Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemarbeid – barnehage faggruppen Psykisk helse PPT ønsker å heve kompetansen slik at flere tiltak kan bli iverksatt tidlig Flere barn skal få riktig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemarbeid – barnehage faggruppen Psykisk helse PPT ønsker å heve kompetansen slik at flere tiltak kan bli iverksatt tidlig Flere barn skal få riktig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemarbeid – barnehage faggruppen Psykisk helse PPT ønsker å heve kompetansen slik at flere tiltak kan bli iverksatt tidlig Flere barn skal få riktig hjelp innenfor det ordinære tilbudet ■ Rett hjelp tidlig ■ Tidlig oppdaging ■ Systemveiledning ■ Faste konsultasjonsteam Premature barn Tverretatlig team for førskolebarn; TEFT ■ Kurs PPT fellesmøte 26.11.2013

2 Rett hjelp tidlig Stavanger kommune startet et 3 års prosjekt for å kvalitetssikre barnehagen og bedre samarbeidet mellom det kommunale hjelpeapparatet seg imellom og overfor barnehagene. Dette er nå ikke prosjekt lenger, men en del av Stavanger kommunes drift. PPT fellesmøte 26.11.2013

3 Trygghetssirkelen Trygghetssirkelen Foreldre med fokus på barnets behov © Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999  Beskytter meg  Trøster meg  Viser godhet for meg  Organiserer følelsene mine Jeg trenger at du Støtter min utforskning Tar imot meg når jeg søker deg Jeg trenger at du  Passer på meg  Fryder deg over meg  Hjelper meg  Har det gøy med meg Jeg trenger at du PPT fellesmøte 26.11.2013

4 Beskyttelsesfaktorer virksomme på tvers av studier og på tvers av risikofaktorer og vansketyper Foreldrenes omsorgsutøvelse Barnets (sosiale/språklige) kompetanse Barnets tilpasning til skole/barnehage PPT fellesmøte 26.11.2013

5 Emosjonsregulering/selvregulering Vi vet at svak selvregulering er en betydelig risiko for utvikling av psykiske lidelser og sosial mistilpasning I alderen 2 – 5 år legges mye av grunnlaget Derfor helt sentralt at de voksne: Oppdager barnets emosjoner Aksepterer barnets emosjoner Benevner barnets emosjoner Forklarer barnets emosjoner Veileder i håndtering av barnets emosjoner PPT fellesmøte 26.11.2013

6 TEFT- hva er det Tverretatlig team på helsestasjonen der barnehagen kan komme og drøfte barn anonymt eller med navn. Det er også muligheter for foreldre å delta. Her deltar helsesøster, PPT, Barnevern og Fysio/ergo PPT fellesmøte 26.11.2013

7 Tverrfaglig oppfølging av små premature barn i Stavanger kommune Erfaringsrapport fra prosjektperioden 2006-2009 ferdigstilt våren 2013 Deltakere: Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Fysio-/ergoterapitjenesten og Pedagogisk/psykologisk tjeneste Ansvarlig gruppe i prosjektperioden Torunn Teigen Berit Hamre Ingrid W. Hestness Synnøve Iversen Astri Helvig Anne S. Kjellevold PPT fellesmøte 26.11.2013

8


Laste ned ppt "Systemarbeid – barnehage faggruppen Psykisk helse PPT ønsker å heve kompetansen slik at flere tiltak kan bli iverksatt tidlig Flere barn skal få riktig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google