Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til SUSH – møtet 7. mai 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til SUSH – møtet 7. mai 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til SUSH – møtet 7. mai 2008
Vesterålen hotell- og kongressenter på Stokmarknes

2 Nordlandssykehuset Vesterålen

3 Behandlingstilbud Kort om vårt behandlingstilbud
Somatikk: Sykehuset har lang tradisjon med å gi praksis-/turnusplasser til grupper under utdanning, så som leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, radiografer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordmødre, hjelpepleiere, helsesekretærer, kjøkkenpersonell og kontorpersonell. Kirurgisk område Området omfatter sengepost med 25 senger, dagkirurgi/recovery med 7 senger, operasjonsavdeling, anestesiavd. og sterilsentral. Medisinsk område Området omfatter sengepost med 34 senger, medisinsk poliklinikk, barne- og hudpoliklinikk, nevrologisk poliklinikk, Dialyse og EKG.

4 Behandlingstilbud Føde- og gynekologisk område Området omfatter føde- og barselavdeling med 7 senger, fødepoliklinikk og gynekologisk poliklinikk. Gynekologiske pasienter legges inn på kirurgisk avdeling Smertelindring Sykehuset har egen smertesykepleier som sammen med anestesilegen og pasientansvarlig lege bidrar til å optimalisere smerte- og symptomlindringen etter operesjoner og ved kreftsmerter. Vi kan også tilby pasientstyrt smertelindring (PCA) til våre opererte pasienter. Felles intensiv avdeling Avdelingen har 3 medisinske, 3 kirurgiske senger og 1 enerom. Vi kan tilby BIPAP, CPAP og respiratorbehandling på lokalsykehusnivå. Mottakelse og kirurgisk poliklinikk: Avdelingene er fysisk adskilt, men personalet går i felles turnus. Mottakelsen har akkutmottak, observasjonssenger og mottak av pasienter som kommer til innleggelse.

5 Behandlingstilbud Lødingen Rehabiliteringssenter: Avdelingen gir et tverrfaglige tilbud og er bemannet med ergo- og fysioterapeuter, logoped, aktivitør, hjelpe- og sykepleiere.  Vi har tilknyttet kommunal lege i tilsynsavtale 12 timer/uke.  Det er i hovedsak slagpasienter som får rehabiliteringsbehandling ved avdelingen. Medisinske serviceavdelinger Omfatter klinisk kjemisk laboratorium og blodbank, digital røntgenavdeling og CT, medisinsk teknisk avdeling, fysioterapiavd. og medisinsk kontortjeneste.

6 NLSH Vesterålen Det første sykehuset på Stokmarknes ble innviet 18.januar 1892, men det ble allerede tatt i bruk fra 28. februar 1891. Det nåværende sykehuset ble tatt i bruk 13.februar 1951. Vi ble med i Hålogalandssykehuset HF fra 1. januar 2002 sammen med Narvik og Harstad. Vi har vær en del av Nordlandssykehuset siden 1. september 2006.

7 Hadsels sykehushistorie
Det første sykehuset i distriktet nevnes allerede i 1785 som ”et hospital for radesyge” Dette ble i sin tur avløst av et nytt hospital på fergestedet Hadselhavn i Det skulle primært betjene spedalske og radesyke i sognet. Andre syke kunne gis plass hvis det fantes ledige plasser. Dette ble senere benyttet som fattighus og oppevaringssted for sinnssyke. Det fantes ingen sykesøstere. Pleie og matlaging ble besørget av såkalte gangkoner.

8 Stokmarknes gamle sykehus

9 Pasienter og pleiere foran sykehuset 1919

10 Overlege Ambrosius Svenningsen med sin stab i 1927

11 Sykepleier utdanning Det ble etablert egen sykepleierskole i Det var for øvrig den første i landsdelen. To år senere overtok Røde kors ansvaret for skolen, driften og utdanninga. Sykehuset ble som følge av dette regnet som et Røde Kors sykehus

12 Stokmarknes gamle sykehus brenner
Natt til 27.desember 1940 skjer den fatale katastrofen. Sykehuset brenner. Til sammen omkom 5 personer i og etter brannen Sykehusdriften fortsatte i søsterhjemmet som stod ferdig i Det var et operativt sykehus med ca. 60 senger inntil det eksisterende sykehuset stod ferdig i Det nye sykehuset var beregnet til 165 pasienter.

13 Hadsel kommune Ligger fordelt på fire øyer – derav kommunevåpenet med fire sirkler på blå bakgrunn. Stokmarknes er kommunesenteret, og Melbu – på sørsiden av øya - er den nest største tettstedet i kommunen. Vi har 7945 innbyggere per 1. januar 2008 De største arbeidsplassene i kommunen er NLSH Vesterålen, Nordlaks, Skretting og Aker Seefoods Melbu

14 NLSH Vesterålen Sykehuset har vært en viktig arbeidsplass i regionen 116 år. Vi håper å få beholde denne arbeidsplassen i i alle fall 116 år til. Velkommen til SUSH – møtet! Håper dere alle får en fin og lærerik dag her på Stokmarknes.


Laste ned ppt "Velkommen til SUSH – møtet 7. mai 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google