Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å tenke nytt Omorganisering ØNH-OUS, Rikshospitalet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å tenke nytt Omorganisering ØNH-OUS, Rikshospitalet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å tenke nytt Omorganisering ØNH-OUS, Rikshospitalet
Terje Osnes Avd. Leder, Prof II UiO

2 ØNH RH-OUS Hovedsakelig regionsfunksjonar Fokus på
Kreft, utredning og kirurgi Cochlea og spesialisert ørekirurgi Høgspesialisert laryngologi og rhinologi Elektiv lokalpasientar går til private og Lovisenberg

3 Ekskludert lokalsykehus funksjonar
Lokalfunksjonar: Fritt sykehusvalg: Øredren Myringoplastikk Adenotonsillektomi Aures alatae Skjev neseskillevegg Bihuleoperasjoner Snorkeoperasjon

4 Aktivitet 2010 Pol 22 000 Inneliggande 2 300 pas Operasjonar 3 000
2 Opr stuer DK : 3 Opr stuer inneliggande: 33 legar

5 Org endringar: drivkrefter
Fusjon Ullevål RH 2004 Overbelasta sengepost For lange ventelister 2008: Kutt inneliggande sengepost/opr stuer Kutt l legestillingar Behov for redesign

6 ØNH 2006

7 Opphaldsplassar 21 / 24% red.opr kapasitet / senger heildøgn

8 “Fast track”

9 Fast track: Kvifor Overleving sterkt påverka av forseinka oppstart behandling Ein månad forseinka primær behandling hjå pasientar med hovud-hals kreft reduserar langtidsoverlevinga med 10%!! Tumor progresjon som medfører meir mutilerande kirurgi og kompleks og dyr rekonstruksjon

10 Utfordringar Overfyllt sengepost Ventetider: Behov for fast track Kutt
spes Cochlea implantat, ørekirurgi Behov for fast track Kutt

11 Redesign Omlegging til dagutredning ( kreft) Sammedagskirurgi
Auke dagkirurgi: Kreftutredning Cochleaimplantat Thyroidea Cholesteatom Reorganisert avdeling Seksjonering Arbeidsplanar Pasientkoordinering

12 Organisjon - Øre-Nese-Hals avdelingen 2010
Hode-hals-kirurgisk seksjon Rhino- laryngologsk seksjon Øre- seksjonen Utdannings- Seksjonen (LIS) Kontorseksjon Pasient- koordinering ØNH ØNH sengepost Pasient- koordinering ØNH ØNH sengepost Hørselssentralen CI-enheten Enheter utenfor ØNH, som server ØNH Operasjon 3 Dagkirurgi Poliklinikken Dagenheten voksne Kirurgisk dagenhet for barn Kirurgisk barneavdeling Tann og kjeve Kirurgisk dagavdeling

13 Oversikt legeoppgaver per person, og seksjon
arbeidsplanane/Arbeidsfordeling 2010.xls

14 Forløp: kreftutredning
Henvisning og søknadsvurdering • Mottak og journalskriving ved ass.lege og (onkologisk) sykepleier Blodprøver Våken fleksibel skopi • Rtg: CT /MR • UL collum med p-cyt (med patolog) • Med pol tilsyn T/K tilsyn • Panskopi i narkose, dagkirurgi • Klassifikasjon, Sluttevaluering og samtale med pasient og pårørande ved overlege og onkologisk sykepleier Onkologimøte Til kirurgi eller oppstart strålebehandling

15 Utvikling fordeling kirurgi inneliggande og dag
Knivtid auka frå 1:30 til 1:40 - 350 +350

16 Dagkirurgi Teknisk avanserte inngrep kan gjerast som dagkirurgi
Behov for innleggelse bestemmast av overvakingsbehovet Dagkirurgi kan inngå som del av komplekse dagforløp Dagenhet for utredning Dagkirurgi/ sammedagskirurgi

17 Pasientforløp Pasientflyt Pakkeforløp
Dagbaserte utredning og dagkirurgi Integrert

18 Forskjellig forløp Rhinolaryngologi og rhinologi Cochleaimplantat
Henvisning Pol Dagkirurgi Rhinolaryngologi og rhinologi Cochleaimplantat Radiologi Audiiologi Dagenhet Dagkirurgi Undersøkelse Operasjon Dagkirurgi Pol Vurdering og Koordinering Dagenhet Dagkirurgi Skopi Sammedag kirurgi Onkologi møte Stråle- behandling Ddgenhet Kreft utredning behandling

19 Pasientkoordinering Komplekse dagforløp krev strømlinjeforma koordinering Kapasitet og kompetanse Lett å undervurdere Nøkkel til effektiv flyt Reiseleiar, ikkje timebestilling +350

20 Spesielle utfordr i ØNH
Vanskelige luftvegar Behov for fleksibel intubasjon Jet-ventilasjon Blødning, luftvegskompl Teknisk kompliserte inngrep Ikkje nøgvendigvis forbunde med postopr kompl

21 Spesielle tiltak Hemostase Nevromonitorering Unngå behov for dren
Trendelenburg PEEP Skånsom oppvåkning Unngå postopr kvalme og brekning Spesielle hemostasetiltak Nevromonitorering

22 Unngå komplikasjoner Relatert til kirurgisk teknikk
Relatert til anestesi Relatert til sykdommen Komorbiditet

23 Nøkkelfaktorar Planlegging og koordinering Erfarne anestesipersonell
Fleksibilitet Kan legge inn pasient ved behov Backup for operatør Skjeldne, men kjende perioperative kompl ikkje kontraindik mot dagforløp. Behov for postoperativ observasjon?

24 ØNH Pasientforløp, DK Kriterier Preop Anestesi Oppfølg Utstyr Skopier
DE N DE/ Tumor colli -dren Pol N/L . Thyroidea Hemi Nervemonitor Ørekirurgi Cochlea >8 år DE, CI +++ Cholesteatom ++ Myringoplast Ppol L/ N Laryngoskopi Laser FESS L Navigasjon Rhinoplastikk Skerosering N/- Intervensjon Laserterapi Diode/farge

25 Mikrolaryngoskopi Stemmebandskirurgi T1a strupekreft
Benigne stemmebandslidelsar Thyroplastikkar Taleproteser (Provox)

26 Kreft/tumorkirugi Skopier Thyroidea Lymfeknutebiopsier
Nervemonitorering.

27 Nevromonitorering. ØNH –øre ØNH-thyroidea og facialis
Handkirurgi Ørtopedi Nevrokirurgi

28 Cochlea implantat ØNH , ØPO-klinikken

29 Hvordan virker et cochlea-implantat?
Lyd fanges opp av mikrofonen Lydsignalet sendes til prosessoren Signalene sendes over intakt hud Implantatet sender pulser til sneglehuset Hørselnerven plukker opp elektriske signaler og sender de til hjernen Hjernen tolker signalene som lyd ØNH , OUS

30 Integrasjonsfordelar
Knappe personellressursar, høg utnyttelsesgrad Org modell enklare Koordinering, integrerte komplekse forløp Backup or assistanse Fleksibilitet ved grensetilfeller Dynamisk-fleksibelt

31 Konklusjon: erfaring frå ØNH-RH-OUS
Dagbehandling og dagkirurgi aukar kapasitet. Teknisk avansert kir kan gjerast dagkirurgisk Dagkirurgi kan integrerast i komplekse forløp Fleksibilitet og integrering gjev rom til å tøye grensene Nyutvikling Risikovurderingar Er underfinansiert


Laste ned ppt "Å tenke nytt Omorganisering ØNH-OUS, Rikshospitalet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google