Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Organisering av kodekvalitetsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag Bente Sofie Nessan Rådgiver Data og analyseavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Organisering av kodekvalitetsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag Bente Sofie Nessan Rådgiver Data og analyseavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Organisering av kodekvalitetsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag Bente Sofie Nessan Rådgiver Data og analyseavdelingen

2

3 Våre hovedinstitusjoner DPS StjørdalDPS Kolvereid Sykehuset LevangerSykehuset Namsos

4 Noen nøkkeltall • 2500 medarbeidere • Omsetning på 2,4 mrd kroner • Dekker alle lokalsykehusoppgaver • Enkelte regionale spissfunksjoner (spiseforstyrrelser, kikkhullskirurgi) • Nedslagsfelt - 130 000 mennesker • 27 kommuner i tre fylker • 100 000 kvadratmeter egne bygg

5 Adm. dir Medisin LE - Sengeposter - Poliklinikker - DMS Stjørdal Medisin NA - Sengeposter - Poliklinikker Kirurgi LE - Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter - Poliklinikker Kirurgi NA - Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter - Poliklinikker Psykiatri HNT - Sengeposter - Poliklinikker - DPS Stjørdal - DPS Kolvereid Service HNT - Kjøkken - Eiendom - Kontortjeneste - Pasienttransport Med. sek HNT - Røntgen - Laboratorier - Sterilsentral - … Rehab. HNT - Rehab.avd - Fysio/ergoterapi - Nevro og revma - Læring og mestring BFK HNT - Fødeavdelinger - Barneavdeling - BUP - … Kommunikasjon og samhandling Fagavdeling Personal, økonomi, IKT, Data/analyse mm

6 Historikk • Kontoransatte tilhører klinikken, egen kontoravdeling i hver klinikk. • Kontoransatte med kurs i Medisinsk koding hadde ansvar for kodeoppfølging i egen klinikk. • Kontoravdelingene trukket ut av klinikkene, lagt til en felles kontorenhet i Serviceklinikken. • Problem??

7 Kodekvalitetsarbeidet etter omorganisering • Fordel med ny organisering, letter å flytte personalet mellom avdelingene ved fravær  • Personell med kodekompetanse ble vikarer ved andres fravær • Kodekvalitetsarbeidet kan jo vente ?

8 Problem med organisering og ansvarslinjer • Klinikkleder og Avdelingsoverlege ansvarlig for kodekvalitet og DRG-oppnåelse ved sin klinikk/avdeling • Ingen linjer til utførende personell • Kontorleder uten forståelse for arbeidsoppgavene • Administrasjonen må forholde seg til klinikker, kontorledere og kodepersonell • Kontoravdelingen blir en utgiftspost • Kliniske avdelinger har inntekter

9 Omorganisering • Ønske fra klinikkene om å få kodepersonalet tilbake i klinikk • Nasjonal koderevisjon 2011. Rapport hvor det ble satt fokus på beskrivelse av ansvar, organisering og prosess for medisinsk koding.

10 Arbeidsgruppe oppnevnt januar 2012 • MANDAT • Fremme forslag til ny organisering av kodepersonalet. • Fremme forslag til fordeling av koderessurs mellom klinikkene, se på muligheten for om klinikker kan samarbeide om felles ressurs. • Fremme forslag til tidsplan og involvering av tillitsvalgte

11 Ble det noen endring? • Ja! Men ikke uten kamp • Kontortjenesten mener at alt kontorpersonale skal tilhøre dem. «Og nå når de forstår at de også har fagansvaret for koderne skal de løse oppgavene mye bedre» • Gruppen klarer ikke å levere en felles anbefaling på grunn av stor uenighet. • Leverer rapport hvor det er opp til direktøren å ta et valg ut fra rapporten.

12 1. September 2012 • Kodepersonell tilbakeført til klinikk! Stor jubel!! • De ansatte føler de kommer på rett sted i forhold til oppgaven de løser. • Det blir nå tid til å konsentrere seg om det de virkelig skal arbeide med. Hver dag – hele året. Kodekvalitet • Vi ser raskt resultater i DRG-statistikk.

13 I dag • Kodepersonell som kun arbeider med kodekvalitet i nært samarbeid med klinikk og behandlere. • Med kun fokus på denne oppgaven så blir de gode!! • Flott fagmiljø på tvers av klinikkene. • Levanger:Samlokalisert i kontorfellesskap. • Namsos:Lokalisert ute i klinikk. • Kodenettverk: Alle samles en dag annenhver måned. • Klinikkledere svært fornøyd.

14 Stillingsressurser fordelt pr klinikk KlinikkRessursAktivitetHar gått kodekurs InnlagtPoliklinikk Barne- og familieklinikken100 %494021600JA Medisinsk klinikk – LE200 %602016989JA Kirurgisk klinikk – LE110 %474025640JA OG NEI Kirurgisk klinikk – NA140 %306030950JA Medisinsk klinikk – NA100 %32407018JA Rehabiliteringsklinikken0 %21214525

15 Verktøy • NimesVis • Nøkkeltall • Standardrapporter lik tilbakemeldinger fra NPR • Generelle nøkkeltall som dekker alle fagområder • Avdelingsvise nøkkeltall • Seksjonsspesifikke nøkkeltall

16 Bruksanvisning NimesVis / nøkkeltall • Hjelpemiddel for å forstå nøkkeltallet • Alle angriper nøkkeltallet likt

17 Nøkkeltall NimesVis

18 Bruk av muligheter i Nimrod.NET

19 Oversikt over hva som er kontrollert

20 Eget nøkkeltall for kontrollerte

21 Tilbakemelding til lege / Endringsforslag • Alt gjøres i EPJ • Dokumentasjon via følgeskriv på epikrisen • Følgeskriv legges til lege for godkjenning • Kodeendring foretas etter at lege har godkjent endringsforslag

22 Resultater • Større fokus på kodekvalitet i hele klinikken • Læringssirkel som fungerer – legene får forklart kodeendring ut fra regelverk og kodeveiledning • Leger tar kontakt med kodepersonell før de lager epikrisen slik at det blir riktig koding med en gang • Klinikkleder følger opp kodepersonalet • Stor aksept fra leder om å delta på kurs og fagoppdatering

23 Resultater • Stabilt nivå på oppnådd DRG-poeng • Mindre feil på tilbakemelding fra NPR • Det oppdages systematisk feilkoding • Fokus på datakvalitet: Riktig data registrert (Tid inn og ut, Dato, Prosedyrer, Overflyttinger, Fødselsvekt)

24 DRG-poeng ved tertialavslutning – andel av total DRG-oppnåelse

25 Resultater


Laste ned ppt "Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse Organisering av kodekvalitetsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag Bente Sofie Nessan Rådgiver Data og analyseavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google