Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20091 Svarlogg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20091 Svarlogg."— Utskrift av presentasjonen:

1 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20091 Svarlogg

2 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20092 1. Hvilken avdeling tilhører du? N Denne undersøkelsen20 1Ledergruppen 2Salgsavdelingen 3Inkassoavdelingen 4Markedsavdelingen 5Administrasjon

3 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20093 2. Arbeidsmiljø N I hvilken grad opplever du at det er gode sosiale elasjoner mellom deg og dine kollegaer? 26 I hvilken grad opplever du stress som et problem? 26 I hvilken grad bidrar du til å skape et godt arbeidsmiljø? 26 Hvor fornøyd er du med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? (lokaler, inventar, utstyr) 26 I hvilken grad mener du at selskapets IT systemer hjelper deg til å lykkes i jobben? 26 I hvilken grad mener du fellessamlingene i CrediCare er et positivt bidrag til arbeidsmiljøet i bedriften? 26 Føler du bedriften tar arbeidet med helse, miljø og sikkerhet alvorlig? 26

4 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20094 2.1 Arbeidsmiljø - I hvilken grad opplever du at det er gode sosiale elasjoner mellom deg og dine kollegaer? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

5 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20095 2.2 Arbeidsmiljø - I hvilken grad opplever du stress som et problem? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

6 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20096 2.3 Arbeidsmiljø - I hvilken grad bidrar du til å skape et godt arbeidsmiljø? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

7 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20097 2.4 Arbeidsmiljø - Hvor fornøyd er du med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din? (lokaler, inventar, utstyr) N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

8 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20098 2.5 Arbeidsmiljø - I hvilken grad mener du at selskapets IT systemer hjelper deg til å lykkes i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

9 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20099 2.6 Arbeidsmiljø - I hvilken grad mener du fellessamlingene i CrediCare er et positivt bidrag til arbeidsmiljøet i bedriften? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

10 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200910 2.7 Arbeidsmiljø - Føler du bedriften tar arbeidet med helse, miljø og sikkerhet alvorlig? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I Stor grad 3I tilsrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

11 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200911 4. Organisering av arbeidet N Føler du at arbeidsoppgavene dine er godt gjennomtenkt og organisert? 26 I hvilken grad føler du at arbeidsoppgavene er tilpasset din bakgrunn, kompetanse og interessefelt? 26 Har du anledning til å delta i planlegging og tilrettelegging av arbeidet ditt? 26 Har du fått nødvendig opplæring til å utføre arbeidsoppgavene dine på en god måte? 26 Opplever du at det er lett å samarbeid med andre på din avdeling? 26

12 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200912 4.1 Organisering av arbeidet - Føler du at arbeidsoppgavene dine er godt gjennomtenkt og organisert? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

13 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200913 4.2 Organisering av arbeidet - I hvilken grad føler du at arbeidsoppgavene er tilpasset din bakgrunn, kompetanse og interessefelt? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

14 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200914 4.3 Organisering av arbeidet - Har du anledning til å delta i planlegging og tilrettelegging av arbeidet ditt? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

15 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200915 4.4 Organisering av arbeidet - Har du fått nødvendig opplæring til å utføre arbeidsoppgavene dine på en god måte? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

16 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200916 4.5 Organisering av arbeidet - Opplever du at det er lett å samarbeid med andre på din avdeling? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I for liten grad 6Ikke 7Vet ikke

17 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200917 6. Innhold i jobben N I hvilken grad opplever du å ha tilstrekkelig ansvar og myndighet til å arbeide selvstendig og gjøre en god jobb? 26 Føler du at dine arbeidsoppgaver er tilpasset din bakgrunn, kompetanse og interessefelt? 26 I hvilken grad opplever du at jobben du utfører er meningsfull og viktig for CrediCare? 26 Hvor engasjert er du i jobben din?26 I hvilken grad er arbiedsmengden du er forventet å utføre fornuftig? 26

18 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200918 6.1 Innhold i jobben - I hvilken grad opplever du å ha tilstrekkelig ansvar og myndighet til å arbeide selvstendig og gjøre en god jobb? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

19 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200919 6.2 Innhold i jobben - Føler du at dine arbeidsoppgaver er tilpasset din bakgrunn, kompetanse og interessefelt? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

20 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200920 6.3 Innhold i jobben - I hvilken grad opplever du at jobben du utfører er meningsfull og viktig for CrediCare? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

21 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200921 6.4 Innhold i jobben - Hvor engasjert er du i jobben din? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

22 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200922 6.5 Innhold i jobben - I hvilken grad er arbiedsmengden du er forventet å utføre fornuftig? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

23 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200923 8. Nærmeste leder N I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? 26 I hvilken grad opplever du at din leder gir ros eller annen måte gir deg positiv oppmerksomhet når du presterer bra/ mer enn det som forventes? 26 I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder reagerer og slår ned på uakseptable prestasjoner eller oppførsel på en god måte? 26 I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder er opptatt av og bidrar til at du får utvikle deg i jobben? 26 I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder behandler deg med respekt? 26 I hvilken grad opplever du at din leder opptrer som en god rollemodell? 26 I hvor stor grad har du tillit til din nærmeste leder? 26 I hvilken grad gir du din næremste leder støtte og oppmuntring? 26

24 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200924 8.1 Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

25 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200925 8.2 Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din leder gir ros eller annen måte gir deg positiv oppmerksomhet når du presterer bra/ mer enn det som forventes? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

26 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200926 8.3 Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder reagerer og slår ned på uakseptable prestasjoner eller oppførsel på en god måte? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

27 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200927 8.4 Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder er opptatt av og bidrar til at du får utvikle deg i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

28 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200928 8.5 Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder behandler deg med respekt? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

29 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200929 8.6 Nærmeste leder - I hvilken grad opplever du at din leder opptrer som en god rollemodell? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

30 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200930 8.7 Nærmeste leder - I hvor stor grad har du tillit til din nærmeste leder? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

31 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200931 8.8 Nærmeste leder - I hvilken grad gir du din næremste leder støtte og oppmuntring? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

32 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200932 10. Overordnet ledelse N I hvilken grad opplever du at ledelsen er synlig og gir klare styringssignaler? 26 I hvilken grad opplever du at ledelsen klarer å inspirere, engasjere og skape begeistring blant de ansatte? 26 I hvilken grad opplever du at ledelsen bidrar til å skape en fremtidsrettet organisasjon? 26 I hvilken grad opplever du at ledelsen er opptatt av å etterleve selskapets kjerneverdier? 26 I hvor stor grad mener du at ledelsen bryr seg om deg som person og arbeidstaker? 26

33 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200933 10.1 Overordnet ledelse - I hvilken grad opplever du at ledelsen er synlig og gir klare styringssignaler? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

34 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200934 10.2 Overordnet ledelse - I hvilken grad opplever du at ledelsen klarer å inspirere, engasjere og skape begeistring blant de ansatte? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

35 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200935 10.3 Overordnet ledelse - I hvilken grad opplever du at ledelsen bidrar til å skape en fremtidsrettet organisasjon? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

36 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200936 10.4 Overordnet ledelse - I hvilken grad opplever du at ledelsen er opptatt av å etterleve selskapets kjerneverdier? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

37 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200937 10.5 Overordnet ledelse - I hvor stor grad mener du at ledelsen bryr seg om deg som person og arbeidstaker? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

38 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200938 12. Faglig og personlig utvikling N Føler du at du har anledning til å skaffe deg ny kompetanse som er relevant for jobben? 26 Føler du at bedriftens ledelse er opptatt av og bruker ressurser på at de ansatte skal få utvikle seg i jobben? 26 Opplever du at det er reelle muilgheter til å utvikle seg i din jobb? 26 I hvilken grad tar du selv initativ til å få tilført ny kompetanse dersom det er bruk for det? 26

39 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200939 12.1 Faglig og personlig utvikling - Føler du at du har anledning til å skaffe deg ny kompetanse som er relevant for jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

40 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200940 12.2 Faglig og personlig utvikling - Føler du at bedriftens ledelse er opptatt av og bruker ressurser på at de ansatte skal få utvikle seg i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

41 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200941 12.3 Faglig og personlig utvikling - Opplever du at det er reelle muilgheter til å utvikle seg i din jobb? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

42 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200942 12.4 Faglig og personlig utvikling - I hvilken grad tar du selv initativ til å få tilført ny kompetanse dersom det er bruk for det? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

43 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200943 14. I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: N - er enkelt å forstå?26 - klart kommuniserer hva som forventes resultatmessig og kompetansemessig for å bli "autorisert" eller"senior" medarbeider? 26 - bidrar til å gi en refferdig avlønning?26 - motiverer til å utvikle seg i jobben?26 - blir brukt på en hensiktsmessig måte av din leder? 26 - motiverer til ekstra innsats?25 - bidrar til en mer rettferdig avlønning?26 - bidrar til å skape en prestasjonskultur i selskapet 26

44 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200944 14.1 I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - er enkelt å forstå? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

45 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200945 14.2 I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - klart kommuniserer hva som forventes resultatmessig og kompetansemessig for å bli "autorisert" eller"senior" medarbeider? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

46 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200946 14.3 I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - bidrar til å gi en refferdig avlønning? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

47 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200947 14.4 I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - motiverer til å utvikle seg i jobben? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

48 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200948 14.5 I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - blir brukt på en hensiktsmessig måte av din leder? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

49 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200949 14.6 I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - motiverer til ekstra innsats? N Denne undersøkelsen25 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

50 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200950 14.7 I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - bidrar til en mer rettferdig avlønning? N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

51 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200951 14.8 I hvilken grad føler du at CrediCare sitt lønnssystem: - - bidrar til å skape en prestasjonskultur i selskapet N Denne undersøkelsen26 1Svært stor grad 2I stor grad 3I tilstrekkelig grad 4Til en viss grad 5I en liten grad 6Ikke 7Vet ikke

52 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200952 16. Har du hatt medarbeidersamtale med din nærmeste overordnede i løpet av de siste 12 månedene? N Denne undersøkelsen26 1Ja 2Nei 3Vet ikke

53 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200953 17. Kunne du tenke deg å hatt en medarbeidersamtale med din leder? N Denne undersøkelsen5 1Ja 2Nei 3Vet ikke

54 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200954 18. Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? N Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? 21 Hvor fornøyd er du med hvordan samtalen ble fulgt opp i praksis? 21

55 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200955 18.1 Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? - Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? N Denne undersøkelsen21 1Svært fornøyd 2Meget fornøyd 3Fornøyd 4Delvis fornøyd 5Misfornøyd 6Svært misfornøyd 7Vet ikke

56 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200956 18.2 Hvor fornøyd er du med kvaliteten og innholdet i medarbeidersamtalen? - Hvor fornøyd er du med hvordan samtalen ble fulgt opp i praksis? N Denne undersøkelsen21 1Svært fornøyd 2Meget fornøyd 3Fornøyd 4Delvis fornøyd 5Misfornøyd 6Svært misfornøyd 7Vet ikke

57 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200957 20. I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: N Jeg er fornøyd med min jobb26 Jeg er fornøyd med min arbeidssituasjon26 CrediCare er en god bedrift å jobbe i26 Jeg er stolt av å jobbe i CrediCare26 Jeg ser for meg en fremtid i CrediCare26 Jeg ville anbefalt CrediCare som arbeidsplass for mine venner 26

58 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200958 20.1 I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg er fornøyd med min jobb N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

59 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200959 20.2 I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg er fornøyd med min arbeidssituasjon N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

60 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200960 20.3 I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - CrediCare er en god bedrift å jobbe i N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

61 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200961 20.4 I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg er stolt av å jobbe i CrediCare N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

62 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200962 20.5 I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg ser for meg en fremtid i CrediCare N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

63 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200963 20.6 I hvor stor grad er du enig i påstandene nedenfor: - Jeg ville anbefalt CrediCare som arbeidsplass for mine venner N Denne undersøkelsen26 1Svært enig 2Meget enig 3Enig 4Delvis uenig 5Uenig 6Helt uenig 7Vet ikke

64 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200964 21. Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) N Sosialt arbiedsmiljø25 Fysisk arbeidsmiljø (IT, inventar, lokaler )24 Organisering av arbeidet24 Innholdet i jobben26 Faglig og personlig utvikling25 Nærmeste ledelse24 Overordnet ledelse23 Lønn26

65 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200965 21.1 Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Sosialt arbiedsmiljø N Denne undersøkelsen25 11. prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

66 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200966 21.2 Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Fysisk arbeidsmiljø (IT, inventar, lokaler ) N Denne undersøkelsen24 11. prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

67 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200967 21.3 Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Organisering av arbeidet N Denne undersøkelsen24 11. prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

68 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200968 21.4 Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Innholdet i jobben N Denne undersøkelsen26 11. prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

69 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200969 21.5 Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Faglig og personlig utvikling N Denne undersøkelsen25 11. prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

70 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200970 21.6 Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Nærmeste ledelse N Denne undersøkelsen24 11. prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

71 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200971 21.7 Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Overordnet ledelse N Denne undersøkelsen23 11. prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

72 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200972 21.8 Hvilke områder er det som påvirker din trivsel i CrediCare mest? ( prioritert rekkefølge) - Lønn N Denne undersøkelsen26 11. prioritet 22. prioritet 33. prioritet 44. prioritet 55. prioritet 66. prioritet 77. prioritet 88. prioritet

73 28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 200973 22. Hvor godt trives du som ansatt i CrediCare? N Denne undersøkelsen26 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds


Laste ned ppt "28.09.2009 09:12 www.questback.com Medarbeiderundersøkelse 20091 Svarlogg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google