Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering av omfang og kostnader ikke- medisinske tjenester for 3 av sykehusene i Hovedstadprosessen Gjelder Rikshospitalet, Ullevål og Aker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering av omfang og kostnader ikke- medisinske tjenester for 3 av sykehusene i Hovedstadprosessen Gjelder Rikshospitalet, Ullevål og Aker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering av omfang og kostnader ikke- medisinske tjenester for 3 av sykehusene i Hovedstadprosessen Gjelder Rikshospitalet, Ullevål og Aker

2 Fakta og forutsetninger som grunnlag for analysen: •Antall kvm. totalt:908.000 •Antall ansatte totalt:23.900 •Samlet års budsjett 2007:kr. 16.7 milliarder. Estimater basert på rapport fra Deloitte/ Spekter: Ikke medisinsk ansatte: •Andel adm ansatte:16% •Andel andre støttefunksjoner:12% •Stillingsbrøk andre støttefunksjoner80%

3 Fakta og forutsetninger som grunnlag for analysen: Arealeffektiviseringer10% av areal Økt andel pasienter på pasienthotell:10% av liggedøgn Andre salgs og adm. utgifter, ref. analyse:12,5% av budsjettet Antall liggedøgn:684.000 Pris pr. sykehusseng:kr. 3.500 Pris pr. seng pasienthot. Inkl. kapital:kr. 1.000 Leieinntekt kvm/ år netto etter omb.kr. 1.000

4 Sentrale størrelser i % av sykehusbudsjett for Aker, Rikshospitalet og Ullevål i henhold til analyse: Ikke medisinske aktiviteter inkl. salgs og adm. kostnader: Kr. 4,84 milliarder tilsvarende29 % Ikke medisinske aktiviteter eksl. salgs og adm. kostnader: Kr. 2,75 milliarder tilsvarende 16 %

5 Beregninger effektivisering av egenregi - tjenester, alle tall i millioner: Egen kostEkstern u/mvaDiff.% Renhold 221 180 4119 Portør: 35 28 720 Sikkerhet: 38 33 513 Kontorpers. 216 173 43 3 Måltidsoms. 82 65 1721 Andre tj. 612 48412821 Lønnskj. 46 36,5 920 Sum1.250 1.00025020 Sum besparelse :250 millioner I prosent av netto kost. ikke medisinske tjenester: 20,0 % I prosent av sykehusenes omsetning:1,48 %

6 Annen effektivisering og nye inntekter Forutsetning: •Redusere andre salgs og adm. utgifter med 10 % hvilket både ISS, Compass og Coor vanligvis gjør i FM kontrakter. •Øke andel pasienter som kan bo på pasienthotell med 10% •Frigjøre 10 % av dagens areal gjennom internfakturering: Egen kostEkstern Diff. % Andre driftutg.: 2.090 mill1.881 mill209 mill 10 Økt and. pasienth: 239 mill 68 mill171 mill 71,5 Utleie av frigj. arealer: 91 mill Samlet:471 mill. I prosent av brutto ikke medisinske tjenester: 9,7 % Samlet effekt i % av sykehusenes omsetning: 2,8 %

7 Oppsummering av beregnede effekter/ besparelser for de 3 sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. HF og samfunnet går glipp av følgende: Effektiv. av tjenester egenregi: 250 mill 20,0 % Effektiv. av andre tjenester:380 mill 16,3 % Utleie av frigjorte arealer: 91 mill 0,00 Samlet effekt:721 mill I prosent av brutto ikke medisinske tjenester:14,9 % Samlet effekt i % av sykehusenes omsetning:4,35 % Frigjort arbeidskraft:550 årsverk (2,3 %)


Laste ned ppt "Vurdering av omfang og kostnader ikke- medisinske tjenester for 3 av sykehusene i Hovedstadprosessen Gjelder Rikshospitalet, Ullevål og Aker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google