Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Klinikkleder Olav Røise Hr sjef: Sture Borgen Øk sjef: Arild Holme Adm.leder: Marianne Martinussen Øvrig stab Forskningsledere John Anker Zwart Avdeling for kompleks epilepsi Grete Almåsbak Ortopedisk avdeling Rolf Bjarne Riise (konstituert) Øye avdelingen Morten Carstens Moe Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Kim Tønseth Øre-nese hals avdelingen Terje Osnes Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Cecilie Røe Avdeling for kjevekirurgi Per Skjelbred Kirurgisk dagavdeling Inger Lise Pedersen Avdeling for nevrohabilitering Nils Olav Aanonsen Nevrokirurgisk avdeling Sissel Reinlie Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Kirurgisk avdeling for barn Jarle Henriksen Psykosomatisk avdeling Ira Haraldsen FIU avdeling Lars Nordsletten

2 Organisasjonsstruktur N3-N5 Ortopedisk avdeling del 1
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Ortopedisk avdeling Rolf Bjarne Riise (konstituert) Stedlig leder Ullevål Vera Halvorsen Stedlig leder RH Rolf Bjarne Riise Seksjon for sengeposter ortopedi Seksjon for operasjon, ortopedi Seksjon for ortopedisk traumatologi Seksjon for kontor og pasient- koordinering, Ortopedi Ullevål Seksjon for kontor og pasient- koordinering, Ortopedi RH Seksjon for skadelegevakten Seksjon for LIS Seksjon for klinisk service, ortopedi Seksjon for artroskopisk kirurgi Ortopedisk post 1 Operasjonsenhet ortopedi U Felles ekspedisjon Ullevål Pasientkoordinering RH Enhet for ergoterapi Ortopedisk post 2 Ortopedisk post 3 Operasjonsenhet ortopedi Legevakten Kontor RH Enhet for fysioterapi Kontorenhet, ortopedisk poliklinikk Legevakten Ortopedisk Postoperativ Operasjonsenhet ortopedi RH Ortopedisk post Hotell KKN poliklinikk Ullevål Ortopedisk post Legevakten Ortopedisk post RH Ortopedisk poliklinikk Skadeseksjon, Legevakten Ortopedisk poliklinikk Ullevål

3 Organisasjonsstruktur N3-N5 Ortopedisk avdeling del 2
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Ortopedisk avdeling Rolf Bjarne Riise (konstituert) Seksjon for protesekirurgi Seksjon for fot- og ankelkirurgi Seksjon for overekstremitets og mikrokirurgi Seksjon for ryggkirurgi Seksjon for barne-ortopedi og rekonstruktiv ortopedi Seksjon for onkologisk ortopedi Seksjon for forskning og kompetansesenter, ortopedi

4 Organisasjonsstruktur N3-N5 FOU
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Organisasjonsstruktur N3-N5 FOU FOU Lars Nordsletten Formidlingsenheten for muskel og skjelettlidelser FORMI

5 Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Kim Tønseth Seksjon for Spesialisert plastikkirurgi Seksjon for odontologi Seksjon for onkologisk plastikkirurgi Seksjon for pasientkoordinering Seksjon for traume, brannskader og generell plastikkirurgi Seksjon for syke-pleietjenester plastikk og rekonstruktiv kirurgi Kontorseksjon plastikk og rekonstruktiv kirurgi Seksjon for poliklinikk

6 Organisasjonsstruktur N3-N5 Øye avdelingen
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Øye avdelingen Morten Carstens Moe Kompetanse-seksjonen Seksjon for Bakre segment Seksjon for Okuloplastikk Seksjon for Barne-oftalmologi og strabisme Seksjon Poliklinikk for medisinsk oftamologi Seksjon for Fremre segment Seksjon for FOU Seksjon for Kontor Seksjon for Operasjon og Sengepost Poliklinikk, 2.etg. Dagkirurgisk poliklinikk, 1.etg. Senter for Øyeforskning Sengepost Operasjon Leger Norsk Hornhinnebank Leger PO/Dagkirurgi Fagutvikling-sykepleie

7 Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for Nevrohabilitering
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Avdeling for Nevro-habilitering Nils Olav Aanonsen Habiliteringstjenesten for voksne

8 Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi Per Skjelbred

9 Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for Fysikalskmedisin og rehabilitering Fysikalskmedisin Og rehabilitering Cecilie Røe Nakke og rygg poliklinikk Sengeseksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering Seksjon for Klinisk service, fysikalsk medisin og rehabilitering

10 Organisasjonsstruktur N3-N5 Øre-, nese- og halsavdelingen
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Øre-, nese- og halsavdelingen Terje Osnes Rhino- laryngologisk seksjon Øreseksjonen Hode-hals kirurgisk seksjon Utdannings- seksjonen, ØNH Kontorseksjon, avdeling ØNH Sengepost ØNH Pasientkoordinering ØNH Hørsels-sentralen Tann og kjeve (inkl. Tannhelseteamet RH) CI enheten

11 Organisasjonsstruktur N3-N5 Nevrokirurgisk avdeling
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Organisasjonsstruktur N3-N5 Nevrokirurgisk avdeling Nevrokirurgisk avdeling Sissel Reinlie Seksjon for overleger Ullevål Seksjon for overleger RH Seksjon for LIS Seksjon for kontor og nevrokirurgisk poliklinikk Seksjon for nevrokirurgisk sengepost Ullevål Seksjon for nevrokirurgisk sengepost RH Seksjon for nevrokirurgisk intermediær RH Seksjon for nevrokirurgisk operasjon RH Seksjon for barnenevrokirurgi/craniofacialkirurgi Seksjon for klinisk nevrofysiologi Seksjon for Vilhelm Magnus forskiningslaboratorium

12 Organisasjonsstruktur N3-N5 Nevrologisk avdeling
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Organisasjonsstruktur N3-N5 Nevrologisk avdeling Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Kontorseksjon nevrologi Nevrologisk poliklinik Nevrologisk sengepost land/region Nevrologisk sengepost områdefunksjon Seksjon for legetjenester, nevrologi U Seksjon for legetjenester, nevrologi RH Seksjon for klinisk nevrofysiologi og kompetansesenter for muskelsykdommer Seksjon for klinisk service nevrologi Kontorstøtte, RH Klinisk nevrofysiologisk laboratorium, RH Kontorstøtte, Ullevål Klinisk nevrofysiologisk laboratorium, Ullevål Kompetansesenter for muskelsykdommer, RH

13 Organisasjonsstruktur N3-N5 Kirurgisk avdeling, barn
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Organisasjonsstruktur N3-N5 Kirurgisk avdeling, barn Kirurgisk avdeling for barn Jarle Henriksen Kirurgisk barnepost 1 (nevrokirurgi) RH Kirurgisk barnepost 2 (barnekirurgi og plastikkirurgi) RH Kirurgisk barnepost 3 (ortopedi og ØNH) RH Kirurgisk barnepost 4 Ullevål Seksjon for kontor

14 Organisasjonsstruktur N3-N5 Avdeling for kompleks epilepsi
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Avdeling for kompleks epilepsi Grete Almåsbak Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Seksjon for klinisk service Seksjon for voksenepilepsi Kontorseksjon kompleks epilepsi Seksjon for fellestjenester Seksjon for klinisk psykologi Seksjon for klinisk nevrofysiologi Sengeenhet for barn og ungdom med epilepsi Sengeenhet post 1 voksenepilepsi Inntakskontor Sengeenhet klinisk nevrofysiologi Kompetansesenter for epilepsi og autisme Sengeenhet Post 2 Enhet for spesialpedagogikk observasjons-barnehage Sengeenhet Solbergtoppen rehabilitering og post 3 Bibliotek, informasjon og fritidsleder Poliklinikk Poliklinikk voksen Undervisning / videreutdanning

15 Organisasjonsstruktur N3-N5 Kirurgisk Dagavdeling
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Organisasjonsstruktur N3-N5 Kirurgisk Dagavdeling Kirurgisk dagavdeling Inger Lise Pedersen Seksjon for dagkirurgi Seksjon for dagbehandling kirurgiske barn Seksjon for poliklinikk dagbehandling voksne Kontorseksjon kirurgisk dagavdeling

16 Organisasjonsstruktur N3-N5 Psykosomatisk avdeling
Leder nivåer N2 N3 N4 N5 Stab/ støtte Organisasjonsstruktur N3-N Psykosomatisk avdeling Psykosomatisk avdeling Ira Haraldsen


Laste ned ppt "Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google