornøyd 3Fornøyd 4Delvis fornøyd 5Misfornøyd 6Svært misfornøyd 7Vet ikke

56 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? - Hvor fornøyd er du med hvordan samtalen ble fulgt opp i praksis? N Denne undersøkelsen21 1Svært fornøyd 2Meget fornøyd 3Fornøyd 4Delvis fornøyd 5Misfornøyd 6Svært misfornøyd 7Vet ikke

57 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: N Jeg er fornøyd med min jobb26 Jeg er fornøyd med min arbeidssituasjon26 CrediCare er en god bedrift å jobbe i26 Jeg er stolt av å jobbe i CrediCare26 Jeg ser for meg en fremtid i CrediCare26 Jeg ville anbefalt CrediCare som arbeidsplass for mine venner 26

58 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg er fornøyd med min jobb N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

59 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg er fornøyd med min arbeidssituasjon N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

60 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - CrediCare er en god bedrift å jobbe i N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

61 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg er stolt av å jobbe i CrediCare N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

62 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg ser for meg en fremtid i CrediCare N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

63 :12 Medarbeiderundersøkelse I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg ville anbefalt CrediCare som arbeidsplass for mine venner N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

64 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) N Sosialt arbiedsmiljø25 Fysisk arbeidsmiljø (IT, inventar, lokaler )24 Organisering av arbeidet24 Innholdet i jobben26 Faglig og personlig utvikling25 Nærmeste ledelse24 Overordnet ledelse23 Lønn26

65 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Sosialt arbiedsmiljø N Denne undersøkelsen prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

66 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Fysisk arbeidsmiljø (IT, inventar, lokaler ) N Denne undersøkelsen prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

67 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Organisering av arbeidet N Denne undersøkelsen prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

68 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Innholdet i jobben N Denne undersøkelsen prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

69 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Faglig og personlig utvikling N Denne undersøkelsen prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

70 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Nærmeste ledelse N Denne undersøkelsen prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

71 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Overordnet ledelse N Denne undersøkelsen prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

72 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Lønn N Denne undersøkelsen prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

73 :12 Medarbeiderundersøkelse Hvor godt trives du som ansatt i CrediCare? N Denne undersøkelsen26 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds


Laste ned ppt "28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20091 Svarlogg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google