Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik setter du inn firmalogo i lysbildet •Gå til Sett inn-menyen •Velg Bilde •Finn logofilen •Velg OK Slik skalerer du logoen •Klikk hvor som helst i logoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik setter du inn firmalogo i lysbildet •Gå til Sett inn-menyen •Velg Bilde •Finn logofilen •Velg OK Slik skalerer du logoen •Klikk hvor som helst i logoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik setter du inn firmalogo i lysbildet •Gå til Sett inn-menyen •Velg Bilde •Finn logofilen •Velg OK Slik skalerer du logoen •Klikk hvor som helst i logoen. Boksene som dukker opp på utsiden av logoen, kalles skaleringshåndtak. •Bruk disse til å skalere objektet. •Hvis du holder nede Skift før du bruker skaleringshåndtakene, beholder du proporsjonene til objektet du ønsker å skalere. NS 3451 Bygningsdelstabellen

2 2 1.Formål og Bruksområde Standarden fastlegger inndeling i bygnings - og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering, koding etc av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg. Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelse, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper, varighet og annet. De tall som ikke er brukt i standarden, (0, 1, 8 og 9), er til disposisjon for spesielt bruk etter behov.  NS 3451, Bygningsdelstabellen Hoveddeler : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faginstruksene : A, B, C, D.

3 3 1 Siffernivå  NS 3451 - Nivåer 2 Siffernivå 3 Siffernivå 4 Siffernivå Fag nivå : Fag nivå : 2 Bygg, 3 VVS, 4 Elektro... 2 Bygg, 3 VVS, 4 Elektro... Spesifisert Fag nivå : Spesifisert Fag nivå : 43 Fordeling, 44 Lys, 54 Alarm og signal 43 Fordeling, 44 Lys, 54 Alarm og signal Detaljert Fag nivå : Detaljert Fag nivå : 441 Kursopplegg for lys, 442 Belysningsutstyr 441 Kursopplegg for lys, 442 Belysningsutstyr Finfordelt Fag nivå : Finfordelt Fag nivå : 4611 Kursopplegg for Bygningsdrift, 4611 Kursopplegg for Bygningsdrift, 5412 Kursopplegg for Brannalarm 5412 Kursopplegg for Brannalarm

4 4  NS 3451 0 Ledig ---- 1 Ledig NS 3451 (RIF Normen) Forvaltning 1 A -Orientering 1 B -Generell informasjon 1 C -Klassifisering og koding 1 D -Info om FDV-arbeidet 1 E -Opplæring 1 F 1 1 F 2 1 F 3 1 F 4 ---- Økonomi Elektrisk forbruk Energibudsjett Effektbudsjett 1 G 1 1 G 2 1 G 3 ------------- Tidsstyring Årsplan Langtidsplan 1 H -Offentlige dokumenter 1 I -Lover og forskrifter 1 J -CE Merking 1 K -Instruks for Internkontroll UnderdelHoveddel

5 5 2 Bygning A A – Orientering B B – Drift- og Bygningsdelsinformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon 20 20 - ---- 21 21 – Grunn og fundament 22 22 – Bæresystemer 23 23 – Yttervegger 24 24 – Innervegger 25 25 – Dekker 26 26 – Yttertak 27 27 – Fast Inventar 28 28 – Trapper, Balkonger m.m. 29 29 – Andre Bygningsdeler 3 VVS A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon 30 30 - ---- 31 31 – Sanitæranlegg 32 32 – Varmeanlegg 33 33 – Brannslukningsanlegg 34 34 – Gass og trykkluft 35 35 – Kulde 36 36 – Luftbehandling 37 37 – Luftkjøling 38 38 – ---- 39 39 – Andre VVS-Installasjoner UnderdelFaginstruksHoveddel  NS 3451

6 6 4 El-kraft A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon 40 40 - ---- 41 41 – Generelle Anlegg 42 42 – Høyspenning 43 43 – Fordelinger 44 44 – Lys 45 45 – Elvarme 46 46 – Driftsteknisk 47 47 – ---- 48 48 – ---- 49 49 – Andre Elkraftinst. 5 Tele - og Automati- sering 50 50 - ---- 51 51 – Generelle Tele og Autom. 52 52 – Datakommunikasjon 53 53 – Telefonanlegg 54 54 – Alarm – og Signal. 55 55 – Lyd – og Bildeanlegg 56 56 – Automatiseringsanlegg 57 57 – Strukturerte Kablingss. 58 58 – BUS 59 59 – Andre Tele – og Automat. A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon FaginstruksUnderdelHoveddel  NS 3451

7 7 6 Andre Installasj. A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon 60 60 - ---- 61 61 – Reservekraftanlegg 62 62 – Heisanlegg 63 63 – Rulletrapp. Rørpost m.m. 64 64 – Sammensatte Enheter 65 65 – Avfall og Støvsuging 66 66 – Piper 67 67 – ---- 68 68 – ---- 69 69 – ---- 7 Utendørs A A – Orientering B B – Drift- og Systeminformasjon C C – Vedlikehold D D – Dokumentasjon 70 70 - ---- 71 71 – Terrengbehandling 72 72 – Konstruksjoner 73 73 – Utendørs VVS – Inst. 74 74 – Utendørs El-kraft 75 75 – Utendørs Tele og Autom. 76 76 – Andre Utendørsinst. 77 77 – Veier, Plasser 78 78 – Park, Hage 79 79 – Annet Utendørs  NS 3451 FaginstruksUnderdelHoveddel

8 8 8 Ledig ---- 9 Ledig ----  NS 3451 FaginstruksUnderdelHoveddel


Laste ned ppt "Slik setter du inn firmalogo i lysbildet •Gå til Sett inn-menyen •Velg Bilde •Finn logofilen •Velg OK Slik skalerer du logoen •Klikk hvor som helst i logoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google