Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag Klinikkleder Olav Røise Hr sjef: Sture Borgen Øk sjef: Arild Holme Adm.leder: Marianne Martinussen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag Klinikkleder Olav Røise Hr sjef: Sture Borgen Øk sjef: Arild Holme Adm.leder: Marianne Martinussen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag Klinikkleder Olav Røise Hr sjef: Sture Borgen Øk sjef: Arild Holme Adm.leder: Marianne Martinussen Øvrig stab Forskningsledere John Anker Zwart Nevrokirurgisk avdeling Sissel Reinlie Kirurgisk avdeling for barn Jarle Henriksen Avdeling for kompleks epilepsi Grete Almåsbak Psykosomatisk avdeling Ira Haraldsen Avdeling for nevrohabilitering Nils Olav Aanonsen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Kirurgisk dagavdeling Inger Lise Pedersen Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte FIU avdeling Lars Nordsletten Ortopedisk avdeling Rolf Bjarne Riise ( konstituert ) Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Kim Tønseth Øye avdelingen Morten Carstens Moe Øre-nese hals avdelingen Terje Osnes Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Cecilie Røe Avdeling for kjevekirurgi Per Skjelbred

2 2 Organisasjonsstruktur N3-N5 Ortopedisk avdeling del 1 Ortopedisk avdeling Rolf Bjarne Riise (konstituert) Seksjon for sengeposter ortopedi Seksjon for operasjon, ortopedi Seksjon for LIS Seksjon for kontor og pasient- koordinering, Ortopedi Ullevål Seksjon for skadelege vakten Seksjon for ortopedisk traumatologi Ortopedisk post 1 Ortopedisk post 2 Ortopedisk Postoperativ Ortopedisk post Hotell Ortopedisk post Legevakten Ortopedisk post RH Ortopedisk poliklinikk Skadeseksjon, Legevakten Ortopedisk poliklinikk Ullevål Operasjonsenhet ortopedi U Operasjonsenhet ortopedi Legevakten Operasjonsenhet ortopedi RH Kontorenhet, ortopedisk poliklinikk Legevakten Enhet for ergoterapi Enhet for fysioterapi Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Seksjon for kontor og pasient- koordinering, Ortopedi RH Pasientkoordine ring RH Kontor RH Felles ekspedisjon Ullevål Seksjon for klinisk service, ortopedi Ortopedisk post 3 KKN poliklinikk Ullevål Seksjon for artroskopisk kirurgi Stedlig leder Ullevål Vera Halvorsen Stedlig leder RH Rolf Bjarne Riise

3 3 Ortopedisk avdeling Rolf Bjarne Riise (konstituert) Seksjon for forskning og kompetansesenter, ortopedi Seksjon for protesekirurgi Seksjon for fot- og ankelkirurgi Seksjon for overekstremitets og mikrokirurgi Seksjon for ryggkirurgi Seksjon for onkologisk ortopedi Seksjon for barne- ortopedi og rekonstruktiv ortopedi Organisasjonsstruktur N3-N5 Ortopedisk avdeling del 2 Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte

4 4 Organisasjonsstruktur N3-N5 FOU Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Formidlingsenheten for muskel og skjelettlidelser FORMI FOU Lars Nordsletten

5 5 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Kim Tønseth Kontorseksjon plastikk og rekonstruktiv kirurgi Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Seksjon for Spesialisert plastikkirurgi Seksjon for onkologisk plastikkirurgi Seksjon for traume, brannskader og generell plastikkirurgi Seksjon for syke- pleietjenester plastikk og rekonstruktiv kirurgi Seksjon for pasientkoordi nering Seksjon for odontologi Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Seksjon for poliklinikk

6 6 Organisasjonsstruktur N3-N5 Øye avdelingen Dagkirurgisk poliklinikk, 1.etg. Sengepost Seksjon Poliklinikk for medisinsk oftamologi Seksjon for Operasjon og Sengepost Operasjon PO/Dagkirurgi Poliklinikk, 2.etg. Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Øye avdelingen Morten Carstens Moe Senter for Øyeforskning Norsk Hornhinnebank Leger Fagutvikling- sykepleie Seksjon for Fremre segment Seksjon for Bakre segment Seksjon for Okuloplastikk Seksjon for Barne- oftalmologi og strabisme Seksjon for Kontor Seksjon for FOU Kompetanse- seksjonen

7 7 Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for Nevrohabilitering Avdeling for Nevro- habilitering Nils Olav Aanonsen Habiliteringstjenesten for voksne Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte

8 8 Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi Per Skjelbred Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte

9 9 Fysikalskmedisin Og rehabilitering Cecilie Røe Sengeseksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering Seksjon for Klinisk service, fysikalsk medisin og rehabilitering Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for Fysikalskmedisin og rehabilitering Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Nakke og rygg poliklinikk

10 10 Øre-, nese- og halsavdelingen Terje Osnes Rhino- laryngologisk seksjon ØreseksjonenKontorseksjon, avdeling ØNH Pasientkoordi nering ØNH Sengepost ØNH Hørsels- sentralen CI enheten Organisasjonsstruktur N3-N5 Øre-, nese- og halsavdelingen Utdannings- seksjonen, ØNH Hode-hals kirurgisk seksjon Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Tann og kjeve (inkl. Tannhelseteamet RH)

11 11 Nevrokirurgisk avdeling Sissel Reinlie Seksjon for overleger Ullevål Seksjon for overleger RH Seksjon for nevrokirurgisk sengepost Ullevål Seksjon for nevrokirurgisk intermediær RH Seksjon for nevrokirurgisk sengepost RH Organisasjonsstruktur N3-N5 Nevrokirurgisk avdeling Seksjon for Vilhelm Magnus forskiningslabor atorium Seksjon for nevrokirurgisk operasjon RH Seksjon for barnenevrokirur gi/craniofacialkir urgi Seksjon for klinisk nevrofysiologi Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Seksjon for LISSeksjon for kontor og nevrokirurgisk poliklinikk

12 12 Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Nevrologisk poliklinik Nevrologisk sengepost land/region Nevrologisk sengepost områdefunksjon Seksjon for klinisk nevrofysiologi og kompetansesenter for muskelsykdommer Seksjon for legetjenester, nevrologi RH Seksjon for klinisk service nevrologi Klinisk nevrofysiologisk laboratorium, RH Klinisk nevrofysiologisk laboratorium, Ullevål Organisasjonsstruktur N3-N5 Nevrologisk avdeling Seksjon for legetjenester, nevrologi U Kompetansesenter for muskelsykdommer, RH Kontorstøtte, RH Kontorseksjon nevrologi Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Kontorstøtte, Ullevål

13 13 Kirurgisk avdeling for barn Jarle Henriksen Organisasjonsstruktur N3-N5 Kirurgisk avdeling, barn Kirurgisk barnepost 1 (nevrokirurgi) RH Kirurgisk barnepost 2 (barnekirurgi og plastikkirurgi) RH Kirurgisk barnepost 3 (ortopedi og ØNH) RH Kirurgisk barnepost 4 Ullevål Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Seksjon for kontor

14 14 Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Seksjon for klinisk service Seksjon for voksenepilepsi Seksjon for fellestjenester Seksjon for klinisk nevrofysiologi Kontorseksjon kompleks epilepsi Sengeenhet for barn og ungdom med epilepsi Enhet for spesialpedagogikk observasjons- barnehage Sengeenhet Solbergtoppen rehabilitering og post 3 Sengeenhet klinisk nevrofysiologi Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for kompleks epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Grete Almåsbak Sengeenhet post 1 voksenepilepsi Sengeenhet Post 2 Seksjon for klinisk psykologi Poliklinikk Poliklinikk voksen Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Kompetansesenter for epilepsi og autisme Inntakskontor Bibliotek, informasjon og fritidsleder Undervisning / videreutdanning

15 15 Kirurgisk dagavdeling Inger Lise Pedersen Seksjon for dagbehandling kirurgiske barn Seksjon for poliklinikk dagbehandling voksne Kontorseksjon kirurgisk dagavdeling Organisasjonsstruktur N3-N5 Kirurgisk Dagavdeling Seksjon for dagkirurgi Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte

16 16 Psykosomatisk avdeling Ira Haraldsen Organisasjonsstruktur N3-N5 Psykosomatisk avdeling Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte


Laste ned ppt "1 Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag Klinikkleder Olav Røise Hr sjef: Sture Borgen Øk sjef: Arild Holme Adm.leder: Marianne Martinussen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google