Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DUÅ – De Utrolige Årene Et forskningsbasert program Utdanningsforbundet – 24.3.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DUÅ – De Utrolige Årene Et forskningsbasert program Utdanningsforbundet – 24.3.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 DUÅ – De Utrolige Årene Et forskningsbasert program Utdanningsforbundet – 24.3.2010

2 Hvem er vi? • Familiens Hus – består av: - PPT - Å pen barnehage - Barnevernstjenesten - Helsestasjonen - Enhet for psykisk helse

3 DUÅ • Carolyn Webster – Stratton • Utgangspunkt i sosial læringsteori • Fokuserer på kognisjon, atferd og affekt

4 4 DUÅ • Gjennomføring støttes av Sosial- og Helsedirektoratet • Beskrevet som ønsket tiltak i strategiplan for barn og unges psykiske helse – Ringsaker kommune • Forskningsbasert – Forskning fra USA – prøves ut og forskes på i Norge

5

6 Ringsaker har: • Program for Dinosaurskole • Foreldreprogram • Skole/barnehageprogram Alle modulene tar utgangspunkt i barn 3-8 år

7 DUÅ - Dinosaurskolen • Målgruppe • Arbeidsmetoder • Barna vil lære om (rollespill) • Henvisning

8 DUÅ - Foreldreprogrammet • Sted: Familiens Hus i Brumunddal – 13 kurskvelder • Det ordnes med middag til alle • Barnevakt til søsken • 6 – 8 foreldrepar: Mor og far event. annen støtteperson

9 DUÅ - Foreldreprogrammet • To gruppeledere • Gruppediskusjon • Videovignetter • Rollespill • Hjemmeoppgaver og lesing • Oppringning en gang i uka

10 DUÅ

11 DUÅ-Skole/barnehageprogrammet • Målgruppe: de voksne i skole og barnehage • Skole- og barnehageomfattende program • Manualbasert • Fokus på forebygging og håndtering av atferdsproblemer hos barn i alderen 3-8 år. • Styrke og støtte de voksne rundt barnet slik at barnets sosiale/emosjonelle kompetanse økes

12 DUÅ – Skole/barnehageprogrammet Seks workshops: Arbeidsmetoder: rollespill, videovignetter, drøftinger med utarbeidelse av individuell atferdsplaner, lekser mellom workshops - Relasjonsbygging; den pro aktive voksne – Oppmerksomhet, ros og oppmuntring – Belønningssystemer – Å håndtere problematferd – Sosiale ferdigheter, problemløsning og empati trening 12

13

14 DUÅ – Skole/barnehageprogrammet • DUÅ har gjennom internasjonal forskning vist at skole- og barnehageprogrammet styrker de voksnes ferdigheter i gruppeledelse, inklusive pro-aktive læringsstrategier, samt øker barnas sosiale kompetanse og reduserer atferdsproblemer • Styrker samarbeidet mellom barnehage og hjem. • Forskningsdokumentasjonen gjelder for barn i alderen 3-8 år. 14

15 15 DUÅ – Skole/barnehageprogrammet • Fokus på relasjonsbygging • Den voksne øves i å anvende ros riktig og hvordan man benytter belønningssystemer planlagt og spontant for å hjelpe barna i læring.

16 13 DUÅ – Skole/barnehageprogrammet • PPT er prosessveiledere. Vi skal hjelpe de voksne gjennom en prosess, slik at de blir komfortable med programmet og føler seg trygge i gjennomføringen • Vi er med i implementeringen av programmet i barnehagen og gjør avtaler etter 6 fullførte workshops


Laste ned ppt "DUÅ – De Utrolige Årene Et forskningsbasert program Utdanningsforbundet – 24.3.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google