Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt barn og unge i Hedmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt barn og unge i Hedmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt barn og unge i Hedmark 2013-2014
«Klarer sjøl» Eidskog kommune

2 «Klarer sjøl» «klarer sjøl» – endrings- og forbedringstiltak
Etablert tverrfaglig gruppe – fokus mot tverrfaglig samarbeid i forhold til barn og unge. Fokus på barn og unges psykiske helse – risiko og beskyttelsesfaktorer. Koordinatorfunksjon inngår i PPT – tverrfaglig samarbeid/samhandling 1. Tverrfaglig samarbeid – hva som fremmer samarbeid om helhetlige tjenester er - klare og realistiske mål, klart definerte roller, sterk ledelse, styring på tvers av tjenester og gode systemer for deling av informasjon. Tverrfaglig forskning i egen kommune vil kunne være viktig for å kunne forstå den enkelte sin helse i et helhetlig perspektiv, for i neste omgang å kunne utvikle nye helsefremmende og forebyggende tverrfaglige tiltak i praksisfeltet. Fokus på barn og unges psykiske helse – risikofaktorer/beskyttelsesfaktorer – foreldrenes situasjon influerer barnas livsforhold i øyeblikket og ikke minst for deres framtid. Forebygging rettet mot folk flest uten å identifisere spesielle individ eller grupper. Utarbeidet kommunal handlingsplan «mot vold i nære relasjoner»

3 «Med blikk på barnet» Etablert metoden i barnegrupper i alle barnehagene. Koordinator for prosjektet innføring og oppfølging - PPT Metoden tar sikte på å oppøve den voksnes sensitivitet og varhet overfor barna. Identifisere barn som viser tegn på mistilpasning, og som kan utvikle følelsesmessige og eller atferdsmessige problem Film med bakgrunn i Marte Meo prinsippene Utarbeidet en manual i samarbeid med NTNU Det gjelder å følge barnet med undring, ikke med pekefinger og å undres over hvordan den andre(barnet) har det. Refleksjon rundt barnet, se samspillet mellom barn og voksne på avdelingen

4 «De Utrolige Årene» Mulighet for å starte foreldreveiledningsprogrammet DUÅ Utdannet fire veileder fra tre ulike faggrupper Koordinator – PPT Metoden tar sikte på å - utvide foreldrenes positive relasjoner til barna utvide foreldrenes forståelse for temperament hos barna utvide foreldrenes strategiske bruk av fokusert og positiv oppmerksomhet ved hjelp av coachingferdigheter utvide foreldrenes deltakelse i sine barns kognitive, emosjonelle og atferdsmessige læring utvide mulighet for læring hos barna/elevene Ulike faggrupper – fremmer samhandling koordinator PPT – oversikt Utviklingstøttende og oppmersomme foreldre Fremme foreldrekometanse

5 «Klarer sjøl» Tverrfaglig samarbeid – fokus på barn og unges psykiske helse Forsterket perspektiv på barnas behov både blant fagpersonell og foresatte Oppdragelses- omsorg Behovs-omsorg Utviklings-omsorg Det allmenne overordnede målet, som regulerer de voksnes handlinger, bidra til at barnet fysisk og psykisk, og sosialt og psykososialt bli i stand til å leve et meningsfyldt liv i det aktuelle samfunnet. Faggruppene har fått større forståelse for hverandre, jobbes videre med. Den største steinen å flytte har trolig vært barnevernets syn på taushetsplikt….

6 «klarer sjøl» Fokus på riktige tiltak på et tidligst mulig tidspunkt
Fokus på barn og unges psykiske helse har ført til etablering av stillinger som psykiatrisk sykepleier og kommunepsykolog med et barn og unge perspektiv Foreldre/foresatte veiledning med positive tilbakemeldinger Heve barnehagepersonalets kompetanse når det gjelder barns psykiske helse

7 «Med blikk på barnet» Bevissthet hos barnehagepersonell i forhold til å «se barnet» Økt kompetanse innen temaet psykisk helse hos barn Kollegialt samarbeide - se film fra hverdagen sammen, gi hverandre støtte. Tidligere inn i forhold til tidlig innsats, knytter tettere bånd mellom barnehage og hjelpeapparatet ASQ-SE ved to og fire års kontroll ved helsestasjon De kompetansene ansatte trenger når de snakker med barn, når de observerer barn og når de samarbeider med barn og foreldre i hverdagen – lettere kunne identifisere barn som trenger hjelp. Observasjon og refleksjonsmetode med bruka av film – etter hvert implementert i seg selv. Se og forstå barnet ASQ-SE grunnlag for diskusjon/oppfølging - raske og riktige tiltak

8 «De Utrolige Årene» Tilbakemeldinger fra foreldre Metoden har fungert bra for å styrke mitt barns sosiale og emosjonelle atferd Barnas selvregulering og problemløsningsferdigheter har forbedres seg veldig Foreldrene ville anbefale kurset til venner og slekt Foreldrene mente at den største fordelen med programmet var diskusjoner i gruppa og å dele erfaringer

9


Laste ned ppt "Prosjekt barn og unge i Hedmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google