Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å tenke nytt Omorganisering ØNH-OUS, Rikshospitalet Terje Osnes Avd. Leder, Prof II UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å tenke nytt Omorganisering ØNH-OUS, Rikshospitalet Terje Osnes Avd. Leder, Prof II UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å tenke nytt Omorganisering ØNH-OUS, Rikshospitalet Terje Osnes Avd. Leder, Prof II UiO

2 ØNH RH-OUS • Hovedsakelig regionsfunksjonar • Fokus på – Kreft, utredning og kirurgi – Cochlea og spesialisert ørekirurgi – Høgspesialisert laryngologi og rhinologi • Elektiv lokalpasientar går til private og Lovisenberg

3 Ekskludert lokalsykehus funksjonar • Øredren • Adenotonsillektomi • Skjev neseskillevegg • Snorkeoperasjon • Myringoplastikk • Aures alatae • Bihuleoperasjoner Lokalfunksjonar: Fritt sykehusvalg:

4 Aktivitet 2010 • Pol 22 000 • Inneliggande2 300 pas • Operasjonar 3 000 – 2 Opr stuer DK : 1164 – 3 Opr stuer inneliggande: 1770 – 33 legar

5 Org endringar: drivkrefter • Fusjon Ullevål RH 2004 – Overbelasta sengepost – For lange ventelister • 2008: – Kutt inneliggande sengepost/opr stuer – Kutt l legestillingar • Behov for redesign

6 6

7 Opphaldsplassar 21 / 24% red.opr kapasitet / senger heildøgn 7

8 “Fast track”

9 Fast track: Kvifor • Overleving sterkt påverka av forseinka oppstart behandling • Ein månad forseinka primær behandling hjå pasientar med hovud-hals kreft reduserar langtidsoverlevinga med 10%!! • Tumor progresjon som medfører meir mutilerande kirurgi og kompleks og dyr rekonstruksjon

10 Utfordringar • Overfyllt sengepost • Ventetider: – spes Cochlea implantat, ørekirurgi • Behov for fast track • Kutt

11 Redesign • Omlegging til dagutredning ( kreft) • Sammedagskirurgi • Auke dagkirurgi: – Kreftutredning – Cochleaimplantat – Thyroidea – Cholesteatom • Reorganisert avdeling – Seksjonering – Arbeidsplanar – Pasientkoordinering

12 12 Organisjon - Øre-Nese-Hals avdelingen 2010 Enheter utenfor ØNH, som server ØNH Operasjon 3DagkirurgiPoliklinikkenDagenheten voksne Kirurgisk dagenhet for barn Kirurgisk barneavdeling Tann og kjeve Kirurgisk dagavdeling Øre-Nese-Hals Hode-hals-kirurgisk seksjon Rhino- laryngologsk seksjon Øre- seksjonen Utdannings- Seksjonen (LIS) Kontorseksjon ØNH sengepost •Hørselssentralen •CI-enheten Pasient- koordinering ØNH ØNH sengepost Pasient- koordinering ØNH

13 Oversikt legeoppgaver per person, og seksjon •arbeidsplanane/Arbeidsfordeling 2010.xlsarbeidsplanane/Arbeidsfordeling 2010.xls

14 Forløp: kreftutredning 1.Henvisning og søknadsvurdering• 2.Mottak og journalskriving ved ass.lege og (onkologisk) sykepleier 3.Blodprøver 4.Våken fleksibel skopi • 5.Rtg: CT /MR• 6.UL collum med p-cyt (med patolog)• 7.Med pol tilsyn 8.T/K tilsyn• 9.Panskopi i narkose, dagkirurgi • 10.Klassifikasjon, Sluttevaluering og samtale med pasient og pårørande ved overlege og onkologisk sykepleier 11. Onkologimøte 12.Til kirurgi eller oppstart strålebehandling

15 Utvikling fordeling kirurgi inneliggande og dag Knivtid auka frå 1:30 til 1:40 +350 - 350

16 Dagkirurgi • Teknisk avanserte inngrep kan gjerast som dagkirurgi • Behov for innleggelse bestemmast av overvakingsbehovet • Dagkirurgi kan inngå som del av komplekse dagforløp – Dagenhet for utredning – Dagkirurgi/ sammedagskirurgi

17 Pasientforløp • Pasientflyt • Pakkeforløp • Dagbaserte utredning og dagkirurgi • Integrert

18 Forskjellig forløp HenvisningPolDagkirurgiPol Radiologi Audiiologi Dagenhet Dagkirurgi Undersøkelse Dagkirurgi Operasjon DagenhetPol Cochleaimplantat Rhinolaryngologi og rhinologi Kreft utredning behandling Vurdering og Koordinering Dagenhet Dagkirurgi Skopi Sammedag kirurgi Onkologi møte Stråle- behandling Ddgenhet

19 Pasientkoordinering •Komplekse dagforløp krev strømlinjeforma koordinering •Kapasitet og kompetanse •Lett å undervurdere •Nøkkel til effektiv flyt •Reiseleiar, ikkje timebestilling 19 +350

20 Spesielle utfordr i ØNH • Vanskelige luftvegar – Behov for fleksibel intubasjon – Jet-ventilasjon • Blødning, luftvegskompl • Teknisk kompliserte inngrep – Ikkje nøgvendigvis forbunde med postopr kompl

21 Spesielle tiltak • Hemostase – Unngå behov for dren – Trendelenburg – PEEP – Skånsom oppvåkning – Unngå postopr kvalme og brekning – Spesielle hemostasetiltak • Nevromonitorering

22 Unngå komplikasjoner • Relatert til kirurgisk teknikk • Relatert til anestesi • Relatert til sykdommen • Komorbiditet

23 Nøkkelfaktorar • Planlegging og koordinering • Erfarne anestesipersonell • Fleksibilitet – Kan legge inn pasient ved behov – Backup for operatør – Skjeldne, men kjende perioperative kompl ikkje kontraindik mot dagforløp. – Behov for postoperativ observasjon?

24 ØNH Pasientforløp, DK KriterierPreopAnestesiOppfølgUtstyr SkopierDENDE/ Tumor colli-drenPolN/LPol. ThyroideaHemiDENPolNervemonit or ØrekirurgiPolN/LPol Cochlea>8 årDE, CINDE+++ CholesteatomPolN ++ MyringoplastPpolL/ NPol LaryngoskopiPolN Laser FESSPolL Navigasjon RhinoplastikkPolN/LPol SkeroseringPolN/-PolIntervensjon LaserterapiPolLDiode/farge

25 Mikrolaryngoskopi • Stemmebandskirurgi – T1a strupekreft – Benigne stemmebandslidelsar – Thyroplastikkar – Taleproteser (Provox)

26 Kreft/tumorkirugi • Skopier • Thyroidea • Lymfeknutebiopsier • Nervemonitorering.

27 Nevromonitorering. • ØNH –øre • ØNH-thyroidea og facialis • HandkirurgiØrtopedi • Nevrokirurgi

28 ØNH, ØPO-klinikken Cochlea implantat

29 ØNH, OUS Hvordan virker et cochlea-implantat? Lyd fanges opp av mikrofonen Lydsignalet sendes til prosessoren Signalene sendes over intakt hud Implantatet sender pulser til sneglehuset Hørselnerven plukker opp elektriske signaler og sender de til hjernen Hjernen tolker signalene som lyd

30 Integrasjonsfordelar • Knappe personellressursar, høg utnyttelsesgrad • Org modell enklare • Koordinering, integrerte komplekse forløp • Backup or assistanse • Fleksibilitet ved grensetilfeller • Dynamisk-fleksibelt

31 Konklusjon: erfaring frå ØNH-RH-OUS • Dagbehandling og dagkirurgi aukar kapasitet. • Teknisk avansert kir kan gjerast dagkirurgisk • Dagkirurgi kan integrerast i komplekse forløp • Fleksibilitet og integrering gjev rom til å tøye grensene – Nyutvikling – Risikovurderingar • Er underfinansiert


Laste ned ppt "Å tenke nytt Omorganisering ØNH-OUS, Rikshospitalet Terje Osnes Avd. Leder, Prof II UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google