Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik setter du inn firmalogo i lysbildet •Gå til Sett inn-menyen •Velg Bilde •Finn logofilen •Velg OK Slik skalerer du logoen •Klikk hvor som helst i logoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik setter du inn firmalogo i lysbildet •Gå til Sett inn-menyen •Velg Bilde •Finn logofilen •Velg OK Slik skalerer du logoen •Klikk hvor som helst i logoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik setter du inn firmalogo i lysbildet •Gå til Sett inn-menyen •Velg Bilde •Finn logofilen •Velg OK Slik skalerer du logoen •Klikk hvor som helst i logoen. Boksene som dukker opp på utsiden av logoen, kalles skaleringshåndtak. •Bruk disse til å skalere objektet. •Hvis du holder nede Skift før du bruker skaleringshåndtakene, beholder du proporsjonene til objektet du ønsker å skalere. NS 3451 Bygningsdelstabellen

2 2 1.Formål og Bruksområde Standarden fastlegger inndeling i bygnings - og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering, koding etc av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg. Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelse, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper, varighet og annet. De tall som ikke er brukt i standarden, (0, 1, 8 og 9), er til disposisjon for spesielt bruk etter behov.  NS 3451, Bygningsdelstabellen Hoveddeler : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faginstruksene : A, B, C, D.

3 3 1 Siffernivå  NS Nivåer 2 Siffernivå 3 Siffernivå 4 Siffernivå Fag nivå : Fag nivå : 2 Bygg, 3 VVS, 4 Elektro... 2 Bygg, 3 VVS, 4 Elektro... Spesifisert Fag nivå : Spesifisert Fag nivå : 43 Fordeling, 44 Lys, 54 Alarm og signal 43 Fordeling, 44 Lys, 54 Alarm og signal Detaljert Fag nivå : Detaljert Fag nivå : 441 Kursopplegg for lys, 442 Belysningsutstyr 441 Kursopplegg for lys, 442 Belysningsutstyr Finfordelt Fag nivå : Finfordelt Fag nivå : 4611 Kursopplegg for Bygningsdrift, 4611 Kursopplegg for Bygningsdrift, 5412 Kursopplegg for Brannalarm 5412 Kursopplegg for Brannalarm

4 4  NS Ledig Ledig NS 3451 (RIF Normen) Forvaltning 1 A -Orientering 1 B -Generell informasjon 1 C -Klassifisering og koding 1 D -Info om FDV-arbeidet 1 E -Opplæring 1 F 1 1 F 2 1 F 3 1 F Økonomi Elektrisk forbruk Energibudsjett Effektbudsjett 1 G 1 1 G 2 1 G Tidsstyring Årsplan Langtidsplan 1 H -Offentlige dokumenter 1 I -Lover og forskrifter 1 J -CE Merking 1 K -Instruks for Internkontroll UnderdelHoveddel

5 5 2 Bygning A A – Orientering B B – Drift- og Bygningsdelsinformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon – Grunn og fundament – Bæresystemer – Yttervegger – Innervegger – Dekker – Yttertak – Fast Inventar – Trapper, Balkonger m.m – Andre Bygningsdeler 3 VVS A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon – Sanitæranlegg – Varmeanlegg – Brannslukningsanlegg – Gass og trykkluft – Kulde – Luftbehandling – Luftkjøling – – Andre VVS-Installasjoner UnderdelFaginstruksHoveddel  NS 3451

6 6 4 El-kraft A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon – Generelle Anlegg – Høyspenning – Fordelinger – Lys – Elvarme – Driftsteknisk – – – Andre Elkraftinst. 5 Tele - og Automati- sering – Generelle Tele og Autom – Datakommunikasjon – Telefonanlegg – Alarm – og Signal – Lyd – og Bildeanlegg – Automatiseringsanlegg – Strukturerte Kablingss – BUS – Andre Tele – og Automat. A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon FaginstruksUnderdelHoveddel  NS 3451

7 7 6 Andre Installasj. A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon – Reservekraftanlegg – Heisanlegg – Rulletrapp. Rørpost m.m – Sammensatte Enheter – Avfall og Støvsuging – Piper – – – Utendørs A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon – Terrengbehandling – Konstruksjoner – Utendørs VVS – Inst – Utendørs El-kraft – Utendørs Tele og Autom – Andre Utendørsinst – Veier, Plasser – Park, Hage – Annet Utendørs  NS 3451 FaginstruksUnderdelHoveddel

8 8 8 Ledig Ledig ----  NS 3451 FaginstruksUnderdelHoveddel


Laste ned ppt "Slik setter du inn firmalogo i lysbildet •Gå til Sett inn-menyen •Velg Bilde •Finn logofilen •Velg OK Slik skalerer du logoen •Klikk hvor som helst i logoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google