Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av Innsamlingsregisteret 24. mai 2013 www.pwc.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av Innsamlingsregisteret 24. mai 2013 www.pwc.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av Innsamlingsregisteret 24. mai 2013 www.pwc.no

2 PwC Agenda 1.Formålet med evalueringen 2.Sentrale hensyn bak loven 3.Hovedtemaene i evalueringen 4.Datagrunnlag 5.Gjennomføring 6.Diskusjon 2 mai 2013

3 PwC Formålet med evalueringen Å undersøke hvordan lov om registrering av innsamlinger virker i forhold til ønskede mål og vurdere behovet for eventuelle endringer

4 PwC Sentrale hensyn bak loven om Innsamlingsregisteret Gi allmennheten en sikkerhet for at de midlene som gis brukes på det angitte formål Skal føres av et frittstående kontrollorgan som også fører kontroll med at midlene brukes i samsvar med forutsetningene Bidra til å opprettholde eller øke tilliten mellom givere og innsamlinger Bidra til økt bevissthet i offentligheten om hva som er seriøs og useriøs innsamlingsaktivitet

5 PwC Hovedtemaer i evalueringen Innsamlingsregisterets nytteverdi Innsamlingskontrollens mandat, ressurser og kompetanse Innsamlingskontrollens retningslinjer for beregning av innsamlingsprosenten og offentliggjøring av det økonomiske resultat Vurdering av registreringsplikt, sanksjoner og oppfølging av useriøse aktører Tilknytning til andre registre (Frivillighetsregisteret, Enhetsregisteret, Regnskapsregisteret, Lotteriregisteret, Stiftelsesregisteret og fradragsordningen i Skatteetaten) 5

6 PwC Datagrunnlag Dokumentanalyser Dybdeintervjuer med organisasjoner som er registrert og organisasjoner som ikke er registrert, samt andre sentrale aktører Regnskapsanalyser 6

7 PwC Gjennomføring - status Vi har gjennomført brorparten av intervjuene og kartleggingsfasen går mot slutten Vi er på vei inn i analysefasen Førteutkast på faktagrunnlag skal leveres KUD i slutten av juni Rapporten skal ferdigstilles innen 30 august. 7

8 PwC Diskusjon Hvilken nytteverdien har Innsamlingsregisteret i dag? IK- merket? Vurdering av IKs utøvelse som kontrollorgan Vurdering av IKs retningslinjer for beregning av innsamlingsprosent og offentliggjøring av det økonomiske resultat Vurdering av behovet for å legge flere kriterier til grunn Fordeler og ulemper ved registreringsplikt? Tilknytning til andre registre – overlappende informasjon/formål? 8


Laste ned ppt "Evaluering av Innsamlingsregisteret 24. mai 2013 www.pwc.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google