Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kilden Teater- og Konserthus Fusjon pr. 1. juli 2011 mellom byggeprosjekt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør Kulturdriftvirksomheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kilden Teater- og Konserthus Fusjon pr. 1. juli 2011 mellom byggeprosjekt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør Kulturdriftvirksomheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kilden Teater- og Konserthus Fusjon pr. 1. juli 2011 mellom byggeprosjekt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør Kulturdriftvirksomheten i Kristiansand som egen avdeling Interkommunalt selskap

2 Eierskap 60 % Kristiansand kommune 25 % Vest-Agder fylkeskommune 12 % Aust-Agder fylkeskommune 3 % Grimstad kommune

3 Bemanning I dag ca. 175 årsverk: - Kunstnerisk (KSO/AT/OS/KKD)ca. 86 årsverk -Produksjon/teknikk/verkstederca. 48 årsverk -Administrasjonca. 10 årsverk -Markedsføring/billett/vertskapca. 12 årsverk -Servering/kantine/arrangementca. 8 årsverk -Driftca. 11 årsverk

4 Kildenorganisasjonskart Kilden organisasjonskart Administrerende direktør Stabs-og økononomi- avdeling Avdeling AgderTeater Avdeling KSO Avdeling Opera Sør Avdeling Kulturdrift Markeds- avdeling Produksjonsavdeling Teatersjef Direktør Dramaturg Skuespillere Øvrig kunstnerisk personale Direktør Dirigent Programsjef Musikere Arkiv/ bibliotek Orkester- regissører Leder Kunstnerisk personale Leder Prosjekt- ledere Program- mering Booking Direktør Mark.føring Salg Kommunik. Presse Billettsalg Vertskap Sponsorer Produksjon sjef Prosjekt- ledere Plankontor Inspisienter Scene- teknikk Lys Lyd Bilde Verksteder Direktør Økonomi Personal Servering/ arrangement Byggdrift Kilden Dialog Kilden Dialog prosjekter

5 Styringsmodell Kunstnerisk og økonomisk selvstyre, med felles koordinering Incitament for fellesprosjekter Felles ressursutnyttelse gjennom fellestjenester Økonomimodell med fordeling av felles utgifter og inntekter

6 Økonomi 70/30 % fordeling av tilskudd stat/regionale myndigheter for AT, KSO og OS 100 % Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune for Kulturdriften (KKD) Tilskudd gis til AT, KSO, OS og KKD, ikke til Kilden

7 Økonomi Tall for 2012: - KSO = AT = OS = KKD = TOTAL =

8 Økonomi Egeninntekter 2012: – Billettsalg – Servering/arrangement – Lokalutleie – Sponsorer og samarbeid – Diverse inntekter – TOTAL55 928

9 Økonomi Offentlige tilskudd ( ):72,4 % Egeninntekter (55 923):27,6 % TOTALT:

10 Økonomi Inntekter fra (og utgifter til): – Servering og arrangementer – sponsorvirksomhet, annonser – billettavgifter – diverse salg, program og effekter fordeles prosentvis mellom avdelingene, mens billettinntekter beholdes direkte i avdelingene.

11 Økonomi Personalkostnader: % Produksjonskostnader: % FDVU-kostnader: % Div. adm. + anskaffelser: % Markedsføring/salg: % Varekostnader servering: % TOTALT %

12 Økonomi Fellesutgifter til bygg, stabsavdeling, markeds- avdeling og produksjonsavdeling fordeles på de respektive produserende avdelingene etter faktisk forbruk av ressurser. Budsjettfordeling: – AT og KSO 38 % – KKD 19 % – OS 5 %

13 Økonomi Økonomimodellen bidrar til: - Opprettholdelse av institusjonell økonomi - Felles tenkning om bruk av hus og ressurser – god ressursutnyttelse - Begrenset intern kamp om ressurser - Ingen internfakturering


Laste ned ppt "Kilden Teater- og Konserthus Fusjon pr. 1. juli 2011 mellom byggeprosjekt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør Kulturdriftvirksomheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google