Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemarbeid – barnehage faggruppen Psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemarbeid – barnehage faggruppen Psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemarbeid – barnehage faggruppen Psykisk helse
PPT ønsker å heve kompetansen slik at flere tiltak kan bli iverksatt tidlig Flere barn skal få riktig hjelp innenfor det ordinære tilbudet Rett hjelp tidlig Tidlig oppdaging Systemveiledning Faste konsultasjonsteam Premature barn Tverretatlig team for førskolebarn; TEFT Kurs PPT fellesmøte

2 Rett hjelp tidlig Stavanger kommune startet et 3 års prosjekt for å kvalitetssikre barnehagen og bedre samarbeidet mellom det kommunale hjelpeapparatet seg imellom og overfor barnehagene. Dette er nå ikke prosjekt lenger, men en del av Stavanger kommunes drift. PPT fellesmøte

3 Trygghetssirkelen Foreldre med fokus på barnets behov © Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999
Jeg trenger at du Jeg trenger at du Passer på meg Fryder deg over meg Hjelper meg Har det gøy med meg SIKKER HAVN TRYGG BASE Støtter min utforskning Jeg trenger at du Jeg trenger at du Tar imot meg når jeg søker deg Beskytter meg Trøster meg Viser godhet for meg Organiserer følelsene mine PPT fellesmøte

4 Foreldrenes omsorgsutøvelse Barnets (sosiale/språklige) kompetanse
Beskyttelsesfaktorer virksomme på tvers av studier og på tvers av risikofaktorer og vansketyper Foreldrenes omsorgsutøvelse Barnets (sosiale/språklige) kompetanse Barnets tilpasning til skole/barnehage PPT fellesmøte

5 Emosjonsregulering/selvregulering
Vi vet at svak selvregulering er en betydelig risiko for utvikling av psykiske lidelser og sosial mistilpasning I alderen 2 – 5 år legges mye av grunnlaget Derfor helt sentralt at de voksne: Oppdager barnets emosjoner Aksepterer barnets emosjoner Benevner barnets emosjoner Forklarer barnets emosjoner Veileder i håndtering av barnets emosjoner PPT fellesmøte

6 TEFT- hva er det Tverretatlig team på helsestasjonen der barnehagen kan komme og drøfte barn anonymt eller med navn. Det er også muligheter for foreldre å delta. Her deltar helsesøster, PPT, Barnevern og Fysio/ergo PPT fellesmøte

7 Tverrfaglig oppfølging av små premature barn i Stavanger kommune
Erfaringsrapport fra prosjektperioden ferdigstilt våren 2013 Deltakere: Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Fysio-/ergoterapitjenesten og Pedagogisk/psykologisk tjeneste Ansvarlig gruppe i prosjektperioden Torunn Teigen Berit Hamre Ingrid W. Hestness Synnøve Iversen Astri Helvig Anne S. Kjellevold PPT fellesmøte

8 PPT fellesmøte


Laste ned ppt "Systemarbeid – barnehage faggruppen Psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google