Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Klarer sjøl» Eidskog kommune Prosjekt barn og unge i Hedmark 2013-2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Klarer sjøl» Eidskog kommune Prosjekt barn og unge i Hedmark 2013-2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Klarer sjøl» Eidskog kommune Prosjekt barn og unge i Hedmark 2013-2014

2 «Klarer sjøl» «klarer sjøl» – endrings- og forbedringstiltak Etablert tverrfaglig gruppe – fokus mot tverrfaglig samarbeid i forhold til barn og unge. Fokus på barn og unges psykiske helse – risiko og beskyttelsesfaktorer. Koordinatorfunksjon inngår i PPT – tverrfaglig samarbeid/samhandling

3 «Med blikk på barnet» Etablert metoden i barnegrupper i alle barnehagene. Koordinator for prosjektet innføring og oppfølging - PPT Metoden tar sikte på å oppøve den voksnes sensitivitet og varhet overfor barna. Identifisere barn som viser tegn på mistilpasning, og som kan utvikle følelsesmessige og eller atferdsmessige problem Film med bakgrunn i Marte Meo prinsippene Utarbeidet en manual i samarbeid med NTNU

4 «De Utrolige Årene» Mulighet for å starte foreldreveiledningsprogrammet DUÅ Utdannet fire veileder fra tre ulike faggrupper Koordinator – PPT Metoden tar sikte på å - utvide foreldrenes positive relasjoner til barna utvide foreldrenes forståelse for temperament hos barna utvide foreldrenes strategiske bruk av fokusert og positiv oppmerksomhet ved hjelp av coachingferdigheter utvide foreldrenes deltakelse i sine barns kognitive, emosjonelle og atferdsmessige læring utvide mulighet for læring hos barna/elevene

5 «Klarer sjøl» Tverrfaglig samarbeid – fokus på barn og unges psykiske helse Forsterket perspektiv på barnas behov både blant fagpersonell og foresatte Oppdragelses - omsorg Behovs- omsorg Utviklings- omsorg

6 «klarer sjøl» Fokus på riktige tiltak på et tidligst mulig tidspunkt Fokus på barn og unges psykiske helse har ført til etablering av stillinger som psykiatrisk sykepleier og kommunepsykolog med et barn og unge perspektiv Foreldre/foresatte veiledning med positive tilbakemeldinger Heve barnehagepersonalets kompetanse når det gjelder barns psykiske helse

7 «Med blikk på barnet» Bevissthet hos barnehagepersonell i forhold til å «se barnet» Økt kompetanse innen temaet psykisk helse hos barn Kollegialt samarbeide - se film fra hverdagen sammen, gi hverandre støtte. Tidligere inn i forhold til tidlig innsats, knytter tettere bånd mellom barnehage og hjelpeapparatet ASQ-SE ved to og fire års kontroll ved helsestasjon

8 «De Utrolige Årene» Tilbakemeldinger fra foreldre Metoden har fungert bra for å styrke mitt barns sosiale og emosjonelle atferd Barnas selvregulering og problemløsningsferdigheter har forbedres seg veldig Foreldrene ville anbefale kurset til venner og slekt Foreldrene mente at den største fordelen med programmet var diskusjoner i gruppa og å dele erfaringer

9


Laste ned ppt "«Klarer sjøl» Eidskog kommune Prosjekt barn og unge i Hedmark 2013-2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google