Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt velferdsteknologi Trygghetspakke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt velferdsteknologi Trygghetspakke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt velferdsteknologi Trygghetspakke
Informasjon til HU 5/9-12

2 Bakgrunn - nasjonal Teknologirådet – Fremtidens alderdom og ny teknologi Nou – Hagenutvalget – Innovasjon i Omsorg Helsedirektoratet – fagrapport om implementering

3 Innovasjon i omsorg Forslag om «teknoplan 2015».
Trinn 1: Videreutvikle trygghetsalarmen til en trygghetspakke Trinn 2: Ta i bruk moderne kommunikasjonsteknologi og sosiale medier Trinn 3: Ta i bruk teknologi som stimulerer, underholder, aktiviserer og strukturerer hverdagen Hagenutvalget

4 Implementering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030.
Anbefaler en nasjonal satsning med følgende samfunnsmål for 2020: Velferdsteknologiske løsninger er allment etterspurt og anskaffes når mennesker selv skal tilrettelegge for egen alderdom og som løsninger for økt livskvalitet, mestring av eget liv og økt selvstendighet. Velferdsteknologi har gjort de kommunale helse- og omsorgstjenester godt rustet til å møte fremtidens utfordringer med brukertilpassede tjenester.

5 Bakgrunn - lokal Eget prosjekt
Formålet er å medvirke til at eldre kan bli boende hjemme så lenge som de har mulighet til det. Teste en teknologipakke / trygghetspakke. berede grunnen for at en slik teknologipakke blir en del av kommunens ordinære tilbud til hjemmeboende.

6 Hva har vi gjort til nå? Vandring GPS Døralarm Opptrening
Tv / dataspill på dagsenter «gaming for gamle» Medisinering Medisindispenser Fall Test av fallsensorer, høst 2012

7 Ikt basert pårørendestøtte / trygghetsnett
Hva har vi gjort forts. Paro – en robotsel Sel til selhjelp Ikt basert pårørendestøtte / trygghetsnett Støtte til pårørende.

8 Hvorfor trygghetspakke?
«Lengst og best mulig i eget liv» for kommunens innbyggere. Utsette innbyggernes avhengighet av det offentlige. Attraktive arbeidsplasser for helsepersonell i Nøtterøy kommune. Den kommunale omsorgstrappen En målsetting er å utsette innslagspunktet for de tunge kommunale tjenestene.

9 Hva er en trygghetspakke?
Behovshjulet. De sentrale risikofaktorene (innerste ring) som typisk påvirker alderdommen. Type løsninger (de 5 segmentene) som vil kunne bidra til større trygghet i hjemmet. En sentral forutsetning for alle tjenestene er gode løsninger for kommunikasjon og samhandling mellom aktørene (bruker og støtteapparat, og støttepersonell i mellom), illustrert ved den ytterste ringen. Behovshjulet Kilde: InnoMed

10 Hovedelement Eksempel Televakt Sensorbaserte løsninger som automatisk oppdager farlige eller risikofylte situasjoner og varsler til avtale personer eller alarmsentral. Eks trygghetsalarm, sengealarm, døralarm, komfyrvakt mm Omgivelskontroll Automatisk styring av dører, vinduer, lys og varme. Eks dørkamera , lys som slår seg på ved bevegelse mm. Livsstilsmestring / pårørendestøtte Løsninger som stimulerer til sosial kontakt og bidrar til en sunn og aktiv livstil. Kognitiv støtte Gir støtte til å mestre dagliglivets aktiviteter ved kognitiv svikt. Eks smarte kalendere og gps. Tele-helse Oppfølging av helsetilstanden til brukere som bor hjemme. Eks målinger som bruker tar selv (blodtrykk) og jevnlig oppfølging over video / telefon. Kommunikasjon og samhandling En forutsetning for alle de andre tjenestene. Eks et stabilt datanettverk og en fungerende alarmsentral.

11 Et eksempel Eksempel fra Lyngdal kommune

12 Veien videre Sak til HU om innføring av trygghetspakke i oktober.
Mulig implementering våren 2013.

13 Prinsipper for «vår» trygghetspakke
Ta hensyn til individuelle behov. «Keep it simple»


Laste ned ppt "Prosjekt velferdsteknologi Trygghetspakke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google