Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CI i Helse Nord 2007. Status pr. 2006 (Norge) 200 barn 200 barn 200 voksne 200 voksne (2007: 6-700 totalt)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CI i Helse Nord 2007. Status pr. 2006 (Norge) 200 barn 200 barn 200 voksne 200 voksne (2007: 6-700 totalt)"— Utskrift av presentasjonen:

1 CI i Helse Nord 2007

2

3 Status pr. 2006 (Norge) 200 barn 200 barn 200 voksne 200 voksne (2007: 6-700 totalt)

4 Dagens retningslinjer Barn (< 18 år) henvises til RH Barn (< 18 år) henvises til RH Voksne skal henvises til St. Olav Voksne skal henvises til St. Olav Oppfølging Oppfølging Justering Justering Høretrening Høretrening Utføres lokalt? Utføres lokalt?

5 CI - oppfølging Oppfølging lokalt Justering (teknisk, dvs. fysiker/audiograf) Justering (teknisk, dvs. fysiker/audiograf) Høretrening (pedagog) Høretrening (pedagog) Vil kreve rel. mye ressurser Vil kreve rel. mye ressurser

6 CI – problemstilling Skal vi selv (Tromsø?) starte opp med det hele (også operasjoner)? Skal vi selv (Tromsø?) starte opp med det hele (også operasjoner)? Ressurser Ressurser Medisinsk (kirurgi) Medisinsk (kirurgi) kanskje ikke det største problemet kanskje ikke det største problemet Teknisk (tilpasning/justering) Teknisk (tilpasning/justering) vil kreve personellressurser - de samme som ved oppfølging vil kreve personellressurser - de samme som ved oppfølging Pedagogisk (høretrening) Pedagogisk (høretrening) Sannsynligvis størst krav til ressurser (Statped?) - de samme som ved oppfølging Sannsynligvis størst krav til ressurser (Statped?) - de samme som ved oppfølging

7 Rikshospitalets kriterier Stabile hørseltap M4 ≥ 87,5 dB (≥ 90 dB – 14.000) Stabile hørseltap M4 ≥ 87,5 dB (≥ 90 dB – 14.000) Progredierende ≥ 80 dB vurderes (20.000) Progredierende ≥ 80 dB vurderes (20.000) For Nord-Norge: For Nord-Norge: 80 dB: 2.000 ?? 80 dB: 2.000 ?? 90 dB: 1.400 ?? 90 dB: 1.400 ?? (130 på venteliste i Norge !)

8 CI: målgruppe Store hørselstap (≥80-90 dB) Store hørselstap (≥80-90 dB) Ingen vesentlig effekt av vanlig høreapparat Ingen vesentlig effekt av vanlig høreapparat Andre nevrofysiologiske faktorer Andre nevrofysiologiske faktorer Motivasjon Motivasjon

9 Nytteeffekt? I beste fall mulig å føre samtale pr. telefon I beste fall mulig å føre samtale pr. telefon I verste fall kun lydopplevelse, ingen taleoppfattelse I verste fall kun lydopplevelse, ingen taleoppfattelse Oftest noe midt i mellom, dvs. en viss taleoppfattelse Oftest noe midt i mellom, dvs. en viss taleoppfattelse Trening etter operasjon viktig og helt avgjørende Trening etter operasjon viktig og helt avgjørende

10 CI – andre faktorer - Funksjonell hørsel (En med 70 dB kan ha behov for CI mens en med 90 dB kan klare seg bra med kraftig konvensjonelt høreapparat) (En med 70 dB kan ha behov for CI mens en med 90 dB kan klare seg bra med kraftig konvensjonelt høreapparat) - Audiogrammets konfigurasjon (M4 ikke entydig!) - Nevrofysiologiske faktorer (intakt hørselsnerve) - Deprivasjon - Psykososiale faktorer (ref. BAHA!)


Laste ned ppt "CI i Helse Nord 2007. Status pr. 2006 (Norge) 200 barn 200 barn 200 voksne 200 voksne (2007: 6-700 totalt)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google